Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Műtrágyák

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Műtrágyák

Az Európai Unió (EU) megállapítja a műtrágyák forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat, azaz az EK-műtrágyák megnevezés használatának feltételeit, valamint a címkézésükre és a csomagolásukra vonatkozó szabályokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról [Hivatalos Lap L 304., 2003.11.21.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet célja, hogy egyetlen aktusban rendszerezze a műtrágyákra vonatkozó szabályokat és biztosítsa az igen szakmai jellegű rendelkezéskészlet egységes alkalmazását. A rendelet csak a legalább egy növényi tápanyagot tartalmazó ásványi műtrágyákra alkalmazandó.

Általános rendelkezések

Az I. mellékletben szereplő, valamint a rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelő valamennyi műtrágyatípuson feltüntethető az EK-műtrágya megjelölés. Az európai piacon engedélyezett különböző műtrágyatípusok jegyzéke kiegészíthető. Ehhez a gyártónak erre irányuló kérelmet kell benyújtania országa illetékes hatóságához, és a műtrágya jellemzőire vonatkozó műszaki dokumentációt kell összeállítania. A kérelmeket ezt követően meg kell küldeni a Bizottságnak, amely dönt a gyártó kérelmének elfogadásáról vagy elutasításáról.

Valamennyi EK-műtrágya megjelölésű műtrágya szabadon forgalomba bocsátható az európai piacon. Az államok kizárólag akkor tilthatják meg vagy korlátozhatják a forgalomba hozatalukat, ha megítélésük szerint a szóban forgó műtrágya kockázatot jelent az egészségre vagy a környezetre. Ebben az esetben a kockázat megalapozottságának kiderítését célzó, európai szintű vizsgálat lebonyolításáig a terméket átmenetileg kivonják a piacról.

Minimumkövetelmények

Egy műtrágyatípus kizárólag akkor lehet EK-műtrágya megjelölésű, ha:

  • rendes felhasználási feltételek mellett nincs negatív hatással az emberi, állati vagy növényi egészségre, vagy a környezetre;
  • hatékony;
  • megfelelő mintavételi és elemzési módszerek állnak rendelkezésre.

Ezen túlmenően a 2013-ban módosított rendelet I. melléklete megállapítja az egyes műtrágyatípusok esetében előírt minimális tápanyagtartalmat (például nitrogén- és foszfortartalmat).

A műtrágyák csomagolására és címkézésére vonatkozó szabályok

A rendelet előír bizonyos, a műtrágyák csomagolásán és címkézésén kötelezően feltüntetendő elemeket. Ilyen többek között az EK-műtrágya információ, a tápanyagokra és a mikroelemekre vonatkozó pontos adatok, a gyártóra vonatkozó információk, valamint adott esetben a műtrágyák keverékének feltüntetése. A rendelet bizonyos fakultatív jelöléseket is javasol, például a műtrágya felhasználására, tárolására és kezelésére vonatkozó különleges utasításokat.

A rendelet harmonizálja az Unión belüli címkézési és csomagolási szabályokat. Ezek a szabályok többek között a különböző tápanyagtartalmak feltüntetésére vonatkoznak. A tápanyagtartalom többféleképpen feltüntethető. A foszfáttartalom például feltüntethető elemi formában vagy oxidformában.

Különleges rendelkezések

A rendelet a következő négy műtrágyatípus alkalmazási körére, garantálására, azonosítására és csomagolására vonatkozó, részletes technikai rendelkezéseket tartalmaz:

  • makroelem-tartalmú szervetlen műtrágyák: a növények fejlődéséhez igen jelentős mennyiségben biztosítandó főbb tápanyagok, azaz a nitrogén, a foszfor és a kálium;
  • minimális tápanyagtartalommal rendelkező szervetlen műtrágyák: a kalcium, a magnézium, a nátrium és a kén;
  • mikroelem-tartalmú szervetlen műtrágyák: az előírt anyagokat – például a bórt, a kobaltot, a rezet, a vasat, a mangánt stb. – kisebb mennyiségben tartalmazzák;
  • magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyák: e műtrágyatípus veszélyességére való tekintettel a rendelet kiegészítő intézkedéseket ír elő, például a III. mellékletben ismertetett robbanékonysági vizsgálatot.

Ellenőrzések

A tagállamok hatósági ellenőrző intézkedéseknek vethetik alá az EK-műtrágya megjelölésű műtrágyákat a rendelet rendelkezéseinek való megfelelőségük igazolása céljából. Az ellenőrzéseket az egyes tagállamokban kijelölt laboratóriumok hajtják végre a rendelet mellékleteiben megállapított egységes eljárásnak megfelelően.

Hatósági ellenőrzés céljából a gyártók kötelesek megőrizni az EK-műtrágya származására vonatkozó dokumentációkat azok teljes forgalombahozatali ideje alatt.

A tagállamok megállapítják a rendeletben foglalt rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat.

A rendelet végrehajtása során, ideértve a mellékletek kiigazítását is, a Bizottságot a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2003/2003/EK rendelet

2003.12.11. (a 8. és a 26. cikk esetében 2005.6.11.)

-

HL L 304., 2003.11.21.

A JOGSZABÁLYTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK

A 2006/348/EKhatározat [Hivatalos Lap L 129., 2006.5.17.].

Ez az eltérés a Finn Köztársaság esetében a műtrágyák megengedett legnagyobb kadmiumtartalmára alkalmazandó.

A 2006/349/EKhatározat [Hivatalos Lap L 129., 2006.5.17.].

Ez az eltérés az Osztrák Köztársaság esetében a műtrágyák megengedett legnagyobb kadmiumtartalmára alkalmazandó.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

-

HL L 87., 2009.3.31.

A 463/2013/EU rendelet

2013.6.13.

-

HL L 134., 2013.5.18.

A 2003/2003/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 01.04.2014

Top