Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hulladéklerakók

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hulladéklerakók

A hulladékok ártalmatlanításának számos különböző módja van. A talajban való elhelyezésük, azaz a hulladéklerakás, a környezetvédelmi szempontból legkevésbé fenntartható mód, így a lehető legkevesebb alkalommal szabad alkalmazni.

JOGI AKTUS

A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A hulladékok ártalmatlanításának számos különböző módja van. A talajban való elhelyezésük, azaz a hulladéklerakás, a környezetvédelmi szempontból legkevésbé fenntartható mód, így a lehető legkevesebb alkalommal szabad alkalmazni.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja a hulladéklerakás a felszíni vizekre, talajvízre, talajra, levegőre és emberi egészségre gyakorolt valamennyi negatív hatásának megelőzése vagy a lehető legkisebb mértékűre való csökkentése. Ezt szigorú műszaki követelmények bevezetése révén kívánja elérni.

FŐBB PONTOK

A hulladéklerakó helyeket három kategóriába sorolja az irányelv: veszélyeshulladék-lerakók, nem veszélyeshulladék-lerakók és inerthulladék-lerakók (a le nem bomló vagy éghetetlen hulladékok, például a kavics, a homok és a kő számára).

Az uniós kormányoknak nemzeti stratégiákat kell végrehajtaniuk a hulladéklerakókba küldött biológiailag lebontható hulladékok mennyiségének a progresszív csökkentése érdekében.

A hulladéklerakó létesítmények nem vehetnek át használt gumiabroncsokat, valamint folyékony, tűzveszélyes, robbanásveszélyes vagy maró hulladékokat, illetve kórházakból és orvosi vagy egészségügyi szolgáltatóktól származó hulladékokat.

Hulladéklerakóban csak kezelésen átesett hulladékot helyezhetnek el.

A települési hulladék nem veszélyes hulladékként átvehető a hulladéklerakó helyeken.

A nemzeti hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az üzemeltetők által a hulladéklerakásért kiszabott díjak valamennyi költséget fedezzenek, kezdve a megnyitástól egészen a lerakó lezárásáig.

A hulladéklerakó helyek üzemeltetőinek a következő információk megadásával engedélyt kell kérelmezniük:

a kérelmező és egyes esetekben az üzemeltető személyazonossága,

az elhelyezésre váró hulladék típusának és mennyiségének a leírása,

a hulladéklerakó hely kapacitása és bemutatása, ideértve a működési, megfigyelési és ellenőrzési tervet is,

módszerek a szennyezés megelőzésére és csökkentésére, valamint

a lezárással és az utógondozással kapcsolatos eljárások.

2014. április 16-án uniós jogszabályt fogadtak el a 2011/92/EU irányelvben meghatározott környezeti hatásvizsgálati eljárás minőségének a megerősítése érdekében. Erre az európai jogszabályok és politikák egyéb területeivel való koherencia és szinergia biztosításához volt szükség.

A 2003/33/EK határozat a hulladéklerakó helyek hulladékátvételi kritériumait és eljárásait határozza meg.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján a hulladéklerakásról szóló oldalakat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1999/31/EK irányelv

1999.7.16.

2001.7.16.

HL L 182., 1999.7.16., 1-19. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

-

HL L 284., 2003.10.31., 1-53. o.

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

-

HL L 311., 2008.11.21., 1-54. o.

2011/97/EU irányelv

2011.12.13.

2013.3.15.

HL L 328., 2011.12.10., 49-52. o.

Az 1999/31/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/52/EU irányelve (2014. április 16.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról (Hivatalos Lap L 124., 2014.4.25., 1-18. o.).

A Tanács 2003/33/EK határozata (2002. december 19.) a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján (HL L 11., 2003.1.16., 27-49.).

Utolsó frissítés: 22.05.2015

Top