Error:

Unable to connect to the requested page. Please contact the site administrator if the problem persists.

 Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1829/2003/EK rendelet a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A RENDELETNEK A CÉLJA?

Szabályokat állapít meg a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) engedélyezési és felügyeleti módjáról, illetve a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok címkézéséről.

Céljai megóvni:

az emberek életét és egészségét;

az állatok egészségét és jólétét;

a környezetvédelmi és fogyasztói érdekeket.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya a következőkre terjed ki:

az élelmiszerekben vagy az állati takarmányokban használt GMO-kra;

GMO-kat tartalmazó élelmiszerekre és takarmányokra;

GMO-k használatával előállított vagy GMO-k használatával előállított összetevőkettartalmazó élelmiszerekre és takarmányokra.

Engedélyezés kérelmezése

1.

A termelőknek csak egy kérelmet kell benyújtaniuk, amely valamennyi felhasználásra vonatkozik: élelmiszer, takarmány és termesztés.

2.

Két héten belül az érintett uniós ország illetékes hatósága igazolja a kérelem kézhezvételét, majd tájékoztatja az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot (EFSA).

3.

Az EFSA-nak 6 hónap áll a rendelkezésére a kérelem elbírálásához.

Kockázatkezelés

Az Európai Bizottság felelős a kockázatkezelésért.

Az EFSA elbírálása alapján a Bizottság ajánlást fogalmaz meg a kérelem jóváhagyására, illetve annak visszautasítására vonatkozóan.

Amennyiben a bizottság jóváhagyja a javaslatot, a Bizottság elfogadja azt. Ellenkező esetben a Tanács elbírálja a határozattervezetet, majd dönt arról, hogy a Bizottságnak el kell-e azt fogadnia.

Címkézés

A GMO-kat tartalmazó élelmiszereket és állati takarmányokat világosan fel kell címkézni.

Ha az adott élelmiszer vagy állati takarmány GMO-tartalma azonban kevesebb, mint 0,9%, azt nem szükséges feltüntetni a címkén – amennyiben a GMO-tartalom előfordulása technikailag elkerülhetetlen.

HÁTTÉR

KULCSFOGALOM

* Géntechnológiával módosított szervezet: olyan szervezet, amelynek genetikai anyagát géntechnológiával módosították annak érdekében, hogy olyan géneket tartalmazzon, amelyeket eredetileg nem tartalmazna.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1–23. o.)

Az 1829/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 503/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról (HL L 157., 2013.6.8., 1–48. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/412 irányelve (2015. március 11.) a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról (HL L 68., 2015.3.13., 1–8. o.)

utolsó frissítés 24.11.2015

Top