Help Print this page 
Title and reference
Élelmiszerek és takarmányok (GMO) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Élelmiszerek és takarmányok (GMO)

A géntechnológiailag módosított szervezetek (GMO) és az azokat tartalmazó élelmiszerek forgalomba hozatalát sajátos engedélyezési eljárás szabályozza függetlenül attól, hogy azok rendeltetésük szerint élelmiszerek vagy takarmányok.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról [Hivatalos Lap L 268., 2003.10.18.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv szigorúbb a korábbi szabályozásnál. Kiegészíti a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) nyomonkövethetőségéről és címkézéséről szóló 1830/2003/EK rendeletet.

Az érintett termékek

A rendelet három terméktípusra vonatkozik:

  • az élelmiszerekhez és takarmányokhoz használt, géntechnológiával módosított szervezetek;
  • GMO-kat tartalmazó élelmiszerek és takarmányok;
  • GMO-kból álló vagy GMO-kat tartalmazó összetevőkből álló élelmiszerek és takarmányok.

Engedélyezési eljárás

A rendelet a GMO-kat tartalmazó élelmiszerekre vonatkozóan egységes engedélyezési eljárást ír elő.

A piaci szereplő kérelmét ennek az irányelvnek megfelelően valamennyi GMO-t tartalmazó élelmiszerre vonatkozóan benyújthatja a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelv rendelkezéseinek figyelembevételével.

A piaci szereplő az élelmiszerként történő használatára és termesztésére vonatkozóan egyetlen kérelmet nyújt be. Ez azt jelenti, hogy az engedéllyel rendelkező GMO nem csak élelmiszerekben használható, hanem a termesztés során is, és a környezetbe is kibocsátható.

Kockázatelemzés (EFSA) és kockázatkezelés (Bizottság)

Miután a piaci szereplő benyújtotta a kérelmet, az illetékes nemzeti hatóság 14 napon belül írásban visszaigazolja a kérelem átvételét, és tájékoztatja a kérelemről az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), amely az élelmiszer-ipari ágazat kockázatelemzésért felel. Az EFSA-nak 6 hónap áll rendelkezésére az elemzés elvégzésére.

A Bizottság felel a kockázatkezelésért. Az EFSA által készített kockázatelemzés alapján a Bizottság 3 hónapon belül határozattervezetet készít a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. A Bizottság a tervezetet ezután az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság elé bocsátja. Amennyiben ez utóbbi elfogadja a javaslatot, a Bizottság végérvényesen elfogadja azt, ellenkező esetben a javaslatot a Miniszterek Tanácsa vizsgálja meg. Amennyiben a Miniszterek Tanácsa három hónapon belül nem nyilatkozik a javaslatról, vagy nem határoz minősített többséggel a javaslat mellett vagy ellen, a Bizottság elfogadja a saját javaslatát.

A forgalomba hozatali engedély 10 évig érvényes és megújítható.

Címkézés

A GMO-kat tartalmazó élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni ezt a tényt. A címkén a géntechnológiával módosított vagy a géntechnológiával módosított (szervezet neve)-ből előállított szavaknak egyértelműen szerepelniük kell.

A legfeljebb 0,9 százalékos arányban GMO-kat tartalmazó anyagokat tartalmazó élelmiszereket nem kell GMO-ként címkézni, feltéve, hogy ez az előfordulás véletlen és technikailag elkerülhetetlen.

Élelmiszerként használt valamennyi géntechnológiailag módosított szervezet és származékai esetén be kell tartani az ebben a rendeletben, valamint a GMO-k nyomonkövethetőségéről és címkézéséről szóló 1830/2003/EK rendeletben szereplő címkézési feltételeket.

A GMO-k véletlen előfordulására vonatkozó határérték

A hagyományos termesztésben nehéz elkerülni a GMO-k jelenlétét. A GMO-k élelmiszerekben kis nyomokban való előfordulását eltűrik, amennyiben az előfordulás nem szándékos, illetve a termesztés, a betakarítás, a szállítás vagy a kezelés során bekövetkezett, technikailag elkerülhetetlen szennyezés eredménye.

A termelő felelőssége a hatóságok előtt bizonyítani, hogy az élelmiszerben található GMO előfordulása véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen.

Háttér

Ez a rendelet a hatályban lévő jogszabályok módosításával és hatályon kívül helyezésével összehangolja a GMO címkézésére vonatkozó jogszabályokat.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2003.7.11.

2004.4.18.

HL L 268., 2003.10.18.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1981/2006/EK bizottsági rendelet

2007.1.12.

-

HL L 368., 2006.12.23.

298/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2008.4.10.

-

HL L 97., 2008.4.9.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 503/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról.

A rendelet meghatározza az 1829/2003/EK rendelet értelmében benyújtott engedélykérelmek összeállítására és benyújtására vonatkozó általános követelményeket, vagyis azt, hogy milyen általános és tudományos információkat kell közölni ahhoz, hogy a kérelmek megfeleljenek a rendeletben foglalt feltételeknek.

Utolsó frissítés: 10.04.2014

Top