Help Print this page 
Title and reference
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak

Ez a rendelet létrehozza az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak általános szabályozási keretét. Az élelmiszerek csomagolásához felhasznált minden anyagnak és tárgynak meg kell felelnie az e rendeletben foglalt követelményeknek. A tudományos haladás figyelembevétele érdekében az új jogszabályi keret engedélyezi olyan „aktív” és „intelligens” csomagolások bevezetését, amelyek meghosszabbítják az élelmiszerek eltarthatóságát vagy információkkal szolgálnak azok frissességéről (például az élelmiszer minőségromlásakor megváltozik a csomagolás színe).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelvek hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 338., 2004.11.13.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek a rendeletnek az a célja, hogy az emberi egészség, valamint a fogyasztók érdekei védelmének magas szintjét biztosítsa az olyan anyagoknak és tárgyaknak a Közösségben történő forgalomba hozatalával kapcsolatban, amelyeket arra szántak, hogy közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe kerüljenek élelmiszerekkel.

Hatály

Ezt a rendeletet minden olyan anyagra és tárgyra alkalmazni kell, amelynek rendeltetése, hogy élelmiszerrel érintkezésbe kerüljön: mindenféle csomagolóanyagra, (műanyag és üveg) palackokra, evőeszközökre, valamint a címkékhez használt ragasztókra és nyomdafestékre.

A rendelet ezenfelül egyedi rendelkezéseket vezet be az olyan „aktív* és „intelligens* csomagolásokra, amelyek meghosszabbítják az élelmiszerek eltarthatóságát vagy az élelmiszer minőségromlása esetén reakcióba lépnek (például megváltozik a csomagolás színe).

A rendeletet nem kell alkalmazni:

 • az olyan anyagokra vagy tárgyakra, amelyeket régiségként értékesítenek;
 • a bevonó- vagy borítóanyagokra, mint például a sajtok kérge, a feldolgozott hústermékek vagy a gyümölcsök héja;
 • a telepített vízműberendezésekre.

Az anyagokra és tárgyakra vonatkozó követelmények

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokat és tárgyakat a helyes gyártási gyakorlattal összhangban kell elkészíteni. Alkotórészeiket semmilyen körülmények között sem adhatják át a csomagolt élelmiszereknek olyan mennyiségben, amely:

 • veszélyeztetheti az emberi egészséget;
 • elfogadhatatlan változást idézhet elő az élelmiszer összetételében; vagy
 • az élelmiszer érzékszervi tulajdonságainak megváltozását idézheti elő.

Amennyiben az „aktív” anyagok és tárgyak az élelmiszerek összetételében vagy érzékszervi tulajdonságaiban változást idéznek elő, meg kell felelniük az adalékanyagokról szóló 89/107/EGK irányelvnek és/vagy az esetleges nemzeti szabályozásnak.

Egy anyag vagy tárgy címkézése, reklámozása vagy kiszerelése nem tévesztheti meg a fogyasztókat.

Az anyagok és tárgyak egyes csoportjaira vonatkozó különös követelmények

Az irányelv I. melléklete 17 olyan anyag- és tárgycsoportot határoz meg, amelyekre vonatkozóan külön intézkedések fogadhatók el:

Ezek a külön intézkedések a következőket tartalmazhatják:

 • az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításánál engedélyezett összetevők listája;
 • tisztasági követelmények;
 • a használatra vonatkozó különleges feltételek;
 • az alkotórészeknek az élelmiszerekbe vagy élelmiszerekre történő összkioldódására vonatkozó határértékek;
 • az emberi egészség védelmét szolgáló, vagy olyan rendelkezések, amelyek biztosítják az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó követelmények tiszteletben tartását;
 • a fenti rendelkezéseknek történő megfelelés ellenőrzésére szolgáló alapvető szabályok;
 • a mintavételre vonatkozó szabályok;
 • a nyomon követés biztosítására irányuló szabályok;
 • az aktív és intelligens anyagok és tárgyak jelölésére vonatkozó további szabályok;
 • az engedélyezett összetevőkre, eljárásokra, anyagokra vagy tárgyakra vonatkozó közösségi nyilvántartás létrehozására vonatkozó rendelkezések;
 • valamely összetevő, eljárás, anyag vagy tárgy engedélyezésére vonatkozó különös eljárási szabályok.

Külön intézkedések hiányában a tagállamok nemzeti szabályozást tarthatnak fenn vagy fogadhatnak el.

Az összetevő anyagok engedélyezése

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok vagy tárgyak gyártásakor használni kívánt új összetevő anyag engedélyezésére irányuló kérelmet azon tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani, ahol az összetevő anyagot majd forgalomba hozzák. A kérelmet ezt követően továbbítják az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz, amely a fogyasztókat fenyegető mindennemű kockázat elkerülése érdekében értékeli az összetevő toxicitását.

Nyomon követhetőség

Ez a rendelet meghatározza az élelmiszerekkel a gyártástól a forgalomba hozatalig érintkezésbe kerülő anyagok nyomon követésére vonatkozó követelményeket is.

A Közösségen belül piacra bocsátott anyagok és tárgyak címkézésének vagy az azokat kísérő dokumentumoknak lehetővé kell tenniük az említett anyagok és tárgyak nyomon követését. Ez megkönnyíti az ellenőrzést, a hibás termékek visszahívását, a fogyasztók tájékoztatását és a felelősség megállapítását.

Címkézés

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak jellegét a rajtuk található címkén kell feltüntetni. Azokat az anyagokat vagy tárgyakat, amelyekről nem állapítható meg egyértelműen, hogy rendeltetésük szerint élelmiszerekkel kerülhetnek érintkezésre, az „élelmiszerekkel érintkező” szavaknak, vagy a II. melléklet szerinti szimbólumnak kell kísérniük (a szimbólum egy poharat és egy villát ábrázol).

Háttér

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló korábbi jogi szabályozás azáltal védte a fogyasztók egészségét, hogy biztosította: az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok vagy tárgyak nem léphetnek olyan kémiai reakcióba, amely megváltoztatja előbbiek összetételét vagy érzékszervi tulajdonságait (ízét, megjelenését, állagát vagy akár illatát).

Ez a rendelet hatályon kívül helyezi a korábbi jogszabályt, és bevezeti az „aktív” és az „intelligens” csomagolás fogalmát. Hatályon kívül helyezi továbbá az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokon és tárgyakon feltüntethető szimbólum meghatározásáról szóló 80/590/EGK irányelvet, és beemeli azt a II. mellékletbe (lásd a címkézésre vonatkozó fenti magyarázatot).

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező aktív anyagok és tárgyak: azok az anyagok és tárgyak, amelyek rendeltetése a csomagolt élelmiszerek eltarthatóságának meghosszabbítása, illetve állapotuk fenntartása vagy javítása. Ezeket úgy tervezték, hogy olyan összetevő anyagokat tartalmazzanak, amelyek bizonyos anyagokat bocsátanak ki a csomagolt élelmiszerbe vagy annak közvetlen környezetébe, illetve ilyen anyagokba abszorbeálódnak.
 • Élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkező intelligens anyagok és tárgyak: azok az anyagok és tárgyak, amelyek folyamatosan jelzik a csomagolt élelmiszer vagy annak közvetlen környezete állapotát.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2004.12.3.

HL L 338., 2004.11.13.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

596/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.8.7.

HL L 188., 2009.7.18.

See also

 • Az élelmiszerek kémiai biztonsága (DE) (EN) (FR), Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság

Utolsó frissítés: 14.10.2009

Top