Help Print this page 
Title and reference
Gépek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gépek

Ez az irányelv a gépek és tartozékaik szabad mozgását kívánja biztosítani, ugyanakkor alapvető követelményeket határoz meg a munkavállalók és a fogyasztók egészségével és biztonságával kapcsolatban. Az irányelv a műszaki harmonizációs és szabványügyi új megközelítés elvein alapul. Ennek az új megközelítésnek a lényege, hogy a gépek és tartozékaik tervezése és gyártása során alapvető biztonsági követelményeket kell betartani.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv célja, hogy alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket határozzon meg a tervezésre és felépítésre vonatkozóan, növelve ezzel az Európai Unió piacára kerülő gépek biztonságát.

Hatály

Ez az irányelv nem csupán a szigorúan vett gépekre vonatkozik , hanem az alábbi termékekre is:

 • cserélhető berendezések;
 • biztonsági alkatrészek;
 • emelőberendezések tartozékai;
 • láncok, kötelek és hevederek;
 • leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezetek.

Az irányelv a részben kész gépekre is vonatkozik.

Forgalomba hozatal, áruk szabad mozgása, piacfelügyelet

Egy gép forgalomba hozatala előtt a gyártónak az alábbi alapvető feltételeket kell garantálnia:

 • a gép megfelel az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek;
 • a műszaki dokumentáció rendelkezésre áll. A dokumentációnak igazolnia kell, hogy a gép megfelel ezen irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak a megfelelőség értékeléséhez szükséges mértékben kell ismertetnie a gép tervezését, gyártását és működését;
 • a szükséges információk rendelkezésre állnak;
 • a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásokat elvégezték;
 • az EK-megfelelőségi nyilatkozatot elkészítették;
 • a CE-jelölést elhelyezték.

Részben kész gép forgalomba hozatala előtt a gyártónak az alábbiakat kell garantálnia:

 • a vonatkozó műszaki dokumentáció elkészült;
 • az összeszerelési utasítások elkészültek;
 • a beépítési nyilatkozat elkészült.

A tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják területükön az olyan gépek forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek. A tagállamok minden intézkedést meghoznak annak érdekében, hogy a gépek csak akkor kerülhessenek forgalomba, ha megfelelnek az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá nem veszélyeztetik a személyek egészségét és biztonságát, sem adott esetben háziállatokat vagy bármilyen tulajdont.

A megfelelőség vélelme és a harmonizált szabványok

A tagállamok az irányelv rendelkezéseinek megfelelő gépekként fogadják el az olyan gépeket, amelyek a CE-jelölést viselik és amelyekhez mellékelték az EK-megfelelőségi nyilatkozatot.

Az olyan gépről, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozással rendelkező harmonizált szabványoknak megfelelően gyártottak, vélelmezni kell, hogy megfelel az ilyen harmonizált szabvány által előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

A Bizottság intézkedéseket tehet az olyan gépek forgalomba hozatalának korlátozása vagy betiltása érdekében, amelyek veszélyeztethetik a személyek egészségét és biztonságát, illetve adott esetben háziállatokat vagy bármilyen tulajdont.

Alapvető követelmények és megfelelőségértékelés

A gépre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelmények meghatározásához a gép gyártójának gondoskodnia kell a kockázatelemzés elvégzéséről. A gép későbbi tervezésekor és gyártásakor figyelembe kell venni a kockázatelemzés eredményeit. A kockázatelemzés és kockázatcsökkentés során a gyártó:

 • meghatározza a gép korlátozásait, figyelembe véve a rendeltetésszerű használatot, valamint az ésszerűen feltételezhető helytelen használatot is;
 • azonosítja a géppel összefüggő esetleges veszélyeket és veszélyes helyzeteket;
 • felbecsüli a kockázatokat, figyelembe véve a lehetséges egészségkárosodások vagy ártalmak súlyosságát és előfordulásuk valószínűségét;
 • értékeli a kockázatokat;
 • védőintézkedések alkalmazásával kiküszöböli a veszélyeket, vagy csökkenti a veszélyekhez kapcsolódó kockázatokat.

Annak érdekében, hogy igazolni tudja a gép ezen irányelv rendelkezéseinek való megfelelőségét, a gyártónak az irányelv mellékletében leírt megfelelőségértékelési eljárások valamelyikét kell alkalmaznia.

Bejelentett szervezetek

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot az általuk kijelölt szervezetekről, amelyek a gépek forgalomba hozatalához szükséges megfelelőségértékelést végzik.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2006/42/EK irányelv

2006.6.29. (Alkalmazás határideje: 2009.9.29.)

2008.6.29.

HL L 157., 2006.6.9.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

-

HL L 188., 2009.7.18.

2009/127/EK irányelv

2009.12.15.

2011.6.15.

HL L 310., 2009.11.25.

A 2006/42/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról [Hivatalos Lap C 348., 2013.11.28.].

Ebben a közleményben a Bizottság közzéteszi a gépekre vonatkozó harmonizált szabványok címeit és hivatkozásait.

Utolsó frissítés: 17.01.2014

Top