Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Magas szinten képzett munkavállalók belépése és tartózkodása (európai uniós „kék kártya”)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Magas szinten képzett munkavállalók belépése és tartózkodása (európai uniós „kék kártya”)

Ez az irányelv a magas szinten képzett, nem európai uniós állampolgárok beutazásának feltételeire vonatkozik. Létrehozza az európai uniós „kék kártyát”, valamint meghatározza a tartózkodás feltételeit és jogait a kibocsátó és más tagállamokban.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv az Európai Uniónak (EU) arra való képességét hivatott javítani, hogy vonzani tudja a magasan képzett, harmadik országbeli munkavállalókat. A cél nem csak a versenyképesség növelése a lisszaboni stratégia keretein belül, hanem az „agyelszívás” korlátozása is. Célja, hogy:

  • a beutazás és a tartózkodás feltételeinek EU-n belüli harmonizálása révén lehetővé tegye e személyek tartózkodásának engedélyezését;
  • egyszerűsítse az engedélyezési eljárásokat;
  • javítsa a már az Európai Unióban lévők jogállását.

Az irányelv olyan magasan képzett, harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, akik munkavállalás céljából több mint három hónapra szeretnének maguk, valamint családtagjaik számára tartózkodási engedélyt szerezni egy tagállam területére.

Beutazási feltételek

Ahhoz, hogy beléphessen az EU-ba, a kérelmezőnek a következőket kell felmutatnia:

  • munkaszerződést vagy kötelező érvényű állásajánlatot olyan bérrel, amely az érintett tagállamban a bruttó éves átlagbér legalább másfélszerese (bizonyos szakmákban, amelyekben nagy szükség van a harmadik országbeli munkavállalókra, a tagállamok annak 1,2-szeresére is csökkenthetik a bérküszöböt);
  • érvényes úti okmányt és érvényes tartózkodási engedélyt vagy huzamos tartózkodásra jogosító nemzeti vízumot;
  • betegbiztosítás igazolását;
  • szabályozott szakmák esetében olyan dokumentumokat, amelyekkel igazolja, hogy eleget tesz a jogi feltételeknek, illetve nem szabályozott szakmák esetében a megfelelő felsőfokú szakmai képesítést tanúsító okiratokat.

Ezeken túl a kérelmező a tagállam tekintetében nem veszélyeztetheti a közrendet. Megkövetelhető, hogy a kérelmező megadja tagállambeli címét.

A tagállamok meghatározzák, hogy hány harmadik országbeli állampolgár számára engedélyezik a tartózkodást.

Engedélyezési eljárás, európai uniós „kék kártya” kiállítása és visszavonása

A tagállamok jogában áll eldönteni, hogy az európai uniós „kék kártyát” a harmadik országbeli állampolgár és/vagy a munkáltatója kérelmezi-e. Amennyiben a pályázó a fenti feltételeket teljesíti és a nemzeti hatóságok engedélyezik a tartózkodást, európai uniós „kék kártyát” állítanak ki a részére, amely egységes, egy és négy év közötti időtartamig érvényes. A kérelmet annak benyújtását követő 90 napon belül elfogadják vagy elutasítják. Amennyiben a kérelemnek helyet adnak, a pályázó minden könnyítést megkap a szükséges vízumok megszerzéséhez.

Az európai uniós „kék kártyára” benyújtott kérelmet elutasíthatják, amennyiben azt hamis vagy csalárd módon megszerzett dokumentumok alapján állították ki, vagy amennyiben a munkaerőpiaci helyzet miatt a tagállam döntése alapján elsőbbséget ad:

A kérelmet a kiadható engedélyek tagállam által meghatározott száma, illetve az etikus munkaerő-felvétel alapján is elutasíthatják, vagy ha a munkáltatóra be nem jelentett, illetve törvényellenes foglalkozatás miatt szankciót szabtak ki.

Az európai uniós „kék kártyát” visszavonhatják, ha a birtokosnak nem áll rendelkezésére elegendő forrás saját maga és családtagjai eltartásához szociális segély nélkül, illetve ha több mint három, egymást követő hónapon át vagy a kártya érvényességi idején belül több mint egyszer munkanélküli.

Jogok és tartózkodás más tagállamban

Ezzel a kártyával a harmadik országbeli állampolgárok és családjaik:

  • a kártyát kiállító tagállam területére beutazhatnak, ismételten beutazhatnak és ott tartózkodhatnak, valamint átutazhatnak más tagállamok területén;
  • dolgozhatnak az érintett ágazatban;
  • állampolgárokkal egyenlő bánásmódot élvezhetnek például a munkavégzés feltételeit, a szociális biztonságot, nyugdíjakat, az oklevelek elismerését, oktatást és szakképzést illetően.

Két évig tartó jogszerű foglalkoztatást követően az állampolgárokkal egyenlő bánásmódban részesülhetnek bármilyen, magas szintű képzettséget igénylő munkavállalásra vonatkozóan. 18 hónapos jogszerű tartózkodást követően magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából másik tagországba költözhetnek (a tagállam által a nem állampolgárok számára kiadható engedélyekre vonatkozó korlátozások figyelembevételével).

Ugyanaz az engedélyezési eljárás, mint az első tagállam esetében. Noha az európai uniós „kék kártya” birtokosa és családja szabadon beutazhat egy második tagállam területére és tartózkodhat ott, az érkezésüktől számított egy hónapon belül tájékoztatniuk kell az ottani hatóságokat . A második tagállam határozhat úgy, hogy a kérelmének kedvező elbírálásáig nem engedi a harmadik országbeli állampolgár számára a munkavégzést. A kérelem azonban már akkor is benyújtható a második tagállam hatóságaihoz, amikor az európai uniós „kék kártya” birtokosa még az első tagállamban tartózkodik és dolgozik.

Végrehajtás és jelentéstételi kötelezettségek

A Bizottság 2013-tól kezdve évente statisztikai adatokat gyűjt a tagállamoktól azon harmadik országbeli állampolgárok számára vonatkozóan, akik részére európai uniós „kék kártyát” állítottak ki, újítottak meg, illetve akiktől visszavonták kártyájukat vagy akik kérelmét elutasították, továbbá adatokat gyűjt e személyek állampolgárságára, foglalkozására és családjaikra vonatkozóan. A Bizottság 2014-től kezdve háromévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv alkalmazásáról, és javaslatot tesz a szükségesnek ítélt módosításokra.

Háttér

A Bizottság 2005. december 21-én előterjesztett, legális migrációra vonatkozó politikai tervében öt jogalkotási javaslatot tett a harmadik országbeli állampolgárok különböző kategóriáira vonatkozóan. Ez az irányelv az első e javaslatok közül.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2009/50/EK irányelve

2009.6.19.

2011.6.19.

HL L 155 (2009.6.18.)

Utolsó frissítés: 18.08.2009

Top