Help Print this page 
Title and reference
Az Európai Migrációs Hálózat (EMH)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az Európai Migrációs Hálózat (EMH)

Ez a határozat létrehozza az Európai Migrációs Hálózatot (EMH), amelynek célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információkat biztosítva kielégítse a közösségi intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, és ily módon támogassa az uniós politika kidolgozását. Az EMH ezenkívül a nyilvánosság számára is tájékoztatást nyújt e területekre vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/381/EK határozata (2008. május 14.) az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat létrehozza az Európai Migrációs Hálózatot (EMH), amelynek célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információkat biztosítva kielégítse a közösségi intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, és ily módon támogassa az uniós politika kidolgozását. Az EMH ezenkívül a nyilvánosság számára is tájékoztatást nyújt e területekre vonatkozóan.

Ebből a célból az EMH az alábbiakat végzi:

 • nagyszámú forrásból naprakész és megbízható adatokat és információkat gyűjt és cserél;
 • elemzi, valamint könnyen hozzáférhető formában rendelkezésre bocsátja ezeket az adatokat és információkat;
 • a többi érintett uniós szervvel együttműködésben hozzájárul olyan mutatók és kritériumok kidolgozásához, amelyek javítják az információk összhangját, és segítik a migrációs statisztikákkal kapcsolatos közösségi tevékenységek fejlesztését;
 • időszakos jelentéseket készít és tesz közzé a Közösség és a tagállamok migrációs és menekültügyi helyzetéről;
 • olyan internetalapú információcsere-rendszert hoz létre és tart fenn, amely hozzáférést biztosít a migráció és a menekültügy területével kapcsolatos releváns dokumentumokhoz és kiadványokhoz;
 • növeli az EMH-val kapcsolatos tudatosságot azáltal, hogy hozzáférést biztosít az általa gyűjtött információkhoz, és terjeszti az EMH eredményeit, kivéve, ha bizalmas információkról van szó;
 • összehangolja az információkat, és együttműködik más érintett európai és nemzetközi szervekkel.

Az EMH biztosítja, hogy tevékenysége összhangban álljon a migrációra és a menekültügyre vonatkozó közösségi eszközökkel és struktúrákkal.

A Bizottság az EMH munkáját az egyes tagállamokban kinevezett nemzeti kapcsolattartó ponttal együttműködésben koordinálja. A nemzeti kapcsolattartó pontok egy nemzeti hálózatot dolgoznak ki, amely széles körben képvisel minden érdekelt felet. Az EMH számára irányítóbizottság nyújt politikai iránymutatást annak érdekében, hogy a Bizottsággal együtt biztosítsa, hogy az EMH tevékenységei megfelelően tükrözzék a Közösség migráció és a menekültügy területére vonatkozó politikai prioritásait. A Bizottságot szolgáltató segíti a koordinációs tevékenységeiben.

Az EMH irányítóbizottsága a tagállamok egy-egy képviselőjéből, valamint az Európai Parlament megfigyelői státusszal rendelkező képviselőjéből áll. A Bizottság képviselője az irányítóbizottság elnöke. Az EMH-nak adandó politikai iránymutatás feladatával összhangban az irányítóbizottság felelősségi körébe tartozik az EMH éves tevékenységi programjának jóváhagyása, beleértve a költségvetést is (miután azt hivatalosan elfogadta a Bizottság); az EMH által elért eredmények felülvizsgálata; évente legalább egyszer rövid helyzetjelentés készítése; a stratégiai együttműködések azonosítása; valamint szükség esetén tanácsadás a nemzeti kapcsolattartó pontok számára, működésük javítása érdekében.

Valamennyi nemzeti kapcsolattartó pontnak legalább három szakértőből kell állnia, akik ugyanazon vagy különböző szervhez is tartozhatnak egy tagállamon belül, és akiknek a menekültügy és migráció területére vonatkozó és a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika aspektusait lefedő, kollektív szakértelemmel kell rendelkezniük. Tevékenységeik:

 • az EMH ülésein való részvétel (amelyekre évente legalább 5 alkalommal kerül sor), többek között az elért eredmények felülvizsgálata, információk és vélemények kicserélése, az összehasonlíthatóság javítása, például egy szószedet és tezaurusz kidolgozása révén;
 • közös előírásokat követő nemzeti jelentések készítése a politikai döntéshozók igényei szempontjából releváns témakörök jobb összehasonlíthatósága érdekében, amely tartalmazza többek között a politikai fejlődés bemutatását és statisztikai adatok elemzését is;
 • összehasonlítható nemzeti információkkal szolgálnak az információcsere-rendszer számára, valamint az EMH-szószedet és -tezaurusz révén lehetővé teszik a strukturált keresést;
 • kapacitást alakítanak ki az eseti megkeresések elküldésére és gyors megválaszolására;
 • nemzeti migrációs hálózatot alakítanak ki, amely széles körben képvisel minden érdekelt felet, és megszervezi ezek üléseit.

A nemzeti jelentések szolgálnak majd alapul a Bizottság éves összefoglaló jelentéséhez, amely a legfontosabb következtetéseket gyűjti össze és helyezi az EU politikai perspektívájába (pl. a közelmúltbeli politikai kezdeményezésekkel való összevetés révén).

Írország és az Egyesült Királyság önkéntesen csatlakozott az EMH-t létrehozó határozathoz. Dánia ezzel szemben a kívülmaradásról határozott, habár részt vesz az EMH egyes tevékenységeiben.

Háttér

A Bizottság a migrációs kérdések minden aspektusára vonatkozó információcsere és a közös menekültügyi és bevándorláspolitikához való hozzájárulás szükségességére válaszolva, a Tanács felhívására 2003-ban hozta létre az EMH-t, eredetileg kísérleti projektként. 2004-től 2006 végéig az EMH előkészítő intézkedés volt.

A hágai program megerősítette a migrációs jelenségek közös elemzésének szükségességét (friss információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, cseréje és hatékony felhasználása), és az EMH eszközként szolgál e cél eléréséhez.

Az EMH előkészítő szakaszának sikeres lezárását követően nyilvános konzultáció indult az Európai Migrációs Hálózat jövőjéről szóló zöld könyv (2005. november 28.) közzétételével (COM(2005) 606 végleges). Ezt követően 2007 augusztusában egy javaslatot tettek közzé az EMH jogi alapjait létrehozó tanácsi határozat meghozatalára, amelyet aztán 2008. május 14-én fogadtak el, mint a Tanács 2008/381/EK határozatát.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2008/381/EK határozata

2008.5.21.

HL L 131., 2008.5.21.

Utolsó frissítés: 03.09.2008

Top