Help Print this page 
Title and reference
Illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával szembeni szankciók

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával szembeni szankciók

Ez az irányelv az illegális bevándorlás elleni küzdelem céljából tiltja az illegálisan az Európai Unióban (EU) tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását. Minimumszabályokat állapít meg szankciókról és intézkedésekről (állami kedvezményekből való kizárás stb.), illetve súlyos esetekben büntetőjogi szankciók alkalmazását is előírja a munkáltatókkal szemben.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve (2009. június 18.) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv előírja a tagállamoknak, hogy tiltsák meg az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását, és közös minimumszabályokat rögzít a tilalmat megsértő munkáltatókkal szemben. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az irányelvet nem alkalmazzák azon illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra, akik kiutasítását a nemzeti joggal összhangban elhalasztották, vagy akik számára engedélyezték a munkavállalást.

A munkáltatók kötelezettségei

A munkáltatók kötelesek:

 • megkövetelni a harmadik országbeli állampolgároktól, hogy foglalkoztatásuk kezdetét megelőzően érvényes tartózkodási engedéllyel vagy más, tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezzenek;
 • megőrizni a tartózkodási engedély, vagy más, tartózkodásra jogosító engedély másolatát a nemzeti hatóságok által folytatandó esetleges ellenőrzéshez;
 • a tagállam által meghatározott határidőn belül értesíteni a hatóságokat, ha harmadik országbeli állampolgárt alkalmaznak.

Amennyiben a munkáltató természetes személy, aki egy harmadik országbeli állampolgárt alkalmaz magáncélra, a tagállamok egyszerűsített értesítési eljárást is engedélyezhetnek. A tagállamok úgy is határozhatnak, hogy nem követelik meg az értesítést abban az esetben, ha a harmadik országbeli állampolgár huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Szankciók

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a tilalom megsértése esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat alkalmazzanak, többek között:

 • pénzügyi szankciók minden egyes illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása esetén;
 • az illegálisan foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok visszatérésével kapcsolatos költségek megfizetése.

A pénzügyi szankciók mérsékelhetők azon személyek esetében, akik magáncélra alkalmaznak illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat, amennyiben a munkafeltételek nem kizsákmányolóak.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a munkáltatókat kötelezzék valamennyi fizetési hátralék rendezésére, mint például a harmadik országbeli állampolgárok által elvégzett munkáért járó, elmaradt járandóság, beleértve származási országukba való utalás költségét is, valamint az összes elmaradt adó és társadalombiztosítási járulék. A fizetési hátralékok kiszámításához legalább három hónapos munkaviszonyt feltételeznek, kivéve, ha ennek ellenkezőjét bizonyítják.

A tagállamok kötelesek a szükséges mechanizmusokat kidolgozni, amelyek révén az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok munkáltatóiktól követelhetik meg nem fizetett járandóságaikat. A harmadik országok állampolgárait tájékoztatni kell jogaikról, mielőtt a kiutasításukat végrehajtják.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy adott esetben egyéb intézkedéseket is foganatosítsanak a munkáltatókkal szemben, mint például:

 • valamely vagy minden állami kedvezményből vagy támogatásból való kizárás legfeljebb öt évig, beleértve az uniós finanszírozást is;
 • közbeszerzési eljárásokból való kizárás legfeljebb öt évig;
 • az illegális foglalkoztatás megállapítását megelőző, legfeljebb 12 hónapon belül a munkáltatónak nyújtott állami kedvezmények visszatérítési kötelezettsége;
 • a létesítmény átmeneti vagy végleges bezárása.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy amennyiben a munkáltató alvállalkozó, akkor az a fővállalkozó is felelősségre vonásra kerüljön a munkáltatóval együtt vagy helyette, amelynek a munkáltató közvetlen alvállalkozója. A nemzeti jog szerinti átvilágítási kötelezettséget vállalt vállalkozó nem vonható felelősséggel. A tagállamok a felelősségre vonatkozóan szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak az alvállalkozásra vonatkozóan.

A szándékos jogsértés bűncselekménynek minősül, amennyiben a munkáltató:

 • huzamosan jogsértő magatartást tanúsít;
 • jelentős számú, illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztat;
 • ezen személyeket különösen kizsákmányoló munkafeltételek mellett foglalkoztatja;
 • emberkereskedelem áldozatait foglalkoztatja;
 • illegálisan foglalkoztat kiskorúakat.

A fenti cselekményekben bűnsegédként vagy felbujtóként való részvétel szintén bűncselekménynek minősül.

A büntetőjogi szankciókat más intézkedések is kísérhetik, beleértve az üggyel kapcsolatos bírósági határozat közzétételét is. Jogi személyek szintén felelősségre vonhatók.

Panaszok és vizsgálatok

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a harmadik országok illegálisan foglalkoztatott állampolgárai közvetlenül vagy kijelölt harmadik feleken keresztül panasszal élhessenek munkáltatójukkal szemben. A különösen kizsákmányoló munkafeltételek mellett foglalkoztatottak számára az eljárás időtartamára eseti alapon tartózkodási engedély adható ki a Tanács harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált és a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló 2004/81/EK irányelve rendelkezései szerinti megállapodásokhoz hasonló módon.

A tagállamok az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának ellenőrzése érdekében kötelesek rendszeres kockázatértékelésre alapuló, hatékony és megfelelő vizsgálatokat folytatni.

Háttér

A Bizottság ezen intézkedéseket az illegális bevándorlás elleni küzdelem politikai prioritásairól szóló, 2006. július 19-i közleményében javasolta. Az Európai Tanács 2006. december 15–16-i ülésén jóváhagyta ezt a kezdeményezést, és felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve

2009.7.20.

2011.7.20.

HL L 168., 2009.6.30.

Utolsó frissítés: 03.12.2009

Top