Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ideiglenes úti okmány

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ideiglenes úti okmány

Előfordulhat, hogy utazás közben az Európai Unió (EU) egy polgára elveszíti útlevelét, vagy az megrongálódott vagy ellopták. Ezért ezen határozat szabványos modellt hoz létre az ideiglenes úti okmányra vonatkozóan, amelyet az uniós tagállamok a kérelmező származási tagállamába vagy a lakóhely szerinti országba történő egyszeri visszautazás céljára használhat.

JOGI AKTUS

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 96/409/KKBP határozat (1996. június 25.) egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen határozat az I. mellékletben leírtak szerint szabványos modellt hoz létre egy ideiglenes úti okmányra vonatkozóan, amelyet az EU polgárai egyszeri visszautazásra használhatnak azon EU tagállamba, amelynek állampolgárai, vagy ahol a lakóhelyük található, vagy - kivételes esetben - valamely más célállomásra (az EU-n belül vagy azon kívül). A határozat nem vonatkozik a lejárt nemzeti útlevelekre, hanem kifejezetten csak azokra az esetekre korlátozott, amikor az úti okmányok elvesztek, azokat ellopták, megrongálódtak vagy átmenetileg nem állnak rendelkezésre.

Ideiglenes úti okmány beszerzése

Az EU tagállamok állandó diplomáciai vagy konzuli képviseletei az alábbi feltételek teljesülése esetén állíthatnak ki ideiglenes úti okmányokat:

  • a kérelmezőnek valamely tagállam állampolgárának kell lennie, akinek útlevele vagy úti okmányai elvesztek, azokat ellopták, megrongálódtak vagy átmenetileg nem állnak rendelkezésre;
  • a kérelmezőnek olyan ország területén kell tartózkodnia, ahol származási tagállama nem rendelkezik úti okmány kiállítására felhatalmazott, elérhető diplomáciai vagy konzuli képviselettel, vagy ahol az említett állam más módon képviselettel nem rendelkezik, és
  • a kérelmező származási tagállama hatóságainak engedélyét megszerezték.

Az ideiglenes úti okmány kérelmezőjének formanyomtatványt kell kitöltenie, és azt a személyazonosság és az állampolgárság valamennyi rendelkezésre álló bizonyítékának hitelesített fénymásolatával együtt el kell küldenie származási tagállamának e célra kijelölt hatóságához.

Az ideiglenes úti okmányt kiállító tagállam a kérelmezőtől az általa az ideiglenes útlevél kiadásakor általában felszámolt költségeket és díjakat szedi be. Amennyiben egy kérelmező nem tudja egyéb kapcsolódó helyi költségeit fedezni, akkor az adott esetben a származási országa utasításai szerinti szükséges összegeket a rendelkezésére bocsátják, összhangban a 95/553/EK határozat vonatkozó rendelkezéseivel.

Annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok vissza tudjanak térni egy adott helyre, az ideiglenes úti okmány érvényességi idejének valamennyivel hosszabbnak kell lennie, mint az arra az útra minimálisan szükséges időtartam, amelyre az ideiglenes úti okmányt kiállították. Ezen időtartam kiszámításakor figyelembe kell venni az éjszakára történő megállásokat, illetve a csatlakozások eléréséhez szükséges időtartamokat.

Az ideiglenes úti okmánnyal kapcsolatos biztonsági intézkedéseket a III. melléklet tartalmazza.

Amennyiben egy uniós állampolgártól megtagadják az ideiglenes úti okmány kiállítását, akkor az Európai Bizottság Főtitkárságához fordulhat panasszal.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 96/409/KKBP határozata

2006.5.3.

-

HL L 168., 1996.7.6.

A MELLÉKLETEK LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁSAI:

I. és III. melléklet

2006/881/KKBP határozat [Hivatalos Lap L 36., 2006.12.20.].

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 517/2013/EU rendelete ( 2013. május 13. ) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a társasági jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika, a közlekedéspolitika, az energia, az adózás, a statisztika, a transzeurópai hálózatok, az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a jogérvényesülés, szabadság és biztonság, a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, a kül-, biztonság- és védelempolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról [Hivatalos Lap L 158., 2013.6.10.].

Utolsó frissítés: 18.06.2014

Top