Help Print this page 
Title and reference
Vízumok egységes formátuma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vízumok egységes formátuma

A nemzeti vízumpolitikák összehangolásának javítása és a személyeknek az Európai Unióban való szabad mozgásának előmozdítása érdekében rögzítésre került a vízumok egységes formátuma.

JOGI AKTUS

A Tanács 1683/95/EK rendelete (1995. május 29.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A vízumok egységes formátuma

Ez a rendelet határozza meg a vízumok egységes formátumát valamennyi tagállamra vonatkozóan.

E rendelet alkalmazásában a vízum egy tagállam által kiadott engedély vagy egy tagállam által hozott határozat, amely a tagállam területére a következők céljából történő beutazáshoz szükséges:

  • az illető tagállam vagy több tagállam területén való, legfeljebb összesen három hónaposra tervezett tartózkodás;
  • az illető tagállam vagy több tagállam területén vagy repülőtéri tranzitterületén való áthaladás.

Az egységes vízumokban szereplő információknak meg kell felelniük a következőknek:

  • a rendelet mellékletében részletezett technikai előírások, amelyek rögzítik a szabad szemmel is jól látható és mindenki által felismerhető biztonsági jellemzőket;
  • a kiegészítő technikai előírások, melyek célja a vízumok hamisításának és meghamisításának megelőzése, valamint a vízum kitöltési módszereinek leírása.

Amennyiben a kiegészítő technikai előírások bizalmasan kezelendők, akkor azok csak a következőkkel közölhetők:

  • a vízumok nyomdai előállításáért felelős szervek;
  • a Bizottság vagy egy tagállam által megfelelően felhatalmazott személyek.

A Bizottság 1996. február 7-én és 2000. december 27-én további intézkedéseket fogadott el, amelyek nagymértékű biztonságot eredményeznek.

Minden tagállam egyetlen szervet jelöl ki, amely felelős a vízumok nyomdai előállításáért. E szerv nevét a tagállam közli a Bizottsággal és a többi tagállammal.

A vízumban részesülő személyek a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban jogosultak arra, hogy adott esetben a vízumban feltüntetett személyes adatok helyesbítését vagy törlését kérjék.

A Bizottságot az egységes vízumformátummal kapcsolatos munkában egy bizottság segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

A tagállamok az egységes vízumformátumot a fent említettektől eltérő célokra is használhatják, amennyiben nem áll fenn az összetévesztés lehetősége az egységes formátumú vízummal.

HIVATKOZÁSOK

JOGI AKTUS

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 1683/95/EK rendelete

1995.8.3.

HL L 164., 1995.7.14.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 334/2002/EK rendelete

2002.3.15.

HL L 53., 2002.2.23.

A Tanács 856/2008/EK rendelete

2008.9.22.

HL L 235., 2008.9.2.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 333/2002/EK rendelete az érintett tagállam által el nem ismert útiokmányok birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról [Hivatalos Lap L 53., 2002.2.23].

  • A rendelet hatálya a nagyobb biztonság érdekében alkalmazott egységes formátum leírására korlátozódik. Az űrlap formátuma a javaslathoz van csatolva. A technikai leírások célja, hogy bizonyos mértékű biztonságot nyújtsanak a hamisítással, meghamisítással és lopással szemben. Ezek titkosak, nem kerülnek közzétételre, és csak a tagállamok által kijelölt, az űrlapok nyomdai előállításával megbízott szervek férhetnek hozzájuk.
  • Az űrlap egységes formátumát legkésőbb a fenti specifikációk elfogadásától számított két éven belül alkalmazni kell a tagállamokban.
  • Az új formátum bevezetése nem befolyásolja a már kiadott engedélyek érvényességét, kivéve, ha az érintett tagállam másképpen határoz. A személyes adatok védelmét illetően biztosítva van az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve rendelkezéseinek.

Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 182., 2013.6.29.].

A Tanács 517/2013/EU rendelete az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a társasági jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika, a közlekedéspolitika, az energia, az adózás, a statisztika, a transzeurópai hálózatok, az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a jogérvényesülés, szabadság és biztonság, a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, a kül-, biztonság- és védelempolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról [Hivatalos Lap L 158., 2013.6.10.].

Utolsó frissítés: 10.04.2014

Top