Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni közösségi intézkedések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO
Multilingual display
Text

A Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni közösségi intézkedések

Az Európai Unió intézkedéseket fogadott el a Newcastle-betegség terjedésének megelőzése céljából. A betegség jelentkezésének gyanúja esetén a tagállamoknak azonnal alkalmazniuk kell a közösségi intézkedéseket. Ezek az intézkedések egészen addig érvényben maradnak, amíg a gyanú el nem hárult, illetve a betegséget fel nem számolták.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/66/EGK irányelve (1992. július 14.) a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről [Hivatalos Lap L 260., 1992.9.5.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a Newcastle-betegség elleni védekezés céljából olyan intézkedéseket határoz meg, amelyeket a betegség baromfiállományban való megjelenésének gyanúja esetén azonnal alkalmazni kell. Hasonló intézkedésekre van szükség a postagalambok és más, fogságban tartott madarak esetében is.

Ha Newcastle-betegség gyanúja merül fel, a hatósági állatorvos tájékoztatja erről az illetékes hatóságot, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ezek az intézkedések az alábbiak:

 • a gyanús gazdaságok megfigyelés alá helyezése;
 • nyilvántartás készítése az e gazdaságokban tartott valamennyi kategóriájú baromfiról;
 • az állatok saját tartási helyükön belüli elkülönítése;
 • a baromfi ki- és beszállításának megtiltása;
 • az esetlegesen megfertőződött baromfival kapcsolatba kerülő személyek, járművek, más állatok és anyagok mindennemű mozgásának az illetékes hatóság általi betiltása;
 • a tojások gazdaságból való kivitelének leállítása;
 • megfelelő fertőtlenítő eszközök elhelyezése a gazdaság területén;
 • járványügyi nyomozás elvégzése.

A megelőző intézkedések csak akkor oldhatók fel, ha a Newcastle-betegség gyanúját a hatósági állatorvos hivatalosan kizárta.

Ha a Newcastle-betegség jelenlétét hivatalosan megállapították, az illetékes hatóság az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:

 • a gazdaságban található minden baromfi leölése;
 • a fertőzésre fogékony bármely anyag vagy hulladék megsemmisítése vagy megfelelő kezelése;
 • a gazdaságból származó és a betegség feltételezett lappangási időszakában levágott baromfi húsának megsemmisítése;
 • a feltételezett lappangási idő alatt tojt tojások megsemmisítése;
 • a baromfi tartására használt helyiségek megtisztítása és fertőtlenítése;
 • a helyiségek megtisztítását és fertőtlenítését követően a baromfi gazdaságba való bevitelének legalább 21 napos szüneteltetése;
 • járványügyi nyomozás elvégzése.

Egyes baromfiállományok leölésétől el lehet tekinteni, amennyiben a hatósági állatorvos igazolja, hogy ezek az állatok egészségesek, és teljesen elkülönítették őket a fertőzött állományoktól.

A Newcastle-betegség jelenlétének megállapítása után az illetékes hatóság egy (legalább a fertőzött gazdaság 3 km-es körzetét lefedő) védőkörzetet, valamint egy (legalább a fertőzött gazdaság 10 km-es körzetét lefedő) megfigyelési körzetet létesít, amelyekben speciális intézkedések lépnek érvénybe. Ilyen intézkedések többek között a körzet valamennyi baromfitartó gazdaságának azonosítása, e gazdaságok rendszeres meglátogatása, klinikai vizsgálatok, illetve az állatok elkülönítése. A védőkörzetben ezeket az intézkedéseket legkorábban a gazdaság megtisztítását és fertőtlenítését követő 21 nap elteltével lehet feloldani. A megfigyelési körzetben az intézkedéseket a fenti műveletek elvégzését követő 30 napon át fenn kell tartani.

Minden tagállam kijelöl egy nemzeti laboratóriumot, amely a Newcastle-betegséggel kapcsolatban a diagnosztikai módszereknek és előírásoknak, a reagensek használatának és a vakcinák vizsgálatának összehangolásáért felelős. Ezután minden tagállam közli laboratóriumának kapcsolattartási adatait a többi tagállammal és a nyilvánossággal. A nemzeti laboratóriumok a Weybridge-ben (Egyesült Királyság) működő közösségi referencia-laboratóriummal együttműködésben dolgoznak.

A Newcastle-betegség elleni vakcinázás eljárását a tagállamok maguk határozhatják meg. Létrehozhatnak például egy, a postagalambok vakcinázására irányuló programot. A betegség jelenlétének megállapítása esetén sürgősségi vakcinázás is alkalmazható az illetékes hatóság által meghatározott földrajzi területeken és időszakokban.

Minden tagállam készenléti tervet készít, amely a Newcastle-betegséggel kapcsolatos nemzeti intézkedéseket szabályozza. Ezeknek a terveknek meg kell felelniük az ebben az irányelvben foglalt kritériumoknak. Például tartalmazniuk kell egy válságközpont létrehozását, a járványvédelmi központok jegyzékét, valamint a sürgősségi intézkedésekkel megbízott személyzetre vonatkozó részletes információkat.

Egyes nemzeti létesítményeket a Bizottság szakértői is ellenőrizhetnek.

A Newcastle-betegség felszámolása érdekében a tagállamok közösségi pénzügyi támogatást vehetnek igénybe a 90/424/EGK tanácsi határozatban rögzített eljárásnak megfelelően.

A Bizottságot a Newcastle-betegség kezelése során az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti. Ez a bizottság közreműködik például a Bizottság szakértői által végzett ellenőrzések meghatározásában.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

92/66/EGK tanácsi irányelv

1992.9.25.

1993.10.1.

HL L 260., 1992.9.5.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

806/2003/EK tanácsi rendelet

2003.6.5.

HL L 122., 2003.5.16.

2008/73/EK tanácsi irányelv

2008.9.3.

2010.1.1.

HL L 219., 2008.8.14.

A 92/66/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2007/24/EK határozata (2006. december 22.) a madárinfluenza és a Newcastle-betegség elleni védekezésre irányuló készenléti tervek jóváhagyásáról [Hivatalos Lap L 8., 2007.1.13.].

Utolsó frissítés: 26.11.2008

Top