Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Annak biztosítása, hogy a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelme nem fenyegeti a fajok fennmaradását

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Annak biztosítása, hogy a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelme nem fenyegeti a fajok fennmaradását

Az Európai Unió (EU) a vadon élő fajokból előállított legális és illegális termékek legfőbb piaca. Arra törekszik, hogy a kereskedelem és a szállítás ellenőrzése révén biztosítsa a veszélyeztetett fajok védelmét és megőrzését.

JOGI AKTUS

A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) a vadon élő fajokból előállított legális és illegális termékek legfőbb piaca. Arra törekszik, hogy a kereskedelem és a szállítás ellenőrzése révén biztosítsa a veszélyeztetett fajok védelmét és megőrzését.

MI A RENDELET CÉLJA?

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményt (a CITES egyezményt) az uniós egységes piac következtében és a módszeres határellenőrzések hiánya miatt egységesen kell végrehajtani valamennyi uniós országban. A CITES egyezményt a vadon élő állatok és növények kereskedelmére vonatkozó rendelkezések néven ismert rendeletcsomag révén hajtják végre. Az uniós országok a veszélyeztetett állat- és növényfajok példányainak, valamint az azokból származó termékek behozatalával és kivitelével kapcsolatos szabályokat alkalmazzák.

FŐBB PONTOK

Kereskedelmi ellenőrzések

  • A veszélyeztetett fajok példányainak EU-ba történő behozatalához valamely rendeltetési uniós ország hatósága által kibocsátott engedélyre vagy behozatali engedélyre van szükség.
  • Az EU-ból történő kivitelhez kiviteli engedélyre vagy újrakiviteli bizonyítványra van szükség, amelyeket azon uniós ország hatósága bocsát ki, amelyben a példányok találhatók.
  • A rendelet A-D. mellékletei tartalmazzák a fajok kategóriáit.
  • Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak (például a gepárd) kereskedelme tilos, míg az élő állatok EU-n belüli szállítása előzetes felhatalmazáshoz kötött.
  • A B. és C. mellékletben felsorolt - a kobrához és a mongúzhoz hasonló - valamely faj élő példányainak szállítására a bizonyítványokra, illetve a megfelelő tartásra és ellátásra vonatkozó szabályok vonatkoznak, a D. melléklet pedig az egyéb élő állatok tranzitszállítására, az egész bőrökre és a növényi termékekre tér ki.
  • További korlátozások egyedi körülmények esetén szabhatók ki, valamint minden uniós ország rendelkezhet szigorúbb saját szabályokkal.

Fennállhatnak eltérések a fogságban született és nevelt vagy mesterségesen szaporított, továbbá a személyi ingóságok részét képező vagy a tudományos intézeteknek szánt példányok tekintetében.

Szervezet és kapcsolattartás

Az uniós országoknak:

  • vámhivatalokat kell kijelölni az ellenőrzések elvégzése céljából;
  • a végrehajtásért felelős igazgatási hatóságokat és tudományos testületeket kell kijelölni;
  • nyomon kell követni a rendelkezések megvalósulását és büntetést kell kiszabni jogsértés esetén;
  • a végrehajtással valamint bármely engedély elutasításával kapcsolatban jelentéseket kell kidolgozni és információkat kell megosztani.

2014 februárjában a Bizottság közleményt adott ki, amely elindította a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről szóló vitát.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

1997. június 1-jétől.

További információkért lásd még:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

338/97/EK rendelet

1997.3.3.

-

HL L 61., 1997.3.3., 1-69. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1497/2003/EK rendelet

2003.8.30.

-

HL L 215., 2003.8.27., 3-84. o.

1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

-

HL L 284., 2003.10.31., 1-53. o.

834/2004/EK rendelet

2004.5.19.

-

HL L 127., 2004.4.29., 40-42. o.

1332/2005/EK rendelet

2005.8.22.

-

HL L 215., 2005.8.19, 1-60. o.

398/2009/EK rendelet

2009.6.10.

-

HL L 126., 2009.5.21., 5-8. o.

A 338/97/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 166., 2006.6.19., 1-69. o.). Egységes szerkezetbe foglalt változat.

A Bizottság 792/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. augusztus 23.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról (HL L 242., 2012.9.7., 13-45. o.) Egységes szerkezetbe foglalt változat.

A Bizottság 2015/57/EU végrehajtási rendelete (2015. január 15.) a 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 10., 2015.1.16., 19-24. o.).

A Tanács 2015/451/EU határozata (2015. március 6.) az Európai Uniónak a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES) való csatlakozásáról (Hivatalos Lap L 75., 2015.3.9., 1-3. o.).

A Bizottság 2015/736/EU végrehajtási rendelete (2015. május 7.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányai Unióba történő behozatalának tilalmáról (HL L 117., 2015.5.8., 25-44. o.).

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről (COM(2014) 64 final, 2014.2.7.).

utolsó frissítés 19.05.2015

Top