Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós országok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikák - Intrastat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Az uniós országok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikák - Intrastat

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat, a számos általa gyűjtött adat között az EU-n belüli termékforgalomra vonatkozó információkat is gyűjt (Intrastat). E jogszabály az Intrastat rendszereit és eljárásait hozza létre, célja pedig annak biztosítása, hogy az uniós országok összehasonlítható és megbízható adatokat gyűjtsenek és adjanak át az Eurostatnak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 638/2004/EK rendelete a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat, a számos általa gyűjtött adat között az EU-n belüli termékforgalomra vonatkozó információkat is gyűjt (Intrastat). E jogszabály az Intrastat rendszereit és eljárásait hozza létre, célja pedig annak biztosítása, hogy az uniós országok összehasonlítható és megbízható adatokat gyűjtsenek és adjanak át az Eurostatnak.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet egyszerűsíteni kívánja az - eredetileg 1993-ban létrehozott - Intrastat rendszerét és javítani az uniós országok közötti statisztikák összehasonlíthatóságát. Az ilyen termékforgalmi statisztikák létfontosságúak az EU belső piacára vonatkozó politikák fejlesztéséhez, valamint a piacelemzések készítéséhez.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a termékforgalom területére terjed ki. A „termékforgalom” a termékek egyik uniós országból a másikba történő mozgását jelenti, a „termék” kifejezés pedig az ingó javak mindegyikét, beleértve az elektromos áramot is.

A hozzáadottértékadó-, azaz héaazonosítóval rendelkező uniós vállalkozások és azok, amelyek éves forgalma meghalad egy meghatározott küszöbértéket, kötelesek adatokat szolgáltatni a más uniós országokkal folytatott ügyleteikről. Ez a beérkezésekre (felvásárlásokra, beszerzésekre vagy importokra) és a kiszállításokra (elvitelekre, eladásokra és exportokra) vonatkozó adatokra is kiterjed. A többi vállalkozásra nem vonatkozik az előírás.

Az uniós országok minden évben újból meghatározzák a küszöbértéket és külön értéket állapítanak meg a kiszállításokra és a beérkezésekre vonatkozóan (minimális mennyiségű adat gyűjtését téve lehetővé az egyes árukereskedelmi folyamatok tekintetében).

Bejegyzés

Valamennyi uniós országban a nemzeti statisztikai hivatal kezeli az EU-n belüli piaci szereplők (azaz vállalkozások) regiszterét, amely a kiszállítókat és a címzetteket tartalmazza.

Adatgyűjtés az Intrastat számára

Az Intrastat céljából nyilatkozatok benyújtására köteles vállalkozásoknak a következő adatokat kell megadniuk:

azonosító számuk;

a tárgyidőszak;

a forgalom iránya (beérkezés, kiszállítás);

az érintett termék (az EU Kombinált Nómenklatúrájának nyolc számjegyű kódjával azonosítva);

a partner uniós ország;

a termék értéke nemzeti valutában kifejezve;

a termék nettó mennyisége (a csomagolás nélkül számolt súlya) és a kiegészítő mértékegység (liter, m2, tételszám stb.), amennyiben alkalmazandó;

az ügylet típusa.

Adatvédelem

Az adatokat nyújtó fél kérheti, hogy adataikat bizalmasan kezeljék. Ebben az esetben a nemzeti hatóságok határoznak arról, hogy azok a statisztikai eredmények, amelyek lehetővé teszik az említett adatszolgáltató(k) beazonosítását, közzétehetők-e, vagy azokat úgy kell módosítani, hogy terjesztésük ne sértse a statisztikai adatok védelmének követelményét.

Adatátadás az Eurostat számára

Az uniós országok átadják az Eurostat számára az uniós országok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikáik havi eredményeit.

Az ő feladatuk a hatályos előírásoknak megfelelően átadott adatok minőségének a biztosítása. A statisztikáknak eleget kell tenniük bizonyos feltételeknek:

relevancia;

pontosság;

időszerűség;

időbeli pontosság;

hozzáférhetőség és egyértelműség;

összehasonlíthatóság;

koherencia.

Az Európai Bizottság - az uniós országok képviselőiből álló bizottság támogatásával - elfogadhat meghatározott technikai módosításokat e rendelet tekintetében.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2005. január 1.

HÁTTÉR

Az Intrastat 1993. január 1-jén jött létre, az EU belső piacának hatálybalépése napján. A vámáru-nyilatkozatok helyett ez lett a termékforgalmi információ forrása.

További információkért lásd az Eurostat honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

638/2004/EK rendelet

2004.4.27.

-

HL L 102., 2004.4.7., 1-8. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

222/2009/EK rendelet

2009.4.20.

-

HL L 87., 2009.3.31., 160-163. o.

659/2014/EU rendelet

2014.7.17.

-

HL L 189., 2014.6.27., 128-134. o.

A 638/2004/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 03.04.2015

Top