Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az üzleti kudarc miatti megbélyegzés ellen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az üzleti kudarc miatti megbélyegzés ellen

Sok jól működő vállalkozás csak azért létezik, mert alapítóik nem adták fel az első kudarc után. A vállalkozás üzleti kudarca leküzdhető, ha a vállalkozók új esélyt kapnak. Ebben a közleményben a Bizottság a vállalkozások csődjére vonatkozó nemzeti keretfeltételek javítására kéri a tagállamokat.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2007. október 5-i közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az üzleti kudarc miatti megbélyegzés ellen – az újrakezdés politikájáért – A lisszaboni növekedési és foglalkoztatási partnerség megvalósítása [COM(2007) 584 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A vállalkozások 50%-a nem éli túl az első öt évet. A vállalkozások megszűnése azonban nem összeegyeztethetetlen a gazdasági dinamikával. A közvélemény az üzleti kudarcot gyakran a csalás vagy a személyes tehetetlenség számlájára írja. Márpedig a csődeljárásoknak csak 4–6%-a alapul csaláson. A csődeljárás legtöbbször a vállalkozások megújulásának egyenes következménye.

A csődeljárások igen költségesek: a foglalkoztatás, a vásárlóerő tekintetében (kifizetetlen bérek) és pénzügyi téren (kifizetetlen tartozások). Ez a költség csökkenthető volna, ha a veszélyben lévő vállalkozások több segítséget kapnának, valamint a csődeljárás bekövetkezte esetén megkönnyítenék számukra az újrakezdést. Az újrakezdők ezenkívül tanulnak a hibáikból, és a továbbiakban sikeresebbek. Mindezek miatt indokolt új esélyt adni a csődbe jutottaknak.

Közmegítélés, oktatás és média

Az európaiak félnek az üzleti kudarctól. Be kell nekik bizonyítani, hogy az új kísérletek egy természetes tanulási, kutatási és felfedezési folyamatba illeszkednek, például információs kampányokkal és oktatási programokkal. A Bizottság létrehozott ehhez igénybe vehető tudatosítási eszközöket. A média szintén szerepet játszik, többek között azon téveszme elleni küzdelemben, amely szerint a csődbe jutás – az okoktól függetlenül – bűncselekmény. Végezetül az összes érdekelt féllel folytatott párbeszédnek tudatosítania kellene az újrakezdés előnyeit.

A fizetésképtelenségről szóló jogszabályok szerepe

Sok ország jogszabályai egyformán kezelik a csalárd módon bekövetkezett csődöt és a becsületes módon bekövetkezett csődöt. Néha korlátozásokat, tilalmakat írnak elő, sőt bizonyos jogoktól megfosztják a csődbe jutottakat. A jogszabályoknak érzékelhetőbb különbséget kellene tenniük a csalárd módon bekövetkezett csődök kezelése és a nem csalárd módon bekövetkezett csődök kezelése között. Másrészt a peres eljárásoknak kevésbé költségesnek, egyszerűbbnek és egy évnél rövidebbnek kellene lenniük. Végezetül a jogszabályoknak rendelkezniük kellene a fennmaradó adósságok bizonyos kritériumok szerinti, mielőbbi rendezéséről. A túlzott adósság ugyanis eltántoríthatja a vállalkozót az újrakezdéstől.

A veszélyben lévő vállalkozások aktív támogatása

A csődbe jutást a vállalkozók lehető legkorábbi támogatásával kell megelőzni. A Bizottság azt ajánlja a tagállamoknak, hogy vezessenek be olyan támogatási intézkedéseket, mint például a szakértői segítségnyújtás. Mivel a veszélyben lévő vállalkozások nem engedhetnek meg maguknak költséges tanácsadást, ennek a támogatásnak a megfizethetőbbé tétele elengedhetetlen. A Bizottság egy korai figyelmeztető eszközt is kidolgozott: létrehozott egy on-line hozzáférhető önértékelő eszközt annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a vállalkozóknak a pénzügyi helyzetük gyors felmérésében. Emellett az INTERREG IVC (EN) program, valamint az európai üzleti szervezetek számos lehetőséget biztosítanak a hálózatépítésre és a vállalkozástámogatás területén bevált gyakorlatok cseréjére.

Végezetül a csődbe jutás megelőzhető az ahhoz kapcsolódó alternatívák kilátásba helyezésével: a Bizottság azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a veszélyben lévő vállalkozások szerkezetátalakítását és megmentését részesítsék előnyben.

Az újrakezdők aktív támogatása

Az újra vállalkozást alapító vállalkozó pszichológiai, technikai és pénzügyi nehézségekkel szembesül. Ehhez képzést és szakembereket kellene a rendelkezésükre bocsátani. Elő kellene mozdítani az adott vállalkozók és az ügyfelek, az üzleti partnerek és a – csődbe jutottakkal szemben gyakran bizalmatlan – befektetők közötti kapcsolatokat is.

Másrészt az újrakezdőknek pénzügyi eszközökre van szükségük. Az állami szerveknek fel kellene számolniuk a közfinanszírozás előtti akadályokat. A bankoknak és a pénzintézeteknek kevésbé óvatos hozzáállást kellene tanúsítaniuk az újrakezdőkkel szemben. Emellett a nem csalás miatt csődbe jutott személyek nevének nem kellene felkerülnie a bankszektor kölcsönhöz jutást korlátozó listáira.

See also

  • A csőd kezelésével kapcsolatos további információkért, tanácsokért, szakértői címekért, kommunikációs anyagokért, továbbá a bevált gyakorlatokra vonatkozó példákért látogassa meg a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság honlapját (EN) a második esély előmozdítását célzó európai politikával kapcsolatban.

Utolsó frissítés: 12.02.2008

Top