Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vállalkozások átruházása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vállalkozások átruházása

Egy sikeres vállalkozásátadás jelentős növekedési és foglalkoztatási kilátásokkal kecsegtet. Ezért nagyon fontos megelőzni, hogy vállalkozások szűnjenek meg az átadásuk útjában álló jogi és adózási akadályok miatt. A fentiekre tekintettel a Bizottság ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok felé a vállalkozásátadásokhoz megfelelő feltételek megteremtésére vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2006. március 14) – A Közösség növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni programjának végrehajtásáról – Vállalkozások átadása: folyamatosság és megújulás [COM (2006) 117 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Amikor egy vállalkozás tulajdonosa nyugdíjba vonul, gyakori, hogy vállalkozása megszűnik. Sok virágzó vállalkozás átadása hiúsul meg jogi, pénzügyi és lélektani nehézségek miatt. Nem könnyű utódot találni, különösen amiatt, hogy a vállalkozások napjainkban általában nem családtagok, hanem harmadik felek számára kerülnek átadásra. Ezenkívül a legtöbb európai az alkalmazotti létet részesíti előnyben, és a vállalkozók inkább hajlanak új vállalkozások alapítására, mint meglévők átvételére.

Ugyanakkor egy már működő vállalkozás átvétele számos előnyt is kínál (meglévő termelési szerkezet, ügyfélhálózat, know-how, üzleti hírnév stb.). A sikeres vállalkozásátadások az európai növekedéshez is hozzájárulnak, és ennek révén jelentős szerepet töltenek be a lisszaboni stratégiában. Egy már működő vállalkozás például átlagosan öt munkahelyet jelent, míg egy újonnan létrehozott csak kettőt.

A vállalkozások átadása olyan gyakorlat, amely nagyobb teret fog nyerni a következő évtizedben, minthogy az EU-ban működő vállalkozások tulajdonosainak mintegy egyharmada vonul nyugdíjba a következő tíz év során. A becslések szerint ez minden évben 690 ezer kis- és középvállalkozást (kkv-t) és 2,8 millió munkahelyet érint. Éppen ezért elengedhetetlen fontosságú a megfelelő feltételek megteremtése a vállalkozások átadásához.

Ennek érdekében a Bizottság számos javaslatot tesz a fennálló helyzet javítására a tagállamokban, amelyek közé tartoznak a következők:

  • A politika több figyelmet szenteljen a vállalkozásátadások kérdésének

A tagállamoknak szisztematikusan támogatniuk kellene a vállalkozásátadást mint az új vállalkozások létrehozásának alternatíváját. Fontolóra kellene venni például a vállalkozásteremtéshez rendelkezésre álló eszközökhöz hasonló támogató intézkedések bevezetését.

  • Figyelemfelhívó tevékenységek az érdekeltek körében

Jelenleg nem fordítanak kellő erőfeszítést a figyelemfelhívásra. Csak a tagállamok felében tettek már meg ehhez a kérdéshez kapcsolódó lépéseket. A vállalkozások nyugdíjba vonuló tulajdonosaihoz hasonlóan a potenciális új vállalkozókra is megfelelő figyelmet kellene fordítani, mivel egy meglévő vállalkozás átvétele gyakran érdekes alternatívája lehet egy új vállalkozás létrehozásának. A Bizottság ezért javasolja, hogy fokozott mértékben hívják fel a vállalkozások tulajdonosainak figyelmét – például a kereskedelmi kamarákon és egyéb kapcsolattartási pontokon keresztül, mint amilyenek az adótanácsadók, a könyvelők és a bankok – arra, hogy megfelelő időben előre el kell kezdeni a vállalkozásátadások megtervezését. A Bizottság arra is felszólítja a tagállamokat, hogy ösztönözzenek olyan mentorálási rendszereket, amelyek segítséget nyújthatnak a tulajdonosok számára vállalkozásuk átadása során. Végezetül a tagállamoknak érdemes megfontolniuk a figyelemfelhívást szolgáló olyan közvetlen módszereket is, mint például levelek kiküldését egy bizonyos kor feletti üzlettulajdonosok részére.

  • Egy vállalkozás jogi formája megváltoztatásának megkönnyítése

A jogutódlási szerződések, partnerségi megállapodások, korlátolt felelősségű társaságok létrehozása és a szerkezet-átalakítás mind olyan jogi eszközök, amelyekkel megakadályozható a vállalkozások megszűnése. A jogutódlási szerződések – amelyeket számos ország jogszabályai nem engedélyeznek –, a partnerségi megállapodások vagy a korlátolt felelősségű társaságok létrehozása lehetővé teszik az üzletmenet folytonosságának biztosítását a tulajdonos vagy a tulajdonostársak valamelyikének a halála esetén. A jogi forma megváltoztatása esetén az átadandó vállalkozás jogi átszervezésére is sor kerülhet annak érdekében, hogy elkerüljék megszüntetését.

  • A vállalkozás-átadások jobb finanszírozása

A pénzügyi környezet ritkán kedvez a vállalkozások átadásának. Sőt a vállalkozásátadás számos nehézséghez vezet. Először is több tőke szükséges hozzá, mint az új vállalkozások indításához, az új vállalkozások létrehozására kialakított pénzügyi eszközök ráadásul gyakran nem elégségesek a vállalatátvételekhez. Másodszor a bankok kedvezőtlennek ítélik meg vállalatátadások költségeit és a kockázatait, különösen kisebb vállalatok esetében. Végül néha nehéz kellő időben pénzügyi megoldást találni, mivel az ilyen megoldások gyakran a törzstőke-befektetés és hitel kombinációjából állnak. A Bizottság ezért azt az ajánlást fogalmazza meg, hogy a tagállamok megfelelő pénzügyi feltételeket biztosítsanak, például induló vállalkozásoknak szánt támogatást, kölcsönöket és garanciákat. A kkv-k törzstőkéjére vonatkozó garanciáknak helyi vagy regionális alapok által megvalósított befektetésekre is ki kellene terjedniük, amelyek a kezdőtőkét és/vagy a vállalkozásindításhoz szükséges tőkét biztosítják, valamint a közbenső finanszírozásra (a törzstőke-befektetés és hitel kombinációját).

  • Adókedvezmények a vállalkozások átadásának támogatására

Habár a vállalkozások családon belüli átadását több országban megkönnyítették, a harmadik felek részére történő átadásoknak nagyobb mértékű ösztönzést kell adni a vállalkozás értékesítéséből származó jövedelem adómentessé tételével, adókedvezmények biztosításával másik vállalkozásba visszaforgatott vagy a tulajdonos nyugdíjazásának finanszírozására fordított nyereség esetén, illetve adómentesség biztosításával olyan esetekben, amikor alkalmazottak fektetnek be a vállalkozásukba.

  • Átlátható piac kialakítása a vállalkozások átadásához

A vállalkozás-átadások átlátható piacának kialakítása érdekében olyan pártatlan szolgáltatásokat kellene biztosítani, amelyek közvetítőként járnak el a lehetséges eladók és vásárlók között. Egyes országokban a kereskedelmi kamarák vállalják fel ezt a feladatot.

Mindezen ajánlások megvalósítása érdekében olyan támogató infrastruktúrát kell kiépíteni, amelynek révén el lehet érni az elkövetkezendő években átadandó több százezer vállalkozást. Ez az infrastruktúra a tagállamok, illetve országos, regionális és helyi hatóságaik, valamint a vállalkozásokat támogató szervezetek bevonásával fog működni. Feladatai közé tartozik különösen az információk eljuttatása a támogatást nyújtók számára, az oktatók továbbképzése és az oktatási anyagok kidolgozása.

Háttér

A Bizottság 1994-ben közzétette a kkv-k átadásáról szóló ajánlását. Ez a közlemény az 1994-es ajánlás végrehajtását értékeli.

See also

  • Ha részletesebb információkat szeretne kapni a vállalkozásoknak a belső piacon történő átadásával kapcsolatban, kérjük, látogasson el a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság (EN) honlapjára.

Utolsó frissítés: 01.10.2007

Top