Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az áldozatok megfelelőbb védelme a büntetőeljárás során

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Az áldozatok megfelelőbb védelme a büntetőeljárás során

Az áldozatok jogairól szóló 2012/29/EU irányelv a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó uniós szintű minimumszabályokkal erősíti meg a hatályos nemzeti intézkedéseket valamennyi uniós tagállamban.

JOGI AKTUS

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2012. október 25-én elfogadott irányelv Dánia kivételével EU-szerte alkalmazandó.

Fő célja annak biztosítása, hogy a bűncselekmények áldozatai megfelelő tájékoztatásban, támogatásban és védelemben részesüljenek, valamint részt vehessenek a büntetőeljárásban, bármely uniós tagállamban is érte őket kár.

Valamennyi uniós országnak biztosítania kell, hogy a bűncselekmények áldozatait elismerjék, és tisztelettel, tapintattal, szakértelemmel, személyes szükségleteiknek megfelelően és megkülönböztetésmentes módon (pl. nemzetiségre, tartózkodásra való jogosultságra, fajra, vallásra, életkorra, nemre való tekintet nélkül) bánjanak velük.

Az irányelv minimumszabályokat állapít meg valamennyi bűncselekmény valamennyi áldozatára vonatkozólag, függetlenül az áldozat nemzetiségétől vagy a tartózkodásra való jogosultságától. Amennyiben az EU területén valamely bűncselekményt követnek el vagy büntetőeljárás folyik, az áldozatnak biztosítani kell az áldozatok jogairól szóló irányelv által megállapított jogokat. Az irányelv értelmében az elhunyt áldozatok családtagjai is áldozatnak tekintendők.

Az irányelv a következő jogokat állapítja meg:

1.

Tájékoztatás és támogatás

Az áldozatoknak joguk van:

a megértéshez és a megértetéshez valamely hatósággal való kapcsolatfelvétel során (pl. közérthető és egyszerű nyelvhasználat);

a tájékoztatáshoz valamely hatósággal való első kapcsolatfelvételtől számítva;

a hivatalos feljelentéstételhez és írásos igazoláshoz;

a tolmácsoláshoz és fordításhoz (legalább az áldozatok kihallgatása/rendőrségi kihallgatása során);

az ügy előrehaladásával kapcsolatos tájékoztatáshoz;

az áldozatsegítő szolgálatokhoz való hozzáféréshez.

2.

A büntetőeljárásban hivatalos szerepet betöltő áldozatok

Ezen áldozatoknak joguk van:

ügyük bírósági meghallgatásához;

az eljárás megszűnését eredményező határozat felülvizsgálatához;

költségeik megtérítéséhez;

jogi segítségnyújtás igénybevételéhez;

az ellopott tulajdon visszaszolgáltatásához.

A nemzeti hatóságoknak minimalizálniuk kell a bűncselekmény elkövetésének helyszínéül szolgáló uniós országtól eltérő tartózkodási hellyel rendelkező áldozatokat érintő nehézségeket.

3.

Áldozatok (és családjuk) védelme/egyéni szükségletek elismerése

Ezen belül a következőkhöz való jogok szerepelnek:

speciális védelmi szükségletek meghatározására irányuló egyéni értékelés;

az elkövetővel való kapcsolat elkerülése;

gyorsan levezetett és minimális kihallgatások a bűnügyi nyomozás során;

magánélet védelme;

egyéni értékelés és speciális védelmi szükségletek felmérése a büntetőeljárás során.

Az irányelv kiterjed a jogi szakértők képzésére, valamint az osztályok közötti együttműködésre és koordinációra is.

Az irányelv felváltja a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló 2001/220/IB uniós kerethatározatot.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az áldozatok jogairól szóló 2012/29/EU uniós irányelv

2012.11.15.

2015.11.16.

HL L 315/57. (2012.11.14.)

Utolsó frissítés: 20.03.2014

Top