Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája

Az 1970-es évek óta - elsősorban az európai uniós strukturális alapokra való jogosultság szintjének objektív és kvantitatív alapon történő felmérése érdekében - az EU NUTS (Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája) néven olyan rendszert hozott létre, amely területét a regionális statisztikák készítéséhez földrajzi egységekre osztja.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács2013. december 9-i 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Minden uniós országnak megvan a saját - hol többé, hol kevésbé központosított - kormányzási rendszere és igazgatási struktúrája. Az országok népességük, területük és fejlettségi szintjük tekintetében is jelentős eltéréseket mutatnak. A NUTS rendszerét az Eurostat hozta létre kifejezetten a körülmények e sokféleségét szem előtt tartva. 2003 óta az 1059/2003/EK rendelet elfogadásával a NUTS jogi státusszal rendelkezik, továbbá megállapodás született az osztályozás jövőbeni módosításait érintő szabályokról. A cél ezzel annak biztosítása, hogy az adatok meghatározott időszak alatt ugyanarra a regionális egységre vonatkoznak. Ez különösen az idősorok tekintetében fontos.

A hierarchikus NUTS-osztályozás

Valamennyi uniós ország tekintetében a regionális albontásoknak háromszintű hierarchiája van, amely a népességre vonatkozó alsó és felső küszöbértéken alapul.

  • NUTS 1: főbb társadalmi-gazdasági régiók, pl. a német Länder, a belga régiók, lengyel régiók és román makrorégiók;
  • NUTS 2: a regionális politikák alkalmazására az alaprégiók, pl. a belga tartományok, dán régiók, cseh régiók (oblasti);
  • NUTS 3: kisebb régiók meghatározott helyzetfelmérésekre, pl. a bolgár tartományok (oblasti), olasz tartományok.

A harmadik szint a második szintnek, a második szint az első szintjének, az első szint pedig az országnak az albontása. A NUTS nem fedi le a helyi (települési) szintet. Amennyiben valamely uniós ország teljes népessége egy adott NUTS-szint tekintetében az alsó küszöbérték alatt van, az az ország maga alkotja annak a szintnek a NUTS területi egységét.

Osztályozási szempontok

A tagállamok meglévő közigazgatási egységeit figyelembe kell venni a NUTS rendszerében. Az a NUTS-szint, amelyhez valamely meglévő közigazgatási szint tartozik, a közigazgatási egységeinek átlagos népességmérete alapján kerül meghatározásra a következők szerint:

Szint

Népesség alsó határa

Népesség felső határa

NUTS 1

3 millió

7 millió

NUTS 2

800 000

3 millió

NUTS 3

150 000

800 000

Ha egy adott osztályozási szinthez valamely tagállamban nincs megfelelő méretű közigazgatási szint, azt a NUTS-szintet megfelelő számú, egymással határos kisebb közigazgatási egységek összevonásával kell létrehozni. Az így létrejövő összevont egységek nem közigazgatási szintet képeznek, ahol minden egyes nem közigazgatási egységnek figyelembe kell vennie a fenti népességküszöböket.

A jelenlegi, 2012. január 1. és 2014. december 31. között hatályos NUTS-osztályozás 97 régiót tartalmaz a NUTS 1 szinten, 270-et a NUTS 2 szinten és 1294 régiót a NUTS 3 szinten. Horvátország 2013. július 1-jei csatlakozása miatt a NUTS-osztályozást 1 NUTS-1, 2 NUTS-2 és 21 NUTS-3 régióval bővítették ki. Az 1319/2013/EU rendelet rendelkezik a NUTS-szintek 1-es, 2-es és 3-as szintjének 2015. január 1-jén hatályba lépő bontásáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1059/2003/EK rendelet

2003.7.11.

-

HL L 154., 2003.6.21.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1888/2005/EK rendelet

2005.11.26.

-

HL L 309., 2005.11.25.

105/2007/EK rendelet

2007.3.2.

-

HL L 39., 2007.2.10.

176/2008/EK rendelet

2008.3.6.

-

HL L 61., 2008.3.5.

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

-

HL L 311., 2008.11.21.

31/2011/EU rendelet

2011.2.7.

-

HL L 13., 2011.1.18.

517/2013/EU rendelet

2013.7.1.

-

HL L 158., 2013.6.10.

1319/2013/EU rendelet

2014.1.7. Végrehajtás: 2015.1.1.

-

HL L 342., 2013.12.18.

868/2014/EU rendelet

2014.9.2. Végrehajtás: 2016.1.1.

-

HL L 241., 2014.8.13.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2008. január 8-i 11/2008/EK rendelete az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 5., 2008.1.9.].

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 1578/2007/EK határozata a közösségi statisztikai programról (2008-2012) [Hivatalos Lap L 344., 2007.12.28.].

Utolsó frissítés: 02.07.2014

Top