Help Print this page 
Title and reference
Ökológiai termékek termelése és címkézése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ökológiai termékek termelése és címkézése

Az ökológiai termékek gyártásának, címkézésének és szabályozásának harmonizációja biztosítja a termelők közötti tisztességes versenyt, és megerősíti az egyre növekvő számú európai fogyasztók bizalmát.

JOGI AKTUS

A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet meghatározza az ökológiai termékek új jogi keretét. Meghatározza az ilyen típusú termelés esetén alkalmazandó célokat és elveket, és ismerteti a termelésre, a címkézésre, az ellenőrzésre és a harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó szabályokat. A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Hatály

A rendelet által meghatározott jogi keret az alábbiakat szabályozza:

 • emberi fogyasztásra szánt élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek (beleértve az akvakultúra-termékeket is);
 • takarmányok;
 • vegetatív szaporítóanyag és vetőmag;
 • élelmiszerként vagy takarmányként használt élesztők.

A rendelet meghatározza az ökológiai gazdálkodás alapjául szolgáló általános célokat és elveket. E célkitűzések lényege a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi termelés, amelynek meg kell felelnie a fogyasztók igényeinek. Az általános elvek többek között az egyedi termelési módszereket, a természeti erőforrások felhasználását és a kémiai úton előállított források alkalmazásának szigorú korlátozását érintik. Ezenfelül a rendelet a gazdálkodásra, az ökológiai élelmiszerek feldolgozására és az ökológiai takarmányokra vonatkozóan konkrét elveket is megfogalmaz.

Termelési szabályok

Az ökológiai termelésre vonatkozó általános szabályok értelmében a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) semmilyen formában nem használhatók. Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó szabályok lehetővé teszik, hogy a gazdasági szereplők meggyőződjenek a tilalom betartásáról. Tilos továbbá az ionizáló sugárzással történő kezelés.

Azok a gazdasági szereplők, akik a kétféle (ökológiai és nem ökológiai) mezőgazdasági termelést párhuzamosan kívánják végezni, kötelesek gondoskodni az állatok és a földterületek elkülönítéséről.

Az ökológiai növénytermesztés során további szabályokat is be kell tartani az alábbiakra vonatkozóan:

 • a földművelés, amelynek meg kell őriznie a talaj élővilágát és természetes termőképességét;
 • a károk megelőzése, amelyet elsősorban természetes módszerekkel kell végezni, de alkalmazható a Bizottság által engedélyezett kisszámú növényvédő szer is;
 • a vetőmagok és vegetatív szaporítóanyagok, amelyeket ökológiai termelés keretében kell előállítani;
 • a tisztítószerek, amelyeknek rendelkezniük kell a Bizottság engedélyével.

A meghatározott területekről begyűjtött vadon termő növények szintén ökológiai terméknek minősülnek, amennyiben betakarításuk és származási helyük tekintetében megfelelnek bizonyos feltételeknek. A tengeri moszatok ökológiai terméknek tekinthetők, feltéve, hogy termőterületük és begyűjtésük tekintetében eleget tesznek bizonyos feltételeknek.

Az ökológiai állattartás során további szabályokat is be kell tartani az alábbiakra vonatkozóan:

 • az állatok származása – az állatoknak ökológiai gazdálkodási egységben kell születniük és nevelkedniük;
 • tenyésztési gyakorlatok, amelyek többek között a tartási körülmények egyes jellemzőivel kapcsolatosak;
 • állattenyésztési módszerek, amelyek általában természetes alapúak;
 • a takarmány, amelynek ökológiai eredetűnek kell lennie;
 • betegségmegelőzés;
 • a tisztítás és fertőtlenítés, amelynek során kizárólag a Bizottság által engedélyezett termékek használhatók.

A víziállatok esetében hasonló konkrét szabályok alkalmazandók.

A Bizottság korlátozott számú termék és anyag felhasználását engedélyezi az ökológiai termelésben. Ezek a termékek növényvédő szerként, takarmányként vagy az állattenyésztés és növénytermesztés során használt létesítmények tisztítására használhatók. A Bizottság a termékek alkalmazására vonatkozóan korlátozásokat és feltételeket állapíthat meg.

Az ökológiai termelési tevékenységet indító mezőgazdasági üzemekben átállási időszakot kell alkalmazni. Az e rendeletben foglalt előírások ezt az átállási időszakot is szabályozzák.

A feldolgozott ökológiai takarmányoknak ökológiai takarmány-alapanyagokat kell tartalmazniuk, és feldolgozásuk során nem használhatók szintetikus oldószerek. A feldolgozott élelmiszereket főként mezőgazdasági eredetű összetevőkből kell előállítani. Egyéb összetevők akkor megengedettek, ha azokat a Bizottság engedélyezte. Az ökológiai élesztő előállításához kizárólag ökológiai táptalaj és más, engedélyezett összetevők használhatók.

A Bizottság a célkitűzésekkel, a termelési szabályokkal és a címkézéssel kapcsolatos előírások alóli kivételekről rendelkezhet. Ezek a kivételek időben korlátozottak és mindössze néhány egyedi esetben alkalmazhatók.

Címkézés

A címkézésen, a reklámanyagokban vagy kereskedelmi okmányokban egy ökológiai termék, annak összetevői vagy alapanyagai leírására használható az „öko” és a „bio” kifejezés.

Az ökológiai termékek címkéjét könnyen észrevehető módon kell elhelyezni a csomagoláson, és szerepelnie kell rajta egy, az adott termék tanúsítását végző ellenőrző szervre utaló hivatkozásnak.

2010. július 1-jétől az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszereken kötelező feltüntetni az Európai Unió logóját, valamint meg kell jelölni a termékben használt alapanyagok származási helyét. A jelölést a közösségi logóval egy látómezőben kell elhelyezni.

Ellenőrzés

A rendelet rendelkezéseinek betartását a 882/2004/EK rendeletben előírtak szerint működő, valamint a Bizottság által meghatározott óvintézkedéseken és ellenőrző intézkedéseken alapuló ellenőrzési rendszer biztosítja. A rendszer a 178/2002/EK rendelettel összhangban gondoskodik az élelmiszerek nyomonkövethetőségéről.

Az ellenőrzések jellegét és gyakoriságát a jogsértések előfordulásának kockázatát vizsgáló értékelés határozza meg. Az ellenőrzések irányítását a tagállamok által e célra kijelölt hatóságok végzik. Bizonyos körülmények között ezek a hatóságok ellenőrzési feladataikat akkreditált szervekre ruházhatják át, ám az elvégzett ellenőrzések felügyeletéért és a kivételek engedélyezéséért továbbra is ők felelnek. A tagállamok rendszeresen eljuttatják a Bizottsághoz az ellenőrző hatóságok és szervek jegyzékét (a felügyeletért felelős szervek vagy hatóságok 2007-ben közzétett listája).

A hatóságok felelnek továbbá az ökológiai termékek forgalmazásában részt vevő egyes gazdasági szereplők tevékenységeinek még a forgalomba hozatal előtt történő ellenőrzéséért. Az ellenőrzést követően az adott gazdasági szereplő részére írásbeli igazolást állítanak ki, amely tanúsítja, hogy tevékenysége megfelel e rendelet rendelkezéseinek. Szabálytalanság megállapítása esetén a hatóság gondoskodik róla, hogy az érintett termék címkézésén ne történjen utalás az ökológiai termelésre.

Harmadik országokkal folytatott kereskedelem

A harmadik országból származó termékek is forgalomba hozhatók ökológiai termékként a közösségi piacon, amennyiben megfelelnek e rendelet rendelkezéseinek és ellenőrzésen estek át. Az ellenőrzést az Európai Közösség által elismert szerv vagy egy akkreditált ellenőrző szerv végezheti.

Forgalmazás és statisztikai felügyelet

A tagállami hatóságok – a termék ellenőrzését végző hatóságon kívül – semmilyen módon nem akadályozhatják az ökológiai termékek forgalmazását.

A Bizottság a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján statisztikai felügyeletet végez. Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos politikák kidolgozása során a Bizottságot az ökológiai gazdálkodás állandó bizottsága (EN) segíti.

Háttér

A rendelet az ökológiai gazdálkodást támogató számos kezdeményezés részeként jött létre. Ennek keretében a Bizottság 2004-ben elfogadta a bioélelmiszerekről és biogazdálkodásról szóló európai cselekvési tervet.

Az ökológiai gazdálkodás kezdeti jogi keretét 1991-ben a 2092/91/EGK rendelet révén határozták meg. E rendeletet elfogadása óta többször módosították, mivel az ökológiai termelés valamennyi tagállamban egyre nagyobb jelentőségre tett szert (becslések szerint az ágazat éves növekedése 1993 és 1998 között közel 25% volt, 1998 óta pedig hozzávetőleg 30%-os). 2011 végéig az addigi időszakra vonatkozóan jelentés készül az ökológiai termelésről.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

834/2007/EK rendelet

2007.7.27. (alkalmazandó: 2009.1.1-jétől)

HL L 189., 2007.7.20.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

967/2008/EK rendelet

2008.10.10.

HL L 264., 2008.10.3.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Alkalmazási szabályok

A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról [Hivatalos Lap L 250., 2008.9.18.].

Utolsó frissítés: 20.11.2008

Top