Help Print this page 
Title and reference
Az állatok szállítás közbeni jóléte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az állatok szállítás közbeni jóléte

Az Európai Unió (EU) teljesen átdolgozza az állatok szállítás közbeni jólétére vonatkozó szabályokat. Az új jogszabályokban meghatározza az összes közreműködőt és felelősségi köreiket, fokozza a felügyeleti intézkedéseket, és szigorúbb szabályokat vezet be a nagy távolságra történő szállításra és a használt járművekre vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Tanács 2005/1/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet célja, hogy szabályozza az Európai Unión (EU) belül élő állatok gazdasági tevékenység keretében történő szállítását, és el kívánja érni, hogy az állatok ne legyenek kitéve sérülésnek vagy szükségtelen szenvedésnek, valamint hogy szükségleteik kielégítéséhez megfelelő körülményeket biztosítsanak.

A rendelet – a közreműködők és felelősségi köreik meghatározásával, az engedélyezéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos megerősített intézkedések bevezetésével, valamint a szállításra vonatkozó szigorúbb szabályok megalkotásával – megerősíti az állatok szállítás közbeni jólétéről rendelkező jogszabályokat.

A közreműködők és felelősségi köreik

A rendelet az állatjóléttel kapcsolatos felelősségeket a folyamatban részt vevő valamennyi személyre kiterjeszti, beleértve a szállítást megelőző és azt követő műveletek végzőit. Valamennyi közreműködő személy köteles gondoskodni a jogszabályok betartásáról feladatai végrehajtása során.

Ez vonatkozik a szállítmányozókra (akikről már a korábbi jogszabályok is rendelkeznek) és rajtuk kívül immár a szállításszervezőkre és járművezetőkre, valamint a „szállított állatok gondozóira” (a gyűjtőhelyek, piacok és vágóhidak dolgozói, valamint a mezőgazdasági termelők) is.

Valamennyi közreműködőnek és alkalmazottaiknak megfelelő képzésben kell részesülniük. A járművezetőknek és a kísérőknek képesítési bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, amelyet az illetékes hatóságok által akkreditált független szervezet állít ki az állatok szállítás közbeni jólétéről szóló tanfolyam hiánytalan elvégzését és a sikeres vizsgát követően.

Engedélyek és ellenőrzések

A szállítmányozóknak minden 65 kilométernél hosszabb szállításhoz engedéllyel kell rendelkezniük, amelyet annak a tagállamnak az illetékes hatósága állít ki, ahol a szállítmányozó székhelye vagy képviselete található. Az engedély megszerzéséhez a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy elegendő és megfelelő személyzet, felszerelés és operatív eljárás áll rendelkezésére.

A hosszú (több mint 8 órás) szállításokhoz a kérelmezőnek ezenkívül csatolnia kell:

  • a következő dokumentumokat: a járművezetők és kísérők képesítési bizonyítványai, a használni kívánt szállítóeszközökre vonatkozó jóváhagyási igazolások, a járművek mozgásának nyomon követését és nyilvántartását szolgáló eszközökről szóló információk, vészhelyzeti intézkedési tervek;
  • annak igazolását, hogy az új járművek esetében 2007. január 1-jétől kezdődően, a régi járművek esetében pedig 2009-től kezdődően műholdas navigációs rendszert használnak.

Az öt évig érvényes engedélyek harmonizált európai formátumban jelennek meg, és egy elektronikus adatbázisba kerülnek, amelyhez valamennyi tagállam hatóságai hozzáférhetnek.

Több országot érintő, nagy távolságú szállítások esetén a szállítmányozóknak ezenkívül a szállításszervező által, harmonizált minta alapján kiállított menetlevéllel kell rendelkezniük, amelynek tartalmaznia kell a szállításra vonatkozó bizonyos információkat (az állatok és a róluk gondoskodó személyek meghatározása, kiinduló és célállomás, a szállítás különböző fázisaiban elvégzett ellenőrzések stb.).

Az illetékes hatóságoknak a szállítás fontosabb mérföldköveinél, nevezetesen a kilépési helyeken és az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrzéseket kell végezniük. Ezenfelül további, véletlenszerű vagy célzott ellenőrzéseket lehet tartani a szállítás bármely szakaszában.

Az ellenőrzések során az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell az engedélyek, a jóváhagyási igazolások és a képesítési bizonyítványok érvényességét, valamint a menetlevélben feltüntetett információkat. A hatósági állatorvosoknak ellenőrizniük kell továbbá az állatok állapotát és azt, hogy a szállítás folytatására alkalmas állapotban vannak-e. Tengeri szállítás esetén az állatszállító hajó állapotát és szállításra való alkalmasságát is ellenőrizni kell.

Az állatok szállítására vonatkozó technikai szabályok

A rendelet a nyolc óránál hosszabb szállításokra vonatkozóan szigorúbb szabályokat vezet be. Ezek a szabályok mind a járműveket, mind az állatokat érintik.

A rendelet jobb minőségű felszerelést ír elő a szállító járművek számára, amelynek többek között hőmérséklet-szabályozó berendezést (mechanikus szellőztetés, hőmérséklet-regisztrálás, riasztórendszer a vezetőfülkében) és állandó itatási lehetőséget kell magában foglalnia, valamint jobb szállítási körülményeket kell biztosítania az állatszállító hajók fedélzetén (szellőzés, itató berendezések, akkreditáló rendszer stb.).

Bizonyos állatok szállítása tilos. Ez vonatkozik többek között a nagyon fiatal állatokra (tíznaposnál fiatalabb borjak, háromhetesnél fiatalabb malacok és egyhetesnél fiatalabb bárányok), kivéve, ha a szállítás távolsága kevesebb, mint 100 km. A rendelet tiltja továbbá a nőstény állatok szállítását a vemhesség utolsó szakaszában és az ellést vagy fialást követő egy hét folyamán.

Másrészről javultak a lovak nagy távolságra történő szállításának körülményei, mégpedig az egyéni jószágállások módszeres használatával kapcsolatos kötelezettség miatt.

A szállítás időtartamára és az állatok számára biztosítandó hely nagyságára vonatkozó rendelkezések a korábbi szabályozáshoz képest nem változtak. A rendelet a szállítási időtartam tekintetében az egyes állatfajták szerint különféleképpen rendelkezik: külön kategóriát képeznek a nem elválasztott, vagyis még tejet fogyasztó állatok (9 óra utazás, majd 1 óra pihenés és itatás, majd ismét 9 óra utazás), a sertések (24 óra utazás, amennyiben az itatás folyamatosan biztosított), a lovak (24 óra utazás 8 óránkénti itatással), valamint a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék (14 óra utazás, majd 1 óra pihenés és itatás, majd ismét 14 óra utazás). A fenti időbeosztások szerinti szállítás megismételhető, amennyiben az állatokat kirakodják, megetetik, megitatják, és legalább 24 órán keresztül pihentetik egy jóváhagyott ellenőrző állomáson.

Háttér

A maximális szállítási idő és az állatok helyigénye felülvizsgálatának kérdését (az előző szabályozáshoz képest változatlanul hagyott két terület) újabb javaslatnak kell tárgyalnia, amelyet legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő négy éven belül kell benyújtani és az új szabályok tagállamok általi alkalmazásának függvényében kell kidolgozni.

A rendelet 2007. január 5-ével hatályon kívül helyezi a 91/628/EGK irányelvet, és annak helyébe lép.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1/2005/EK rendelet

2005.1.25.alkalmazhatóság: 2007.1.5.(kivéve 6. cikk, (5) bekezdés: 2008.1.5.)

HL L 3., 2005.1.5.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2004/544/EK határozata (2004. június 21.) az állatok nemzetközi szállítás közbeni védelméről szóló (felülvizsgált) európai egyezmény aláírásáról [Hivatalos Lap L 241., 2004.7.13.]. Az állatok nemzetközi szállítás közbeni védelméről szóló európai egyezmény eredetileg 1971-ben lépett hatályba. A felek 1995-ben az egyezmény rendelkezéseinek korszerűsítéséről döntöttek, hogy érvényt szerezzenek a területen elért tudományos fejlődésnek és megszerzett tapasztalatoknak. A felülvizsgált egyezmény pontos szabályokat állapít meg, amelyek minden állatfajra vonatkoznak és az Európai Unió jogszabályain végrehajtott módosításokat is tükrözik. Jelenleg az Európai Unió mind a 15 régi tagállama részes fele az egyezménynek, akárcsak Ciprus, a Cseh Köztársaság, Izland, Lengyelország, Norvégia, Oroszország, Románia, Svájc és Törökország.

Az 1255/97/EK rendelet a megállóhelyekre vonatkozó közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK irányelv mellékletében említett útvonalterv módosításáról [Hivatalos Lap L 174., 1997.7.2.].

Az Európai Unió közös kritériumokat állapít meg az ellenőrző állomások (vagy „megállóhelyek”) tekintetében, ahol az állatokat – nagy távolságra történő szállítás esetén – ki kell rakodni. E szabályok célja, hogy a megállások alkalmával biztosítsa az állatok egészségét és jólétét.

Utolsó frissítés: 17.05.2011

Top