Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Élelmiszer- és takarmánybiztonság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Élelmiszer- és takarmánybiztonság

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

178/2002/EK rendelet – az élelmiszerjog általános elvei és követelményei, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozása és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapítása

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet célja az emberi és állati fogyasztásra szánt élelmiszerek minőségének biztosítása.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet megerősíti az uniós élelmiszerek és takarmányok biztonságára vonatkozó szabályokat. Ezenkívül létrehozza az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), amely az élelmiszerek és a takarmányok tudományos ellenőrzéséhez és értékeléséhez nyújt támogatást.

A rendelet nem vonatkozik a háztartásokban saját fogyasztásra szánt elsődleges termelésre vagy a saját fogyasztására szánt élelmiszerek kezelésére.

FŐBB PONTOK

Az egészségre veszélyes vagy fogyasztásra alkalmatlan élelmiszer nem hozható forgalomba. A következő tényezőket kell figyelembe venni:

az élelmiszer fogyasztók általi felhasználásának szokásos feltételei;

a fogyasztókkal közölt információk;

a rövid és hosszú távú egészségügyi hatások;

halmozottan toxikus hatások;

bizonyos fogyasztói csoportok, például a gyermekek meghatározott érzékenységei.

Abban az esetben, ha egy nem biztonságos élelmiszer vagy takarmány része egy azonos élelmiszerekből, illetve takarmányokból álló tételnek, abból kell kiindulni, hogy a tétel többi része sem biztonságos.

Az élelmiszerjogot az élelmiszerlánc valamennyi szakaszára alkalmazzák, kezdve a termeléstől, a feldolgozástól, a szállítástól és a forgalmazástól egészen a fogyasztóhoz jutásig. Az élelmiszer-ipari vállalkozásoknak – különösen – a következő kötelességeik vannak:

az élelmiszerek, a takarmányok és az élelmiszer-termelés céljára tartott állatok nyomon követhetőségének a biztosítása a termelés és a forgalmazás valamennyi szintjén;

az egészségre ártalmasnak minősülő élelmiszer vagy takarmány azonnali kivonása a piacról, a fogyasztókhoz már leszállított termékeknek pedig az azonnali visszahívása;

a megfelelő hatóságok és – adott esetben – a fogyasztók tájékoztatása.

Az Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos és szakmai segítséget nyújt az Európai Bizottságnak és az uniós országoknak az élelmiszer-biztonság valamennyi területén. További feladata a kockázatértékelések koordinálása, a kialakuló kockázatok azonosítása és a válságkezeléssel kapcsolatos tanácsadás.

Ha valamilyen egészségügyi kockázatelemzést követően egy kockázat fennállását határozzák meg, az uniós országok és a Bizottság – az egészség magas szintű védelme mellett – ideiglenes elővigyázatossági intézkedéseket fogadhatnak el.

A sürgősségi riasztórendszer (élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer, a RASFF) az uniós országokat, a Bizottságot és az EFSÁ-t tömöríti. Ez a rendszer az alábbiakra vonatkozó információk cseréjét teszi lehetővé:

a forgalomba hozatal korlátozását vagy a piacról történő visszavonást célzó intézkedések;

az élelmiszer-használatot szabályozó tevékenységek;

behozott élelmiszertétel visszafordítása.

Szükség esetén a lakosság felé is nyilvánosságra kell hozni ezeket az információkat.

Amennyiben valamely élelmiszer vagy takarmány súlyos és elkerülhetetlen kockázatot jelent az egészségre vagy a környezetre nézve, a Bizottság vészhelyzeti védelmi intézkedései a termék belföldi kereskedelmének vagy behozatalának a felfüggesztését is magában foglalhatják. Bizottsági intézkedés hiányában az uniós országok is hozhatnak hasonló intézkedéseket.

A Bizottságnak – az EFSÁ-val és az uniós országokkal együtt – általános válságkezelési tervet kell kidolgoznia az olyan helyzetekre, ahol a rendes vészhelyzeti védelmi intézkedések nem bizonyulnak elégségesnek. Ilyen esetben a Bizottságnak haladéktalanul válságkezelő egységet kell létrehoznia az emberi egészség védelmével kapcsolatos lehetőségek meghatározására.

Az EU a csalárd vagy megtévesztő gyakorlatoknak az élelmiszer-kereskedelemben való alkalmazásával – így például az élelmiszerek hamisításával – szemben is védelmet kíván nyújtani a fogyasztóknak, továbbá lehetővé kívánja tenni, hogy a fogyasztók az élelmiszerek kiválasztását tájékoztatás alapján tudják végezni.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2002. február 21-én lépett hatályba.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1–24. o.)

A 178/2002/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2230/2004/EK rendelete (2004. december 23.) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése vonatkozásában a 178/2002/EK rendelet alkalmazásának végrehajtási szabályairól (HL L 379., 2004.12.24., 64–67. o.).

A Bizottság 2004/478/EK határozata (2004. április 29.) az élelmiszer-/takarmányválság kezelésére vonatkozó általános terv elfogadásáról (HL L 212., 2004.6.12., 60–68. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról (HL L 226., 2004.6.25., 83–127. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 25.11.2015

Top