Help Print this page 
Title and reference
Élelmiszer- és takarmánybiztonság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Élelmiszer- és takarmánybiztonság

Ez a rendelet megerősíti a belső piacon forgalomban lévő élelmiszerek biztonságára alkalmazandó jogszabályokat. Valójában ellenőrzési és nyomonkövetési keretet teremt a termeléshez, a megelőzéshez és a kockázatkezeléshez. Emellett létrehozza az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), amely referenciaként szolgál az élelmiszerek tudományos ellenőrzéséhez és értékeléséhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet garantálja az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek és a takarmányok biztonságát. Emellett garantálja az egészséges és biztonságos élelmiszerek szabad mozgását a belső piacon.

Ezenkívül az Európai Unió (EU) élelmiszerjoga védi a fogyasztókat a csalárd vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Ennek a jognak a célja emellett az állatok egészségének és jólétének, valamint a növények és a környezet egészségének védelme.

Biztonsági szabványok

Semmiféle, az egészségre veszélyes élelmiszer vagy fogyasztásra alkalmatlan élelmiszer nem hozható forgalomba. Annak eldöntése során, hogy az élelmiszer biztonságos-e, figyelembe kell venni a következőket:

 • az élelmiszer felhasználásának szokásos feltételei;
 • a fogyasztóval közölt információk;
 • az élelmiszert elfogyasztó személy egészségét károsító azonnal vagy később jelentkező hatások;
 • halmozottan toxikus hatások;
 • bizonyos fogyasztók meghatározott érzékenysége.

Abban az esetben, ha egy nem biztonságos élelmiszer része egy azonos élelmiszerekből álló tételnek, abból kell kiindulni, hogy tétel többi része sem biztonságos.

Ezenkívül a veszélyesnek ítélt takarmányok sem hozhatók forgalomba és nem adhatók oda élelmiszer-termelésre szánt állatoknak sem.

A vállalkozók felelőssége

A vállalkozók az élelmiszerjogot az élelmiszerlánc egészén, azaz az élelmiszer termelésének, feldolgozásának, szállításának és forgalmazásának minden szakaszára alkalmazzák.

Emellett a vállalkozók feladata a termékek nyomon követésének biztosítása a termelés, feldolgozás és forgalmazás valamennyi szakaszában, beleértve az élelmiszerekbe kerülő anyagokat is.

Amennyiben egy vállalkozó úgy ítéli meg, hogy egy élelmiszer káros az emberek vagy az állatok egészségére, haladéktalanul kezdeményezi az élelmiszer kivonását a piacról és erről tájékoztatja az illetékes hatóságot. Amennyiben a termék eljuthatott a fogyasztóhoz, a vállalkozó tájékoztatja a fogyasztókat, valamint visszahívja a fogyasztóhoz már leszállított terméket.

Élelmiszerek kockázatelemzése

Az egészségügyi kockázatelemzés több fázisból áll: értékelés, kockázatkezelés és a nyilvánosság tájékoztatása. Az eljárás független, tárgyilagos és átlátható. Az eljárást rendelkezésre álló tudományos eredmények alapján végzik.

Amennyiben az elemzés kockázatot tár fel, az uniós országok és a Bizottság alkalmazhatja az elővigyázatosság elvét és ideiglenes és arányos intézkedéseket fogadhat el.

Nemzetközi piac

Az élelmiszerjog azokra az élelmiszerekre vonatkozik, amelyeket az EU-n belül kivittek vagy újra kivittek, mielőtt harmadik országban piacra került volna, hacsaknem az importáló ország másképpen nem határoz.

Az EU hozzájárul az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó nemzetközi műszaki szabványok és a közegészségügyi, illetve a növény-egészségügyi nemzetközi szabványok kidolgozásához.

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

AZ EFSA küldetése, hogy tanácsokat adjon és tudományos, illetve szakmai segítséget nyújtson minden olyan területen, amelynek hatása van az élelmiszerek és takarmányok biztonságára. A Hatóság feladata továbbá, hogy független információkkal szolgáljon és felhívja a nyilvánosság figyelmét a kockázatokra.

Az EFSA-ban való részvétel nyitott az EU országai, valamint olyan harmadik országok előtt, amelyek alkalmazzák az élelmiszer-biztonságra vonatkozó közösségi jogszabályokat.

Az EFSA hatásköre alá tartoznak az alábbiak is:

 • a kockázatok értékelésének koordinációja és a felmerülő kockázatok azonosítása;
 • tudományos és szakmai tanácsadás a Bizottság számára, beleértve a válságkezelési eljárásokat is;
 • az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos tudományos és szakmai információk összegyűjtése és közzététele;
 • az élelmiszer-biztonság területén tevékenykedő szervezetek európai hálózatának létrehozása.

Sürgősségi riasztórendszer

A sürgősségi riasztórendszer, a RASFF (élelmiszer- és takarménybiztonsági riasztási rendszer) az uniós országokat, a Bizottságot és az EFSA-t tömöríti. Ez a rendszer az alábbiakra vonatkozó információk cseréjét teszi lehetővé:

 • a forgalomba hozatal korlátozását vagy a piacról történő visszavonást célzó intézkedések;
 • a szakemberekkel végrehajtott, az élelmiszer-használatot szabályozó tevékenységek;
 • az EU határátkelőhelyén visszafordított élelmiszertétel.

Élelmiszerrel kapcsolatos veszély esetén a riasztórendszeren keresztül megosztott információkat nyilvánosságra kell hozni.

Szükséghelyzetek

Amennyiben bizonyos élelmiszerek, ideértve a harmadik országból behozott élelmiszereket is, súlyos és nem irányítható veszélyt jelentenek az emberek, az állatok egészségére vagy a környezetre, a Bizottság védelmi intézkedést hoz és:

 • felfüggeszti az EU-ból származó termékek forgalomba hozatalát vagy felhasználását;
 • felfüggeszti a harmadik országokból származó termékek behozatalát.

Ugyanakkor amennyiben a Bizottság, miután tájékoztatták a súlyos veszélyről, nem lép fel, az érintett uniós ország is hozhat védelmi intézkedést. A Bizottság 10 munkanapon belül az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottsághoz fordul a nemzeti intézkedések meghosszabbítása, módosítása vagy visszavonása érdekében.

Válságkezelési terv

A Bizottság jelen rendeletében nem szereplő, az emberi egészségre közvetlen vagy közvetett veszélyt jelentő helyzetekben az EFSA és az uniós országok általános válságkezelési tervet készíthetnek.

Emellett olyan súlyos vészhelyzet esetén, amely a meglévő rendelkezésekkel nem kezelhető, a Bizottság haladéktalanul létrehoz egy válságkezelő egységet, melynek tevékenységében részt vesz a Hatóság is; mely szükség esetén tudományos és szakmai segítséget nyújt a válságkezelő egységnek. A válságkezelő egység összegyűjti és értékeli az összes vonatkozó információt és meghatározza azokat a lehetséges megoldásokat, amelyekkel megelőzhető, megszüntethető, illetve csökkenthető az egészségkárosítás kockázata.

Háttér

A 68/361/EGK, a 69/414/EGK és a 70/372/EGK határozat hatályát veszti.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2002.2.21.

2005.1.1.

HL L 31., 2002.2.1.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1642/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2003.10.1.

-

HL L 245., 2003.9.29.

575/2006/EK bizottsági rendelet

2006.4.28.

-

HL L 100., 2006.4.8.

202/2008/EK bizottsági rendelet

2008.3.25.

-

HL L 60., 2008.3.5.

596/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.8.7.

-

HL L 188., 2009.7.18.

A 178/2002/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2230/2004/EK rendelete (2004. december 23.) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése vonatkozásában a 178/2002/EK rendelet alkalmazásának végrehajtási szabályairól [Hivatalos Lap L 379., 2004.12.14.].

A Bizottság 2004/478/EK határozata (2004. április 29.) az élelmiszer-/takarmányválság kezelésére vonatkozó általános terv elfogadásáról [Hivatalos Lap L 160., 2004.4.30.].

Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 139., 2004.4.30.].

A Bizottság 284/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 29. ) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 961/2011/EU végrehajtási rendelet hatályvesztéséről [Hivatalos Lap L 92., 2012.3.30.].

A helyzetben bekövetkezett változások tükrözése érdekében ez a rendelet azokat a különleges feltételeket aktualizálja, amelyeket a fukusimai balesetet követően Japánra vetettek ki az élelmiszertermékek és állati takarmányok behozatalára vonatkozóan.

Utolsó frissítés: 20.01.2015

Top