Help Print this page 
Title and reference
Ipari kibocsátások - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ipari kibocsátások - EUR-Lex

Az Európai Unió meghatározza a fokozottan környezetszennyező ipari tevékenységekre vonatkozó kötelezettségeket. Az Unió különösen a kibocsátásokkal kapcsolatban ír elő engedélyezési eljárást és állapít meg követelményeket. A cél a légkörbe, a vizekbe és a talajba jutó szennyező anyagok kibocsátásának megakadályozása vagy mérséklése, valamint az ipari és mezőgazdasági üzemekből származó hulladékok mennyiségének csökkentése a környezet és az egészség fokozott védelme érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a 2008/1/EK irányelvet (az úgynevezett IPPC-irányelvet) és hat másik irányelvet foglal egyetlen irányelvbe, az ipari kibocsátásokról szóló irányelvbe.

Tevékenységi ágazatok

Ez az irányelv az I. mellékletében meghatározott, fokozottan környezetszennyező ipari tevékenységekre (az energiaiparra, a fémek előállítására és feldolgozására, az ásványiparra, a vegyiparra, a hulladékgazdálkodásra, az állattenyésztésre stb.) vonatkozik.

Az irányelv különleges rendelkezéseket tartalmaz a következő létesítményekre vonatkozóan:

 • a tüzelőberendezések (≥ 50 MW);
 • a hulladékégető vagy hulladék-együttégető művek;
 • bizonyos, szerves oldószereket használó létesítmények és tevékenységek;
 • a titán-dioxidot előállító létesítmények.

Ez az irányelv nem alkalmazandó sem a kutatási és fejlesztési tevékenységekre, sem az új termékek és folyamatok tesztelésére.

Környezetvédelmi követelmények

Az irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységeket végző valamennyi ipari létesítménynek be kell tartania bizonyos alapvető követelményeket:

 • szennyezésmegelőzési intézkedések meghozatala;
 • az elérhető legjobb technikák (BAT) alkalmazása;
 • jelentős mértékű környezetszennyezés okozásának kerülése;
 • a hulladékok keletkezésének korlátozása, azok újrafeldolgozása vagy a legkevésbé környezetszennyező módon történő ártalmatlanítása;
 • az energiahatékonyság maximalizálása;
 • a balesetek megelőzése és a hatásuk korlátozása;
 • a tevékenység beszüntetése után a környezet eredeti állapotának helyreállítása.

Az elérhető legjobb technikák alkalmazása

Az ipari létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat (BAT) kell használniuk, azaz a környezet egésze magas szintű védelmének elérése érdekében leghatékonyabb technikákat, amelyeket oly módon fejlesztettek ki, hogy azok az érintett ipari ágazatban alkalmazhatók, műszaki és gazdasági szempontból életképesek legyenek. Az Európai Bizottságnak az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket tartalmazó BAT-következtetéseket kell elfogadnia. Az említett következtetések alapján történik az engedélyben foglalt feltételek meghatározása.

Az engedélyben foglalt feltételek

Az engedélynek elő kell írnia az üzemeltető alapvető kötelezettségei betartásának biztosításához szükséges intézkedéseket és a környezetminőségi szabványokat. Ezek az intézkedések legalább a következőket tartalmazzák:

 • a szennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékek;
 • a talaj, a vizek és a levegő védelmét biztosító előírások;
 • a hulladékok ellenőrzését és kezelését szolgáló intézkedések;
 • a kibocsátások mérésére, a mérések gyakoriságára és az értékelési eljárásra vonatkozó követelmények;
 • az illetékes hatóság legalább évente egy alkalommal történő, kötelező tájékoztatása az ellenőrzés eredményeiről;
 • a talaj és a felszín alatti vizek védelmére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények;
 • a kivételes körülményekre (szivárgás, üzemzavar, átmeneti vagy tartós leállás stb.) vonatkozó intézkedések;
 • a nagy távolságra jutó vagy határokon átterjedő szennyezés minimálisra csökkentését célzó rendelkezések;
 • a kibocsátási határértékek betartásának értékelését lehetővé tevő feltételek.

Különleges rendelkezések

A tüzelőberendezésekre, a hulladékégető és a hulladék-együttégető művekre, a szerves oldószereket használó létesítményekre és a titán-dioxidot előállító létesítményekre különleges rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az irányelv V. mellékletében meghatározott nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek általában szigorúbbak, mint a 2001/80/EK irányelvben foglaltak. A meglévő létesítmények esetében az irányelv bizonyos rugalmasságot vezet be (átmeneti nemzeti terv, korlátozott élettartammal kapcsolatos eltérés).

A különleges rendelkezések hatálya alá tartozó többi tevékenység esetében a jelenlegi irányelvek rendelkezései túlnyomórészt fennmaradtak.

Környezetvédelmi ellenőrzések

A tagállamoknak be kell vezetniük az érintett létesítmények környezetvédelmi ellenőrzésének rendszerét. Minden létesítményre környezetvédelmi ellenőrzési tervnek kell vonatkoznia. Ezt a tervet rendszeresen felül kell vizsgálni, és naprakésszé kell tenni.

Az ellenőrzési tervek alapján az illetékes hatóságnak rendszeresen ki kell dolgoznia rutinszerű környezetvédelmi ellenőrzésekre vonatkozó programokat, amelyek meghatározzák a különböző típusú létesítményekre vonatkozó helyszíni szemlék gyakoriságát is. A két helyszíni szemle közötti időszak hosszát az érintett létesítmények környezeti kockázatainak szisztematikus értékelése alapján kell meghatározni. Ez az időszak a legmagasabb kockázatokat hordozó létesítmények esetében nem haladhatja meg az egy évet, a legalacsonyabb kockázatokat hordozó létesítmények esetében pedig a három évet.

Hatályon kívül helyezés

A 2010/75/EU irányelv végérvényesen az alábbi irányelvek helyébe lép:

2014. január 7 -től:

 • a titán-dioxid-iparból származó hulladékról szóló 78/176/EGK irányelv;
 • a titán-dioxid-iparból származó hulladék által érintett környezeti elemek felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásokról szóló 82/883/EGK irányelv;
 • a titán-dioxid-ipar hulladékai által okozott szennyezés csökkentésére és lehetséges megszüntetésére kidolgozott programok közelítését szolgáló eljárásokról szóló 92/112/EGK irányelv;
 • a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 1999/13/EK irányelv;
 • a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv;
 • a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv;

2016. január 1 -jétől:

 • a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló 2001/80/EK irányelv.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2010/75/EU irányelv

2011.1.6.

2013.1.7.

HL L 334., 2010.12.17.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2013/84/EU végrehajtási határozata (2013. február 11.) az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nyersbőr és irha cserzése tekintetében történő meghatározásáról [HL L 45; 2013.2.16]: a határozat az irha cserzésére vonatkozóan von le következetéseket a BAT-tal kapcsolatosan. Ezeket a következéseket a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó létesítmények engedélyezése során kell alkalmazni. A határozat a cserzési tevékenységekre abban az esetben vonatkozik, ha a feldolgozási kapacitás meghaladja a napi 12 tonna készterméket, valamint a tevékenységük során a független létesítmények által kibocsátott szennyvíz kezelésére. Eltérő rendelkezés hiányában az illetékes nemzeti hatóságnak olyan kibocsátási határértékeket kell meghatároznia, amelyek biztosítják, hogy normál üzemeltetési feltételek mellett a kibocsátások nem haladják meg az ezen következtetésekben meghatározott, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket.

12.11.2013

Top