Help Print this page 
Title and reference
Az illegális fakitermelés elleni küzdelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az illegális fakitermelés elleni küzdelem

Az illegális fakitermelés és az erdőirtás hozzájárul az éghajlatváltozáshoz és a biológiai sokféleség csökkenéséhez. Ez a rendelet megtiltja az illegálisan kitermelt fa európai forgalomba hozatalát, előzetes feltételeket állapít meg a fa és a fatermékek forgalmazásához, és meghatározza az ellenőrző szervezetekre vonatkozó követelményeket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az illegális fakitermelés a kitermelés helye szerinti ország jogszabályainak megsértésével végzett bármilyen formájú fakitermelés, -feldolgozás vagy -forgalmazás. Az erdőirtás és a következményeként fellépő erdőpusztulás miatt az ilyen gyakorlatok súlyos kihatással vannak a környezetre, például csökkentik a biológiai sokféleséget és növelik a CO2-kibocsátást. Az illegális fakitermelés gazdasági és társadalmi következményekkel is jár.

A rendelet hatálya alá tartozó termékek: fa és fatermékek

A rendelet nemcsak az importált fára, hanem az Európai Unióban kitermelt fára is alkalmazandó; a Közösségi Vámkódex nómenklatúrája szerint a mellékletben felsorolt fatermékek széles skálájára vonatkozik.

A FLEGT-engedéllyel (a 2173/2005/EK tanácsi rendelet által létrehozott engedélyezési rendszer) vagy CITES-engedéllyel (a 338/97/EK tanácsi rendelettel létrehozott engedélyezési rendszer) rendelkező fa és fatermékek azonban eleget tesznek a rendelet előírásainak.

A piaci szereplők kötelezettségei

A rendelet három fő követelményt állapít meg:

  • illegális kitermelésből származó fát és fatermékeket tilos forgalomba hozni az EU piacán;
  • a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó uniós piaci szereplők kötelesek a kellő gondosság elvén alapuló rendszert alkalmazni. A kellő gondosság elvén alapuló rendszer olyan kockázatkezelési rendszer, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az illegális fa ellátási láncon belüli előfordulását. Követelmény, hogy a piaci szereplők bizonyos típusú információkat meg tudjanak adni a forgalomba hozott fáról és fatermékekről, és kockázatelemzést végezzenek;
  • a faanyag minimális nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében a már forgalomban lévő fát vagy fatermékeket beszerző vagy értékesítő kereskedők kötlesek azonosítani beszállítóikat és ügyfeleiket.

A kellő gondosság elvén alapuló rendszer és az ellenőrző szervezetek

A rendelet lehetővé teszi a piaci szereplők számára, hogy ellenőrző szervezetek által létrehozott, a kellő gondosság elvén alapuló rendszereket használjanak. Ezek olyan szervezetek, amelyek a tagjaik szabálykövetését segíteni képes szakértői és elemzési kapacitással rendelkeznek.

Ahhoz, hogy a Bizottság ellenőrző szervezetként ismerje el a pályázókat, azoknak igazolniuk kell a megfelelő szaktudás, valamint a helyes alkalmazásához szükséges eljárásokkal rendelkező kellő gondosság elvén alapuló rendszer meglétén túlmenően egy, az összeférhetetlenség elkerülésére irányuló stratégia alkalmazását is.

Alkalmazás

A rendelet 2013. március 3-tól kötelező érvénnyel alkalmazandó valamennyi uniós tagállamban.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 995/2010/EU rendelet

2010.12.2.

-

HL L 295., 2010.11.12.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2173/2005/EK rendelete (2005. december 20.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról.

A Bizottság 363/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. február 23.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt ellenőrző szervezetek elismerésére és az elismerés visszavonására vonatkozó eljárási szabályokról.

A Bizottság 607/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 6.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 955/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról. EGT-vonatkozású szöveg.

Utolsó frissítés: 17.01.2014

Top