Help Print this page 
Title and reference
Hulladékokkal kapcsolatos irányelv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hulladékokkal kapcsolatos irányelv

Annak érdekében, hogy megszűnjön a gazdasági növekedés és a hulladékkeletkezés között jelenleg fennálló összefüggés, az Európai Unió (EU) a hulladékok előállításától ártalmatlanításukig terjedő életciklusának ellenőrzését célzó jogi keretet teremt, különös hangsúlyt fektetve a hasznosításra és az újrafeldolgozásra.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 312., 2008.11.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv létrehozza a hulladékok EU-n belüli kezelésének jogi keretét. Az irányelv célja a környezet és az emberi egészség védelme a hulladékkeletkezés és -gazdálkodás káros hatásainak megelőzésével.

Az irányelv nem alkalmazandó az alábbi hulladékokra:

 • gáz-halmazállapotú anyagok;
 • radioaktív elemek;
 • hatástalanított robbanóanyagok;
 • fekália;
 • szennyvíz;
 • állati melléktermékek;
 • a nem vágás útján elpusztult állatok tetemei;
 • ásványi nyersanyagból származó elemek.

Hulladékhierarchia

A hatékonyabb környezetvédelem érdekében a tagállamoknak az alábbi, elsőbbségi sorrendet jelentő hierarchiának megfelelő hulladékkezelési intézkedéseket kell hozniuk:

 • megelőzés ;
 • újrahasználatra való előkészítés;
 • újrafeldolgozás ;
 • egyéb hasznosítás , például energetikai hasznosítás;
 • ártalmatlanítás.

A tagállamok jogalkotási intézkedéseket hozhatnak a fenti hulladékkezelési hierarchia megerősítése érdekében. Biztosítaniuk kell ugyanakkor, hogy a hulladékgazdálkodás ne veszélyeztesse az emberi egészséget, és ne legyen ártalmas a környezetre.

Hulladékgazdálkodás

Valamennyi hulladékot termelőnek vagy birtoklónak saját magának, vagy valamely közvetítő, létesítmény vagy vállalkozás útján kell gondoskodnia a hulladékkezelésről. Szükség esetén a tagállamok együttműködhetnek a hulladékártalmatlanító létesítmények hálózatának létrehozása érdekében. E hálózatnak lehetővé kell tennie, hogy a hulladékkezelés terén az Európai Unió függetlenné váljon.

A veszélyes hulladékokat a környezet és az egészség védelmét biztosító körülmények között kell tárolni és kezelni. Semmi esetre sem szabad más veszélyes hulladékkal összekeverni, és a nemzetközi vagy a közösségi előírásoknak megfelelően kell csomagolni és címkézni azokat.

Engedélyezés és nyilvántartásba vétel

Valamennyi hulladékkezeléssel foglalkozni kívánó létesítménynek vagy vállalatnak engedélyt kell beszereznie az illetékes hatóságtól, amelyek többek között meghatározzák a kezelt hulladék mennyiségét és típusát, a használt módszert, valamint a figyelemmelkísérési és ellenőrzési műveleteket.

Bármely energetikai hasznosítást célzó hulladékégetési vagy hulladék-együttégetési módszert csak akkor engedélyeznek, ha az nagyfokú energiahatékonyság mellett valósul meg.

Tervek és programok

Az illetékes hatóságoknak egy vagy több hulladékgazdálkodási tervet kell készíteniük, amelyeknek az érintett tagállam teljes területét le kell fedniük. A tervek a hulladék típusát, mennyiségét és forrását, a már létező hulladékgyűjtési rendszereket és az elhelyezkedési kritériumokat tartalmazzák.

Megelőzési terveket is kell készíteni a gazdasági növekedés és a hulladékkeletkezés által okozott környezeti hatások közötti összefüggés megbontása céljából.

A tagállamok értesítik a Bizottságot ezekről a tervekről.

Háttér

Az Európai Unióban növekszik a hulladék előállítása. Ezért a hulladékkezelési tevékenységek hatékonyabb keretbe foglalása érdekében rendkívül fontossá vált az olyan alapfogalmak meghatározása, mint a hasznosítás és ártalmatlanítás.

Fontos megerősíteni a megelőzést, valamint intézkedéseket hozni a hulladékkeletkezés és a hulladékgazdálkodás környezeti hatásainak csökkentésére. A természeti erőforrások megőrzése érdekében ösztönözni kell a hulladék hasznosítását is.

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 75/439/EGK, a 91/689/EGK és a 2006/12/EK irányelveket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2008.12.12.

2010.12.12.

HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: A Tanács rendelete a visszanyert papír esetében a 2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerinti hulladék jelleg megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról [COM(2013) 502 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.].

Utolsó frissítés: 07.04.2014

Top