Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai idegenforgalom új politikai keretrendszere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az európai idegenforgalom új politikai keretrendszere

Európa a világ első számú turisztikai célpontja. Európa vezető pozíciójának megőrzése céljából a Bizottság szorgalmazza egy olyan új európai uniós (EU-s) összehangolt cselekvési keret meghatározását, amely az európai turizmus versenyképességének és fenntartható növelésre való képességének javítását.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – Az európai turizmus új politikai kerete [COM/2010/0352 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az „Európa 2020” stratégiában lefektetett új európai uniós (EU-s) prioritások figyelembe vételével, annak érdekében, hogy Európa megmaradjon a világ leglátogatottabb turisztikai célpontjának, a Bizottság olyan új keret létrehozását javasolja, amely az EU szintjén összehangolt idegenforgalmi együttműködést hoz létre annak érdekében, hogy növelje az európai turizmus versenyképességét és fenntartható fejlődésre való képességét.

Az idegenforgalom a harmadik legnagyobb társadalmi-gazdasági tevékenységi terület az EU-ban, becslések szerint az idegenforgalom az EU GDP-jének több mint 10%-át és az összes munkahely kb. 12%-át biztosítja. A turizmus tehát jelentős gazdasági ágazat – mind az EU polgárai, mind a gazdaság szempontjából –, amely az EU-ban pozitív hatással van a gazdaság növekedésére és a foglalkoztatásra.

A Lisszaboni Szerződés elismerte a turizmus jelentőségét: hatályba lépésével az EU-nak hatáskörébe került az e téren történő EU-tagállami tevékenységek támogatása, koordinálása és kiegészítése. Az EU e területre vonatkozó hatáskörének meghatározása és tisztázása lehetővé teszi egy átfogó cselekvési keret felállítását. A Lisszaboni Szerződés értelmében a turisztikai ágazatban az EU-nak olyan konkrét intézkedéseket kell tennie, amelyek arra irányulnak, hogy:

 • kedvező környezetet alakítsanak ki az ágazatban működő vállalkozások fejlődéséhez;
 • előmozdítsák az EU-tagállamok közötti együttműködést, elsősorban a bevált gyakorlatok megosztásával.

Az európai idegenforgalmi ágazat előtt álló kihívások és lehetőségek

Az európai turizmus a 2008-as pénzügyi és gazdasági válság következtében nehéz gazdasági helyzetbe került, ami a turisztikai szolgáltatások iránti keresletre is számottevően rányomta bélyegét. A helyzetet súlyosbította, hogy a légi közlekedést 2010-ben az Eyjafjallajökull vulkán kitörése okozta vulkáni hamufelhők miatt fel kellett függeszteni, ezért nagyszámú turistabeutazást törölni kellett, és így jelentős károk keletkeztek a légi közlekedési, a szállodai és a többi idegenforgalomhoz kötődő ágazatban is.

Új cselekvési keret az európai idegenforgalomban

Az „Európa 2020” gazdasági stratégiának megfelelően az idegenforgalmi tevékenységek keretrendszerét az EU szintjén a következő négy cselekvési tengely köré lehet felépíteni:

 • Az európai idegenforgalmi ágazat versenyképességének ösztönzése azáltal, hogy:
  • fejlesztik az idegenforgalmon belüli innovációt oly módon, hogy például elősegítik az idegenforgalmi ágazat és a turisztikai vállalkozások alkalmazkodását az információs és kommunikációs technológiák, valamint az innovációk piacának változásaihoz;
  • javítják a szakképzettségi szintet az ágazatban az EU különböző programjai – köztük a Leonardo vagy a versenyképességi és innovációs keretprogram, illetve utóbbinak az „Erasmus – Ifjú vállalkozók” vagy az „E-ismeretek az innováció elősegítéséhez” című részprogramjai – által biztosított lehetőségek népszerűsítése révén;
  • törekednek a kereslet szezonalitásából fakadó problémák leküzdésére például úgy, hogy – különösen a holt szezonban és a társadalom egyes célcsoportjaira kiterjedően – segítik az EU-tagállamok közötti önkéntes alapon történő idegenforgalmi cseréket, és támogatják az önkéntes alapú online információcsere kifejlesztését az iskolai szünetek EU-tagállamok közötti hatékonyabb összehangolásáért;
  • elősegítik az idegenforgalmi szolgáltatások kínálatának diverzifikációját, különösen az európai közös örökségre való jobb összpontosítás és annak előmozdítása által, valamint a természeti örökség idegenforgalmi stratégiákba való beépítése által;
  • hozzájárulnak az idegenforgalmat érintő kutatási tevékenységek jobb összehangolásához, és európai szinten szilárd alapokra helyezik az idegenforgalomra vonatkozó társadalmi-gazdasági adatokat.
 • Fenntartható, felelősségteljes és minőségi idegenforgalom kialakításának elősegítése azáltal, hogy:
  • indikátorrendszert dolgoznak ki a turisztikai úti célok fenntartható irányítására, ami elősegítheti egy a fenntartható turisztikai úti célok népszerűsítését szolgáló címke bevezetését;
  • olyan figyelemfelhívó kampányokat szerveznek, amelyek hatékonyabban tájékoztatják az európai turistákat az úti célokról, így például a közlekedési módokról és a helyi lakossággal való kapcsolattartásról;
  • egy meglévő tagállami tapasztalatokon nyugvó európai turisztikai védjegy létrehozása, amelynek szerepe a fogyasztók biztonságának és bizalmának erősítése;
  • elősegítik az éghajlatváltozásból eredő kockázatok azonosítását az európai idegenforgalmi ágazatba való veszteséges befektetések elkerülése, valamint a turisztikai kínálat bővítési lehetőségeinek feltérképezése érdekében;
  • javaslatot tesznek egy, a fenntartható és felelős idegenforgalomról szóló chartára;
  • javaslatot tesznek egy, a fenntartható tengerparti és tengeri idegenforgalomra irányuló stratégiára;
  • együttműködéseket alakítanak ki, valamint megerősítik a meglévőeket az Európai Unió és a feltörekvő országok, valamint a földközi-tengeri térség országai között a fenntartható és felelős idegenforgalmi fejlesztési modellek elterjesztése és a gyakorlatban bevált megoldások megosztása érdekében.
 • Európa mint fenntartható és minőségi úti célokat kínáló régió arculatának ápolása és ismertségének növelése azáltal, hogy:
  • támogatják egy európai turisztikai védjegy kialakítását az EU-tagállamokkal szoros együttműködésben, amely kiegészíti a népszerűsítő intézkedéseiket, és hatásosabban kiemelheti az európai úti célokat a többi nemzetközi úti cél közül;
  • népszerűsítik Európát mint fenntartható és minőségi turisztikai úti célokat egyesítő régiót a visiteurope.com internetes oldalon és a kiemelkedőbb nemzetközi eseményeken, valamint a jelentős idegenforgalmi vásárokon, szakkiállításokon;
  • megerősítik az EU nemzetközi szervezetekben való részvételét.
 • Az uniós politikai és pénzügyi eszközök lehető leghatékonyabb kihasználása az idegenforgalom fejlesztése érdekében azáltal, hogy:
  • jobban integrálják a turizmust a többi uniós szakpolitikába, illetve összehangolják azokkal, mint például a közlekedéssel, a versenypolitikával, a belső piaci politikával, az adópolitikával, a fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi politikával, a foglalkoztatási és oktatáspolitikával, valamint a regionális fejlesztési és vidékfejlesztési politikával, amelyek mind közvetlen vagy közvetett hatással vannak az idegenforgalomra;
  • népszerűsítik és mozgósítják az idegenforgalom ügyét segítő közösségi támogatási eszközöket és programokat, mint például az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot és az Európai Halászati Alapot.

Utolsó frissítés: 08.09.2010

Top