Help Print this page 
Title and reference
Az EU 2011. évi energiahatékonysági terve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU 2011. évi energiahatékonysági terve

Az energiahatékonyság az Európai Unió (EU) energiapolitikájának kulcsfontosságú összetevője, az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek, az energiaszámlák csökkentésének, valamint a külföldi beszállítóktól való függés visszaszorításának pedig hatékony eszköze.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: a 2011-es energiahatékonysági terv (COM(2011) 109 végleges, 2011.3.8.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az energiahatékonyság az Európai Unió (EU) energiapolitikájának kulcsfontosságú összetevője, az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek, az energiaszámlák csökkentésének, valamint a külföldi beszállítóktól való függés visszaszorításának pedig hatékony eszköze.

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

A közlemény olyan gazdaság előmozdítására irányuló terveket határoz meg, amely tiszteletben tartja a Föld erőforrásait, alacsony szén-dioxid-kibocsátású rendszert hajt végre, javítja az EU energiafüggetlenségét és megerősíti az energiaellátás biztonságát.

FŐBB PONTOK

Rendkívül fontos az alacsony energiafogyasztás az építőiparban, hiszen ez az ágazat felelős a teljes energiafogyasztás közel 40%-áért. Ez a dokumentum azt mutatja be, hogy hogyan lehet az energiahatékonyságot javítani ebben az ágazatban, például az építészek és mérnökök új készségek és munkahelyek menetrendjén keresztül történő képzése révén, valamint azáltal, hogy az energiaszolgáltató társaságok pénzt adhassanak a hatóságoknak az energiafogyasztás csökkentésére.

Az ipar tekintetében a közlemény olyan új berendezések és infrastruktúrák alkalmazását ösztönzi, amelyek megfelelnek a kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló irányelvben és az ipari kibocsátásokról szóló irányelvben foglaltaknak.

A közlemény a környezetbarát tervezésről szóló irányelv érvényesítését, valamint a vízmelegítőkhöz és számítógépekhez hasonló háztartási berendezésekre vonatkozó szigorú előírások meghatározását javasolja. Ugyanakkor a fogyasztóknak az ökocímkével kapcsolatos ismereteik növelése hozzájárul az energiahatékony termékek népszerűsítéséhez.

A közlemény az Intelligens energia - Európa programhoz és az Európai gazdaságélénkítési tervhez hasonló pénzügyi eszközöket sorol fel az energiahatékonyság finanszírozási módjaiként. Az energiahatékonyságról szóló irányelv értelmében azonban, amely e közlemény alapján született, az energiahatékonysághoz szükséges finanszírozás a Horizont 2020-hoz, az európai energiahatékonysági alaphoz és az európai strukturális és beruházási alapokhoz hasonló finanszírozási programokból származik.

HÁTTÉR

Ez a terv az EU 2020-as éghajlat- és energiacsomagjában meghatározott 20-20-20 céloknak a része. A másik két cél az, hogy 2020-ra az 1990-ben mért szintekhez képest 20%-kal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása és az uniós energiakészlet 20%-a megújuló energiaforrásokból származzon.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak az energiahatékonyságról, a környezetbarát tervezésről és az Intelligens energia - Európa programról szóló weboldalait.

KULCSFOGALMAK

A megosztott ösztönzés az a gyakran előálló helyzet, hogy az ingatlan energiahatékonysága növelésének költségeit sem a bérlő, sem a tulajdonos nem kész állni, lévén hogy az előnyökön osztozniuk kell.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10-35. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14. 1-56. o.).

Utolsó frissítés: 27.08.2015

Top