Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program

Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program (EEGP) az energiaágazat pénzügyi támogatásáról rendelkezik, különösen a rendszerösszekötő infrastruktúrák, a megújuló energiaforrásokra épülő energiatermelés és a szén-dioxid-leválasztás bevezetése, valamint az energiahatékonyság előmozdítása tekintetében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 663/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az EEGP létrehozására irányul az energiaágazat következő főbb területeit érintő projektek finanszírozása céljából: gáz- és villamosenergia-infrastruktúrák, tengeri szélenergia, valamint a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás.

FŐBB PONTOK

  • A program az olyan gáz- és villamosenergia-infrastruktúra projekteket finanszírozza, amelyek hozzájárulnak az energiaforrások és -ellátás biztonságához és diverzifikálásához; az interoperabilitás (azaz az összekapcsolt hálózatok) biztonságához és megbízhatóságához; a hálózat kapacitásának fejlesztéséhez és optimalizáláshoz; valamint a megújuló energiaforrások energiahálózatokkal való összekapcsolásához.
  • A tengeri szélenergia projektek* abban az esetben részesülnek támogatásban, ha bizonyos feltételeknek megfelelnek, amelyek az infrastruktúra építésére, a projekt innovatív vonásaira, valamint a projektnek a meglévő szélenergia-hálózathoz való hozzájárulására vonatkoznak.
  • A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási* projektek akkor részesülnek támogatásban, ha a projekt keretében bizonyíthatóan az ipari létesítményekben keletkező szén-dioxid (CO2) legalább 80%-ának leválasztására kerülhet sor.
  • A program ezen túlmenően az energiahatékonysággal kapcsolatos projektek fejlesztését támogató pénzügyi eszközzel is rendelkezik. A 2011-ben létrehozott Európai Energiahatékonysági Alap átvette a finanszírozás feladatát az energiahatékonyságot támogató projektek tekintetében.
  • A program összesen 3,98 milliárd EUR költségvetéssel rendelkezik, ebből hozzávetőlegesen 2,3 milliárd EUR-t a gáz- és villamosenergia-infrastruktúra projektekre, 565 millió EUR-t a szélenergia-projektekre, 1 milliárd EUR-t a szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra, 146 millió EUR-t pedig a pénzügyi eszközre fordítanak.

HÁTTÉR

Az EEGP a gazdaságélénkítési terv részét képezi, amelynek célja az európai gazdaságot 2008-ban sújtó pénzügyi és energiaválság hatásainak orvoslása.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

* Tengeri szélenergia projektek: szélerőműparkok a tengernél.

* Szén-dioxid-leválasztás és -tárolás: az éghajlatváltozás mérséklésének módja, amely az ipari létesítményekben keletkező CO2 leválasztásából, a tárolóhelyre történő elszállításából, majd egy földfelszín alatti földtani közegbe való besajtolásából áll.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

663/2009/EK rendelet

2009.8.1.

-

HL L 200., 2009.7.31., 31-45. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1233/2010/EU rendelet

2010.12.30.

-

HL L 346., 2010.12.30., 5-10. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program végrehajtásáról (COM(2013) 791 final, 2013.11.18.).

A Bizottság szolgálati dokumentuma - Az Európai Energiahatékonysági Alap félidős értékelése, amely a következő dokumentumot kíséri: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program végrehajtásáról (SWD(2013) 457 final, 2013.11.18.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program végrehajtásáról (COM(2014) 669 final, 2014.10.28.).

utolsó frissítés 13.08.2015

Top