Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A megújuló forrásokból előállított energia támogatása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

A megújuló forrásokból előállított energia támogatása

Az energiafogyasztás ellenőrzése és a megújuló energiaforrások megnövekedett használata kulcsfontosságú szerepet tölt be az éghajlatváltozás kezelésében. Az Európai Unió (EU) e jogszabályban közös keretet hoz létre a megújuló energia termelése, illetve használatának előmozdítása tekintetében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az energiafogyasztás ellenőrzése és a megújuló energiaforrások megnövekedett használata kulcsfontosságú szerepet tölt be az éghajlatváltozás kezelésében. Az Európai Unió (EU) e jogszabályban közös keretet hoz létre a megújuló energia termelése, illetve használatának előmozdítása tekintetében.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Ez a korábbi 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelveket módosító és hatályon kívül helyező irányelv közös keretet hoz létre a megújuló energia EU-n belüli használatára az üvegházhatásúgáz-kibocsátás (ÜHG-kibocsátás) korlátozása és a tisztább közlekedés támogatása céljából. Ennek érdekében valamennyi uniós ország elé célokat tűz ki, mégpedig azzal az általános célkitűzéssel, hogy 2020-ig megvalósuljon a megújuló energiaforrásoknak az EU energiafogyasztásában való 20%-os, a közlekedési ágazatban pedig 10%-os részaránya.

FŐBB PONTOK

  • Minden uniós ország elkészíti 2020-ig nemzeti cselekvési tervét a közlekedésben, a fűtési ágazatban és a villamosenergia-előállításban használt megújuló energiaforrások részarányának meghatározásával.
  • Az uniós országok e célkitűzések költséghatékony elérésének támogatása céljából cserélhetik egymás közt a megújuló energiaforrásból előállított energiát*. Az uniós országok - a cselekvési tervbe való beszámítás céljából - az EU-n kívüli országoktól is kaphatnak megújuló energiát, feltéve hogy az energiafogyasztás az EU-ban, előállításuk pedig korszerű/hatékony berendezésekkel történik.
  • Valamennyi uniós országnak gondoskodnia kell a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia, fűtő- és hűtőenergia származási garanciáiról.
  • Az uniós országoknak ki kell alakítaniuk a szükséges infrastruktúrát a megújuló energiaforrások közlekedési ágazatban való használatához.
  • A bioüzemanyagoknak és a folyékony bio-energiahordozóknak fenntarthatónak kell lenni, nem állíthatók elő a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő földterületekről származó nyersanyagból. Az Európai Bizottság a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló uniós jogszabály módosítására irányuló javaslatában a bioüzemanyagok nemzeti célok eléréséhez való hozzájárulását korlátozni kívánja.

HÁTTÉR

Ez az irányelv az EU 2020-ra szóló éghajlat-változási és energiaügyi csomagja „20-20-20 célkitűzéseinek” egyikét képezi. A másik két célkitűzés az ÜHG-kibocsátásoknak 20%-kal történő csökkentése az 1990. évi kibocsátási szinthez viszonyítva, illetve az energiahatékonyság 20%-kal való növelése.

KULCSFOGALMAK

*A megújuló energiaforrásokból előállított energia a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia, többek között szél-, nap-, geotermikus energia, vízenergia, biomassza és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok (például metán) energiája.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a megújuló energiáról szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/28/EK irányelv

2009.6.25.

2010.12.5.

HL L 140., 2009.6.5., 16-62. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról (COM(2012) 595 final, 2012. október 17.).

utolsó frissítés 06.08.2015

Top