Help Print this page 
Title and reference
Fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020

Az új európai fogyatékosságügyi stratégia célja, hogy javítsa a fogyatékos személyek társadalmi befogadását, jólétét és jogaik teljes körű gyakorlását. Ennek érdekében a stratégia európai és nemzeti szintű kiegészítő fellépést javasol.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt (2010. november 15.) [COM(2010) 636 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság a fogyatékos személyek társadalmi és gazdasági részvételének megerősítésére, valamint jogaik teljes körű gyakorlásának javítására irányuló stratégiát terjeszt elő.

Ez a stratégia a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény tényleges végrehajtásán alapul. Ezen túlmenően a Bizottság fellépése az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedik, és az Európai Unió Alapjogi Chartája és a Lisszaboni Szerződés rendelkezésein alapul.

A fogyatékos személyek társadalmi befogadásának támogatása érdekében a Bizottság az Unió és a tagállamok nyolc közös fellépési területét határozta meg. E területek meghatározására a fogyatékos személyekkel kapcsolatos cselekvési terv (2003–2010) és a tagállamokkal folytatott konzultációk eredményeinek elemzését követően került sor.

Akadálymentesítés

A fogyatékos személyeknek hozzáféréssel kell rendelkezniük a javakhoz, a szolgáltatásokhoz és a segítő eszközökhöz. Ugyanúgy biztosítani kell számukra a közlekedéshez, az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférést, mint az egészséges személyek számára.

Részvétel

Követelmény, hogy a fogyatékos személyek teljes mértékben gyakorolni tudják az uniós polgársággal kapcsolatos alapvető jogaikat. E stratégiának hozzá kell járulnia a következőkhöz:

  • a fogyatékos személyeket – magánszemélyként, fogyasztóként, tanulóként, gazdasági és politikai szereplőként – mobilitásukban gátló akadályok leküzdése;
  • az intézményesített gondozás minőségének és a bentlakásos intézményekben történő elhelyezésnek a garantálása a strukturális alapokból nyújtott támogatással;
  • többek között a sport- és kulturális szervezetek, létesítmények és szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása.

Egyenlőség

Európai és tagállami szinten aktív politikákat kell bevezetni az egyenlőség előmozdítására. Ezen túlmenően a Bizottságnak biztosítania kell a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés elleni küzdelemmel kapcsolatos uniós jogszabályok és különösen a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelv teljes körű alkalmazását.

Foglalkoztatás

Az európai fellépésnek lehetővé kell tennie a fogyatékos munkavállalók számának növelését a hagyományos munkaerőpiacon, többek között aktív munkaerő-piaci politikák kidolgozásával és a munkahelyek jobb akadálymentesítésével.

A szakmán belüli mobilitás elősegítése érdekében (a védett műhelyekben is), valamint az önfoglalkoztatás ösztönzése és a munkahelyek minőségének javítása érdekében a szociális partnerek bevonásával is fel kell lépni.

Oktatás és képzés

A fogyatékos tanulók és hallgatók számára akadálymentesített oktatási rendszert és egész életen át tartó tanulási programokat kell biztosítani. A stratégia ily módon támogatja az általános oktatási rendszerek akadálymentesítését, valamint a az egyéni fejlesztési intézkedéseket és az oktatási szakemberek képzését.

A fogyatékos személyeket továbbá megfelelőbben kell tájékoztatni a képzési és a mobilitási lehetőségekről, többek között a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés és az „Oktatás és képzés 2020” stratégia keretében.

Szociális védelem

A szociális védelmi rendszerek kompenzálhatják a fogyatékos személyeket érintő jövedelmi egyenlőtlenségeket, szegénységi és társadalmi kirekesztési kockázatokat. Ebben az összefüggésben értékelni kell a szociális védelmi rendszerek teljesítményét és időtállóságát, többek között a nyugdíjrendszerek, az állami lakhatási programok és a támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

A stratégia ösztönzi a strukturális alapok igénybevételét és a megfelelő nemzeti intézkedések elfogadását.

Egészségügy

A fogyatékos személyeknek egyenlő hozzáféréssel kell rendelkezniük az egészségügyi szolgáltatásokhoz és intézményekhez, ideértve a mentális egészségügyi intézményeket is. Az említett egyenlőség elvének garantálása érdekében a szolgáltatásoknak megfizethetőnek kell lenniük, és igazodniuk kell a személyek speciális szükségleteihez.

Külön figyelmet kell fordítani továbbá a fogyatékos munkavállalók egészségvédelmére és biztonságára.

Külső fellépés

Az Unió kötelezettséget vállal arra, hogy nemzetközi szinten előmozdítja a fogyatékos személyek jogait. Fellépését többek között a bővítési politika, a szomszédságpolitika és a fejlesztési segélyezési politika keretében, valamint nemzetközi szervezetek – például az Európa Tanács, illetve az ENSZ – keretében bonyolítja.

Végrehajtás

A stratégia az uniós és a tagállami intézmények közös kötelezettségvállalásán alapul. Közös fellépéseik a következőkre irányulnak:

  • a fogyatékossághoz kapcsolódó problémák fokozottabb tudatosítása a társadalomban, valamint a fogyatékos személyek jogainak előmozdítása;
  • uniós finanszírozási lehetőségek kidolgozása;
  • a statisztikai adatok gyűjtésének és kezelésének javítása;
  • az ENSZ-egyezmény végrehajtása nyomon követésének biztosítása a tagállamokban és az uniós intézményekben.

Utolsó frissítés: 12.04.2011

Top