Help Print this page 
Title and reference
A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az Európai Unió egyik prioritása. Ez a küzdelem a szociálpolitika, a foglalkoztatás, a szociális védelem területén és az inkluzívabb gazdaság kialakítása érdekében a tagállamok között folytatott együttműködést támogatja. Ehhez kapcsolódóan a Bizottság által létrehozott európai platform fellépési keretet biztosít az európai, nemzeti és regionális szinten érintett valamennyi szereplő számára.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja: A szociális és területi kohézió európai keretrendszere (2010. december 16.) [COM(2010) 758 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezése. A platform Bizottság általi létrehozásának támogatnia kell az Európai Unió azon fellépését, amely 2020-ig legalább 20 millió embert kíván kiemelni a szegénységből és a társadalmi kirekesztettségből.

Európai szintű küzdelem a szegénység ellen

Az uniós tagállamok közötti politikai koordináció elengedhetetlen a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos európai célkitűzések megvalósításához. Együttműködésük többek között a társadalmi befogadás területén alkalmazott nyitott koordinációs módszeren, valamint statisztikákon és közös szociális mutatókon alapul.

A tagállamok előrelépését a Bizottság az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósulása érdekében nyomon követi és értékeli.

Az Unióban a szegénység és a kirekesztés legfőbb oka a munkanélküliség. Az ún. „dolgozó szegények” száma azonban szintén növekszik 2000 óta. Bizonyos népességcsoportok ráadásul jelentősebb kockázatnak vannak kitéve, különösen a következők:

 • a gyermekek és a fiatalok;
 • a gyermeküket egyedül nevelő szülők és az eltartottakkal rendelkező háztartások;
 • a nők;
 • a fogyatékos személyek és az őket eltartó háztartások;
 • a migráns hátterű személyek és bizonyos kisebbségekhez tartozó személyek;
 • az idősek.

Léteznek súlyos kirekesztési formák, ilyen például a lakhatásból való kirekesztettség, a pénzügyi kirekesztettség, a tüzelőanyag-szegénység (különösen a villamos energia és a fűtés tekintetében), valamint a mindennapi szükségleteket kielégítő háztartási javakból való kirekesztettség.

A platform célkitűzései

A platformnak a szegénység elleni küzdelmet célzó partnerségi intézkedésben érintett szereplők összességét tömörítenie kell. Ezek a szereplők lehetnek a tagállamok, az Európai Unió intézményei, a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint a szociális partnerek, a nem kormányzati szervezetek és maguk a szegénységben élők is.

Partnerségük célja, hogy a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó valamennyi területen közös megközelítéseket alakítsanak ki, különösen:

 • a munkához jutás tekintetében, a társadalmi befogadásra vonatkozó nemzeti stratégiák és a munkahelyek és a munkavállalói kompetenciák fejlesztésére irányuló európai stratégia révén;
 • az alapvető szolgáltatásokhoz és a szociális védelemhez jutás tekintetében, többek között az öregedő társadalommal és a társadalmi kirekesztés eseteinek növekedésével összefüggésben;
 • az oktatás- és az ifjúságpolitika tekintetében, az iskolai lemorzsolódás és az oktatási rendszeren belüli egyenlőtlenségek csökkentése érdekében;
 • a bevándorlók gazdasági és társadalmi integrációja tekintetében, egy új európai stratégia révén;
 • többek között a kisebbségekkel, a fogyatékos személyekkel, a hajléktalanokkal szembeni megkülönböztetés elleni küzdelem tekintetében, de a nők gazdasági függetlenségének javítása és az esetükben alkalmazott egyenlő bánásmód tekintetében is;
 • az információs és kommunikációs technológiákhoz, a hálózati, a pénzügyi szolgáltatásokhoz és az energiaszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében.

A Bizottság tapasztalatcserével és a bevált módszerek cseréjével ösztönzi a szociális innovációt és a szociálpolitikák korszerűsítését. A platform támogatja az innovatív szociális programok bevezetését, valamint a tagállamok közötti együttműködési eszközök kifejlesztését.

A platform emellett támogatja a szociális gazdaság kialakítását a jogi keret és az európai támogatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében, többek között oly módon, hogy a „társadalomtudatos vállalkozás” elnevezésű 2011-es európai kezdeményezésre (EN) támaszkodik. A szociális vállalkozások az európai vállalkozások 10%-át teszik ki, és 11 millió munkavállalót foglalkoztatnak, többek között kirekesztettségben élőket.

E célkitűzéseket az Unió bővítési folyamatában és a szomszédságpolitikában érintett partnerországoknak is figyelembe kell venniük.

Finanszírozás

A platform célkitűzéseit alapvetően a tagállamoknak kell megvalósítaniuk, mégpedig az Európai Szociális Alapból (ESZA), az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), valamint a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú PROGRESS programból nyújtott támogatással.

Ugyanígy a Progress mikrofinanszírozási eszköznek segítséget kell nyújtania ahhoz, hogy a kritikus helyzetben lévők kisvállalkozásokat indíthassanak vagy önfoglalkoztatók lehessenek.

Háttér

A platform megfelelő keretet biztosít a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos európai fellépés folyamatosságának biztosításához. Ily módon lehetővé teszi a szegénység elleni küzdelem európai éve (2010) során megkezdett intézkedések folytatását. Végrehajtását évente értékeli az éves nagygyűlés, amely a tagállamokkal együtt elemzi a folyó év során tett előrelépést, és a következő évre vonatkozó intézkedéseket javasol.

Utolsó frissítés: 07.06.2011

Top