Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az azbesztnek kitett munkavállalók védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Az azbesztnek kitett munkavállalók védelme

Az azbeszt kezelésével kapcsolatos tevékenységek egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Az azbesztnek kitett munkavállalókat az azbesztexpozíció határértékének és a megfelelő eljárásoknak köszönhetően a lehető legjobb feltételek biztosításával kell védelemben részesíteni.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/148/EK irányelve (2009. november 30.) a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 330., 2009.12.16.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A munkavállalók azbesztpornak vagy azbesztet tartalmazó anyagoknak való kitettsége egészségügyi kockázatot jelent. Ez az irányelv a kockázatok csökkentését célzó védelmi és megelőzési szabályokat határozza meg.

Az alábbi anyagok azbesztnek minősülnek: aktinolit azbeszt, grünerit azbeszt, antofillit azbeszt, krizotil, krokidolit, tremolit azbeszt.

Azbesztexpozíció

Ez az irányelv tiltja az alábbi tevékenységeket:

 • az azbeszt porlasztásos eljárással történő felhasználása, valamint az alacsony (1 g/cm3-nél kisebb) sűrűségű, azbeszttartalmú szigetelő vagy hangszigetelő anyagok alkalmazásával járó tevékenységek;
 • az azbeszt kitermelése, azbeszttermékek előállítása és feldolgozása, beleértve az azbesztet tartalmazó termékeket is.

Engedélyezett ugyanakkor a bontásból és azbesztmentesítésből származó termékek kezelése és ártalmatlanítása. A munkavállalók kitettségét a minimális szintre kell csökkenteni az alábbiak szempontjából:

 • a munkavállalók száma;
 • a munkafolyamatok során ne keletkezzen azbesztpor és különösen ne kerüljön a levegőbe;
 • a helyiségeket és a berendezéseket rendszeresen és hatékonyan tisztítani és karbantartani kell;
 • a tárolást és a szállítást megfelelően zárt csomagolásban kell végrehajtani;
 • a hulladékokat össze kell gyűjteni, és a lehető leghamarabb el kell távolítani a munkahelyről, fel kell címkézni és fel kell dolgozni a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelvvel összhangban.

Azbesztexpozíciós határértékek

A munkáltatók biztosítják, hogy a nyolcórás, idővel súlyozott átlagot (TWA) tekintve egyetlen munkavállaló se legyen 0,1 rost/cm3-nél nagyobb, levegőben lévő azbesztkoncentrációnak kitéve.

Kockázatértékelés

Azbesztpornak vagy azbesztet tartalmazó anyagoknak való kitettséget eredményező tevékenység megkezdése előtt értékelni kell a kockázatokat. A kockázatelemzés a munkavállaló egyéni kitettségének reprezentatív mintavételén alapul.

A levegőben található azbeszt mérésekor kizárólag azokat a rostokat kell figyelembe venni, amelyek:

 • öt mikrométernél hosszabbak és három mikrométernél vékonyabbak; illetve
 • amelyeknél a hosszúság és szélesség aránya 3:1-nél nagyobb.

A munkálatok végzése

A munkálatok megkezdése előtt a munkáltató köteles tájékoztatni a nemzeti hatóságokat az alábbiakról:

 • a munkaterület helye;
 • az azbeszt fajtája és mennyisége;
 • a végzett tevékenységek és az alkalmazott eljárások;
 • a munkavállalók száma;
 • a munkálatok időtartama;
 • a kitettség korlátozására tett intézkedések.

A munkaterületre csak a munkavállalók léphetnek be; a munkaterületet egyértelműen körül kell határolni és figyelmeztető jelzésekkel kell ellátni. A munkaterületeken meg kell tiltani a dohányzást.

A bontási munkákat, illetve az azbeszt eltávolítására szolgáló munkákat előzetesen elkészített munkaterv alapján kell végrehajtani, amely biztosítja az azbesztnek a bontási technikák alkalmazását megelőző eltávolítását és a kockázatok minimális szintre való csökkentését.

A munkavállalók oktatásban részesülnek többek között az azbeszt tulajdonságairól és az egészségre gyakorolt hatásairól, a sürgősségi, a dekontaminációs és az orvosi felügyeleti eljárásokról.

Az egészségi állapot felmérése

A munkavállalók egészségi állapotát az azbesztnek való kitettségük kezdete előtt fel kell mérni. Emellett egyéni egészségügyi dokumentációt kell vezetni annak érdekében, hogy gondoskodni lehessen a megfelelő védelmi és megelőzési intézkedések kialakításáról. Az orvosi felügyeletet meg lehet hosszabbítani a munkaterület lezárását követő időszakra is.

Az Európai Unió minden országa nyilvántartást vezet azon felismert esetekről, amikor a megbetegedés az azbesztnek való kitettség eredménye (például azbesztózis és mesothelioma esetek).

Háttér

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 83/477/EGK irányelvet annak érdekében, hogy pontosítsa annak rendelkezéseit.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2009/148/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2010.1.5.

HL L 330., 2009.12.16.

Utolsó frissítés: 05.05.2010

Top