Help Print this page 
Title and reference
Szülői szabadság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Szülői szabadság

Az európai szociális partnerek új keretmegállapodást kötöttek a szülői szabadságról. Ez a megállapodás négy hónapra hosszabbítja meg a szülők mindegyike által igénybe vehető szülői szabadságot. A megállapodás valamennyi munkavállalóra és valamennyi típusú munkaszerződésre alkalmazandó. Olyan eszközt jelent, amelynek segítségével jobban össze lehet hangolni munkavállalói és családi kötelezettségeket, és amely elősegíti a nemek közötti egyenlő bánásmódot.

JOGI AKTUS

A Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 68., 2010.3.18.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A munkavállalók gyermek születése, illetve örökbefogadása esetén szülői szabadságra jogosultak. A szülői szabadságot a gyermek nemzeti jogszabályokban és/vagy kollektív szerződésekben meghatározott életkoráig, de legkésőbb a gyermek nyolcéves koráig lehet igénybe venni.

Ez az irányelv a munkaszerződésük típusától (határozatlan idejű, határozott idejű, részmunkaidős vagy kölcsönzött munkaerő) függetlenül egyformán alkalmazandó valamennyi női és férfi munkavállalóra.

A szülői szabadság időtartama legalább négy hónap. A szabadságot fő szabály szerint minden munkavállalónak teljes mértékben ki kellene tudnia használni, vagyis az egyik szülő nem ruházhatná át az őt megillető szabadságot a szülőtársára. Az átruházás engedélyezhető azonban, ha az átruházó szülő legalább egy hónapot igénybe vesz az őt megillető négy hónap szabadságból.

A szabadság igénybevétele

A szabadság igénybevételének és felhasználhatóságának feltételeit a nemzeti jogszabályok és/vagy a kollektív szerződések határozzák meg. Ennek megfelelően az Európai Unió (EU) tagállamai és/vagy a szociális partnerek a következőket tehetik:

  • a szabadság hozzáigazítása a szülők és a munkáltatók igényeihez, ennek megfelelően a szülői szabadságot teljes munkaidőben, részmunkaidőben, részletekben, illetve munkaidő-jóváírásos rendszerben biztosítják;
  • a jogosultságot a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időtartamhoz köthetik, ez azonban nem haladhatja meg az egy évet. Adott esetben ezt az időtartamot az ugyanazzal a munkáltatóval kötött, egymást követő valamennyi határozott idejű szerződés figyelembevételével kell kiszámítani;
  • a vállalat működéséhez kapcsolódó, megalapozott indok esetén a szabadság kiadása elhalasztásának engedélyezése a munkáltatók részére;
  • különleges megoldások alkalmazásának engedélyezése a kisvállalkozások megfelelő működésének biztosítása érdekében.

A szülői szabadságot igénybe venni kívánó munkavállalóknak tiszteletben kell tartaniuk a munkaadójuk megfelelő időben való tájékoztatásának kötelezettségét. Az értesítési időszak meghatározásakor az EU valamennyi tagállamában figyelembe veszik a munkavállalók és a munkáltatók érdekeit.

Az EU valamennyi tagállamát ösztönzik arra, hogy a szülői szabadság igénybevételére kiegészítő intézkedéseket hozzanak és/vagy különleges feltételeket teremtsenek az örökbefogadó szülők és azon szülők számára, akiknek gyermeke fogyatékossággal él, vagy hosszan tartó betegségben szenved.

Visszatérés a munkába és megkülönböztetésmentesség

A szülői szabadság igénybevétele után a munkavállaló jogosult a korábbi munkahelyére visszatérni. Ha ez nem lehetséges, a munkáltatónak a munkavállaló munkaszerződésével vagy munkaviszonyával megegyező, az előző munkahelyének megfelelő vagy ahhoz hasonló munkahelyet kell felajánlania a munkavállaló részére.

Emellett a munkavállaló által megszerzett jogok vagy a szülői szabadság megkezdésekor éppen megszerzés alatt álló jogok:

  • a szülői szabadság végéig változatlanok maradnak;
  • a szülői szabadság végével pedig újra érvényesülnek. Ugyanígy érvényesül a nemzeti jogot, kollektív szerződéseket és/vagy a nemzeti gyakorlatot érintő minden változás is.

A munkavállalók védelmet élveznek a kedvezőtlenebb bánásmód vagy az elbocsátás ellen is, ha arra a szülői szabadság kérelmezése vagy igénybevétele miatt kerülne sor.

A szülői szabadsághoz kapcsolódó, a szociális biztonságot és a jövedelmeket érintő valamennyi ügyet az EU tagállamai és/vagy a nemzeti szociális partnerek szabályozzák. A megállapodás tehát nem tartalmaz a szülői szabadság időtartama alatti fizetésre vagy ellentételezésre vonatkozó kikötést.

Végezetül, a munkavállalók a szabadságról való visszatérésükkor bizonyos időtartamra kérhetik a munkaidejük és/vagy a munkarendjük megváltoztatását. A munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk a kérést, és válaszolniuk kell rá, számításba véve mind a munkáltató, mind a munkavállaló igényeit.

Szabadság vis maior következtében

A munkavállalók sürgős családi okokból vis maior alapján is kérhetnek szabadságot. A szabadság főként a munkavállaló azonnali jelenlétét követelő, a családjában bekövetkező betegség vagy baleset esetén kérelmezhető.

Háttér

Ez az irányelv az európai szociális partnerek által 2009. június 18-án megkötött új keretmegállapodást vezeti be. A megállapodás az 1995. december 14-én a szülői szabadságról megkötött keretmegállapodás helyébe lép.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2010/18/EU tanácsi irányelv

2010.4.7.

2012.3.8.

HL L 68., 2010.3.18.

Utolsó frissítés: 02.06.2010

Top