Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európa 2020: az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiája

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Európa 2020: az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiája

Az Európa 2020 stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést mozdítja elő. Célja az EU versenyképességének növelése, szociális piacgazdasági modelljének fenntartása és forrásai hatékony felhasználásának jelentős javítása mellett.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2010. március 3.) – Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája [COM(2010) 2020 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A gazdasági és pénzügyi válság rávilágított az európai gazdaság gyengeségeire, és a gazdasági és szociális környezet gyors romlásához vezetett. Az Európa 2020 stratégia célja a gazdasági fellendülés számos reformmal történő támogatásának biztosítása annak érdekében, hogy a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek szilárd alapot biztosítson az Európai Unióban 2020-ig, a globalizáció, az erőforrásokra nehezedő nyomás, az elöregedés hosszú távú kihívásainak figyelembevételével.

Az Európa 2020 stratégia lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy az alábbi jellemzőkkel rendelkező növekedést érje el:

  • intelligens, amely az ismeretek fejlődésén és az innováción alapul;
  • fenntartható, amely a környezetbarátabb, az erőforrások kezelésében hatékonyabb és versenyképesebb gazdaságon alapul;
  • inkluzív, amelynek célja a foglalkoztatás, a társadalmi és területi kohézió növelése.

Az EU öt fő célkitűzést határozott meg ezen törekvés legkésőbb 2020-ra történő elérése céljából:

  • a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának legalább 75%-ra növelése;
  • a bruttó hazai termék 3%-ának kutatásra és fejlesztésre való fordítása;
  • az üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 20%-kal való csökkentése; a megújuló energiaforrások arányának és az energiahatékonyságnak 20–20%-kal való növelése;
  • az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése és a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők arányának legalább 40%-ra való növelése;
  • a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett lakosok számának 20 millióval való csökkentése.

Az Európa 2020 stratégia céljait a következő hét kiemelt kezdeményezés is támogatja mind uniós szinten, mind az EU tagállamaiban: az Innovatív Uniót; a Mozgásban az ifjúság; az Európai digitális menetrend; az Erőforrás-hatékony Európa; az Iparpolitika a globalizáció korában; az Új készségek és munkahelyek menetrendje; a Szegénység elleni európai platform.

Európai szinten az egységes piac, az európai uniós költségvetés és az európai külpolitika minősül további mozgatórugónak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében.

A stratégia végrehajtása az európai szemeszter keretében

Az Európa 2020 stratégiát a Lisszaboni stratégia iránymutatásait felváltó, a tagállamok és az Unió hat átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásán (2010. július 13-i tanácsi ajánlás) és a tagállamok foglalkoztatási politikájára vonatkozó négy iránymutatáson (2010. október 21-i tanácsi határozat) keresztül hajtják végre (lásd a módosító jogszabályokat).

A tagállamokat felkérték az Európa 2020 célok nemzeti célokká történő átültetésére. Minden év áprilisában közzéteszik nemzeti reform programjaikat, amelyekben e nemzeti célok eléréséhez szükséges intézkedéseket határozzák meg.

A Bizottság feladata az előrehaladás nyomon követése. Éves növekedési jelentést készít, értékeli a tagállamok által készített reform programokat, és egyedi ajánlásokat terjeszt elő valamennyi országra vonatkozóan.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Mérleg az Európa 2020 - az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájáról ( COM(2014) 130 final - Az 1. és 3. melléklethez kapcsolódó helyesbítés ( COM(2014) 130 final/2 ) [A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

E közlemény célja, hogy mérleget vonjon a stratégia végrehajtásának első éveiből az Európa 2020 stratégia elindítása után négy évvel.

E közlemény a stratégia félidős felülvizsgálatának keretében nyilvános konzultációt indít valamennyi érdekelt fél véleményének összegyűjtése céljából.

A Bizottság 2012. május 30-i közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében [ COM(2012) 299 final ].

A gazdasági válságot követően a közlemény az EU és az uniós országok új növekedési kezdeményezéssel kapcsolatos szerepét vizsgálja, amelynek célja, hogy újra szilárd alapokra helyezze az EU gazdaságát. A Bizottság véleménye szerint az Uniónak ki kell aknáznia: a növekedés külső forrásait; az Európa szempontjából szükséges növekedés uniós finanszírozásában rejlő lehetőségeket; valamint a Gazdasági és Monetáris Unió növekedési potenciálját, illetve a belső piacban és a humántőkében rejlő növekedési potenciált.

A Tanács 2010/707/EU határozata (2010. október 21.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 308., 2010.11.24.].

A Tanács 2010/410/EU ajánlása (2010. július 13.) a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 191., 2010.7.23.].

Az Európai Tanács következtetései, Brüsszel, 2010. március 25–26. Az Európai Tanács jóváhagyta az Európa 2020 stratégia főbb foglalkoztatási és a növekedési szempontjait.

Utolsó frissítés: 10.06.2014

Top