Help Print this page 
Title and reference
Európai üzemi tanács (2011-től)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Európai üzemi tanács (2011-től)

Az európai üzemi tanácsokról szóló új irányelv javítja a munkavállalóknak a közösségi szintű vállalkozásokon belüli tájékoztatáshoz és transznacionális konzultációhoz fűződő jogát. Az új rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük az üzemi tanácsok számának növekedését és biztosítaniuk kell megfelelő működésüket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/38/EK irányelve (2009. május 6.) az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 122., 2009.5.16.]

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a munkavállalók transznacionális tájékoztatásához * és a velük folytatott konzultációhoz * fűződő jogot kívánja biztosítani. Előírja az európai üzemi tanácsok vagy a munkavállalók közösségi vállalkozásokon vagy vállalkozáscsoportokon * belüli tájékoztatását és konzultációját szolgáló eljárások létrehozását.

Az európai üzemi tanács keretében, illetve a tájékoztatási és konzultációs eljárás során tárgyalt kérdések transznacionális jellegűek.

Az európai üzemi tanács hatásköre, illetve a tájékoztatási és konzultációs eljárás folyamata az alábbiakra terjed ki: a tagállamok területén található, közösségi szintű vállalkozások, vállalkozás-csoportok valamennyi telephelye.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az irányelvet nem alkalmazzák a kereskedelmi flották hajózó személyzetére.

Egy vállalkozás meghatározó befolyása

Az irányelv értelmében „ellenőrző vállalkozás” az a vállalkozás, amely meghatározó befolyást gyakorol az „ellenőrzött” vállalkozás felett. Ezt a befolyást meg kell állapítani abban az esetben, ha valamely vállalkozás:

  • birtokolja egy másik vállalkozás jegyzett tőkéjének többségét;
  • ellenőrzi a másik vállalkozás kibocsátott részvénytőkéjéhez tartozó szavazatoknak a többségét; vagy
  • kinevezheti a szóban forgó vállalkozás igazgatási, irányító- vagy felügyelőtestületei tagjainak több mint a felét (ez az utóbbi egy meghatározó feltétel).

Európai üzemi tanács létrehozása

A vállalkozás vagy a csoport központi irányítása felelős az európai üzemi tanács vagy a tájékoztatást és a konzultációt szolgáló eljárás létrehozásáért. Kijelölt képviselő hiányában, amennyiben a központi irányítás nem az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállama területén található, úgy abban a tagállamban található telephely vagy vállalkozás felelős a fentiek betartásáért, amelyikben a legtöbb munkavállalót alkalmazzák.

A központi irányítás kezdeményezi az európai üzemi tanács létrehozására vagy a tájékoztatást és a konzultációt szolgáló eljárás megindítására irányuló tárgyalásokat. Ez történhet:

  • a központi irányítás saját kezdeményezésére; vagy
  • legalább két különböző tagállamban működő, minimálisan két vállalkozás (vagy telephely) által foglalkoztatott, legalább 100 munkavállaló (vagy munkavállalói képviselő) írásos kérésére.

A munkavállalók képviselői különleges tárgyalótestületet hoznak létre. E testületek tagjait a vállalkozásnál az adott tagállamban alkalmazott munkavállalók számával arányosan választják meg vagy nevezik ki. A különlegestárgyaló testület tárgyalásokat folytat a központi irányítással egy olyan megállapodás megkötése érdekében, amelyben meghatározzák az európai üzemi tanács működésének szabályait, valamint a munkavállalók tájékoztatásának és a velük folytatott konzultációs eljárás végrehajtásának módját.

E tárgyalótestület tagjai ugyanolyan védelemben részesülnek, mint amelyben az alkalmazásuk helyének megfelelő ország nemzeti jogszabályai és/vagy gyakorlata alapján a munkavállalók képviselőit részesülnek.

Háttér

A 94/45/EK irányelv ezen irányelv teljes hatálybalépésének napján, vagyis 2011. június 6-án hatályát veszti.

Kulcsfogalmak

  • Európai szintű vállalkozás: olyan vállalkozás, amely a tagállamokban legalább 1000 munkavállalót és két különböző tagállamban legalább 150 munkavállalót foglalkoztat.
  • Tájékoztatás: adatoknak a munkaadók által a munkavállalók képviselőinek történő továbbítása annak érdekében, hogy ez utóbbiak megismerhessék és megvizsgálhassák az adott témát. A munkavállalók képviselői többek között jogosultak a lehetséges hatás alapos elemzésére, és szükség esetén konzultációkat készíthetnek elő.
  • Konzultáció: párbeszéd kialakítása és véleménycsere, amely lehetővé teszi a képviselők számára, hogy a javasolt intézkedésekkel kapcsolatosan kifejezzék a véleményüket. Ezt a véleményt figyelembe lehet venni a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2009/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.6.5.,2011.6.6. (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 11. cikk)(I. melléklet)

2011.6.5.

HL L 122., 2009.5.16.

Utolsó frissítés: 18.02.2010

Top