Help Print this page 
Title and reference
Oktatás és képzés 2020 (ET 2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Oktatás és képzés 2020 (ET 2020)

Az „Oktatás és képzés 2020” az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés új stratégiai keretrendszere, amely elődjén, az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogramon alapul. Közös stratégiai célkitűzéseket biztosít a tagállamok számára, többek között e célkitűzések eléréséhez szükséges elveket, valamint közös munkamódszereket, amelyek minden időszakos munkaciklushoz kiemelt területeket jelölnek meg.

JOGI AKTUS

A Tanács következtetései (2009. május 12.) a az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”) [Hivatalos Lap C 119., 2009.5.28.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezek a következtetések az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerét határozzák meg 2020-ig. Ez a keretrendszer az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram eredményein alapul, célja a tudásalapú Európa létrehozását, illetve a mindenkire kiterjedő egész életen át tartó tanulás megvalósítását továbbra is megnehezítő kihívásokra adható válaszok keresése.

A keretrendszer fő célja a tagállamok támogatása oktatási és képzési rendszereik továbbfejlesztésében. Ezeknek a rendszereknek a feladata, hogy jobb eszközöket adjanak valamennyi polgár kezébe a bennük rejlő lehetőségek kiaknázásához, valamint hogy biztosíták a fenntartható gazdasági jólétet és a foglalkoztathatóságot. A keretrendszernek az egész életen át tartó tanulás nézőpontját alapul véve figyelembe kell vennie az oktatási és képzési rendszerek teljes skáláját a tanulás minden szintjére és keretére (köztük az iskolarendszeren kívüli és az informális tanulásra is) kiterjedően.

A következtetések a keretrendszer négy stratégiai célkitűzését fogalmazzák meg:

  • az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása: előrelépésre van szükség az egész életen át tartó tanulás stratégiáinak végrehajtásában, valamint az európai képesítési keretrendszerhez kötődő nemzeti képesítési keretrendszerek és a rugalmasabb tanulási lehetőségek fejlesztése terén. Bővíteni kell a mobilitást, és alkalmazni kell az Európai Mobilitásminőségi Chartát.
  • az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása: minden polgárnak lehetőséget kell biztosítani a kulcskompetenciák megszerzésére, valamint az oktatás és képzés minden szintjét vonzóbbá és hatékonyabbá kell tenni.
  • a méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása: az oktatásnak és képzésnek minden polgárt képessé kell tennie arra, hogy megszerezze és fejlessze a foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciákat és készségeket, valamint elő kell segítenie a további tanulást, az aktív polgári szerepvállalást és a kultúrák közötti párbeszédet. Az oktatás terén jelentkező hátrányokat magas színvonalú befogadó és kisgyermekkori oktatással kell kiküszöbölni.
  • a kreativitás és az innováció – a vállalkozói tevékenységet is beleértve – fejlesztése az oktatás és a képzés minden szintjén: segíteni kell, hogy minden polgár megszerezhesse a transzverzális kompetenciákat, valamint biztosítani kell a tudásháromszög (oktatás–kutatás–innováció) működését. Elő kell mozdítani a vállalkozások és oktatási intézmények közötti partnerségeket, valamint a civil társadalmat és egyéb érdekelt feleket is bevonó szélesebb tanulóközösségeket.

Az e célkitűzések terén történő előrehaladás mérésére a célkitűzéseket (a következtetések I. mellékletében megadott) mutatókkal és európai referenciaértékekkel egészítették ki.

Továbbá kijelöltek egy sor olyan elvet is, amelyeket be kell tartani a fent említett célkitűzések elérése érdekében végzett munka során. Ezek között említhető az is, hogy az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködést az egész életen át tartó tanulás jegyében kell megvalósítani, hatékonyabban alkalmazva a nyitott koordinációs módszert (OMC) és szinergiákat alakítva ki a különböző érintett ágazatok között. Az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködésnek ágazatokon átívelőnek és átláthatónak kell lennie, bevonva a kapcsolódó szakpolitikai területeket és minden érdekelt felet. Az együttműködésből származó eredményeket rendszeresen terjeszteni kell és felül kell vizsgálni. Továbbá törekedni kell mind a koppenhágai, mind a bolognai folyamattal való nagyobb összhangra, valamint a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott párbeszéd és együttműködés fokozására.

Annak érdekében, hogy az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködést hatékony és rugalmas munkamódszerekkel vértezzék fel, a keretrendszer a 2020-ig tartó időszakot munkaciklusokra osztja, amelyek közül az első a 2009-től 2011-ig tartó időszakot fedi le. A fent említett stratégiai célkitűzések alapján mindegyik ciklusra kiemelt területeket fogadnak el. A II. melléklet rögzíti az első ciklus kiemelt területeit. Az együttműködésnek egymástól tanuláson alapuló kezdeményezéseken keresztül kell megvalósulnia, amelyhez világos megbízatásokat, ütemterveket és tervezett eredményeket dolgoznak ki. Az együttműködés eredményeit széles körben terjeszteni kell a szakpolitikák kidolgozói és az érdekelt felek körében ismertségük és hatásuk javítása céljából. A Tanácsnak és a Bizottságnak minden ciklus végén be kell nyújtania egy az elért eredményekről szóló közös jelentést, amely a következő ciklus kiemelt területeinek meghatározásához is hozzájárul. A Bizottság a tagállamokkal közösen nyomon követi az oktatás és képzés területén folytatott együttműködést.

A tagállamoknak a nyitott koordinációs rendszert alkalmazva együtt kell működniük, hogy a fent említett stratégiai célkitűzések, elvek és munkamódszerek alapján fejlesszék az oktatás és képzés területén folytatott európai együttműködést. Ugyanakkor a tagállamoknak nemzeti intézkedéseket kell elfogadniuk a stratégiai célkitűzések teljesítése érdekében, valamint az európai referenciaértékek eléréséhez való hozzájárulás céljából.

A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamok közötti együttműködést, értékelje a célkitűzések és referenciaértékek elérése irányába megtett előrelépéseket, valamint folytassa a mobilitás, a foglalkoztathatóság és a nyelvtanulás referenciaértékeivel kapcsolatos munkát. Ezenkívül a Bizottságnak a tagállamokkal együtt meg kell vizsgálnia, hogyan lehetne az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogramon alapuló mutatók és referenciaértékek összefüggő keretrendszerét harmonizálni az „Oktatás és képzés 2020” munkaprogrammal.

Utolsó frissítés: 23.10.2009

Top