Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euróérmék kibocsátása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euróérmék kibocsátása

Az Európai Unió (EU) szabályokat állapít meg a pénzforgalmi euróérmék (beleértve az emlékérméket is) kibocsátására.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 651/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az euroérmék kibocsátásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A tagállamok kétféle euróérmét bocsáthatnak ki: pénzforgalmi érmét és gyűjtőknek szánt érmét.

Pénzforgalmi érmék

A pénzforgalmi érméket címletértéken kell forgalomba hozni.

A tagállam által kibocsátott pénzforgalmi érmék kis hányada a címletértéken felül is kibocsátható, ha ezt az érme különleges minősége, az egyedi kiszerelés vagy bármely más járulékos szolgáltatás indokolja.

A hivatalos pénznemként eurót használó tagállamok mindegyike évente legfeljebb két emlékérmét bocsáthat ki, kivéve az alábbi eseteket:

  • a hivatalos pénznemként eurót használó tagállamok közösen bocsátják ki az emlékérméket; vagy
  • az emlékérme kibocsátását az államfői tisztség ideiglenes megüresedése vagy átmeneti betöltése indokolja.

Az egyes kibocsátások alkalmával forgalomba hozott emlékérmék teljes száma nem haladhatja meg az alábbi két felső határ közül a magasabbikat:

  • az emlékérme kibocsátásának évét megelőző év kezdetéig a hivatalos pénznemként eurót használó összes tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék összesített nettó darabszámának a 0,1%-a; Ez a felső határ a hivatalos pénznemként eurót használó összes tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék összesített nettó darabszámának 2,0%-ára növelhető, ha a megemlékezés tárgya széles körben elismert, szimbolikus alkalom; vagy
  • az emlékérme kibocsátásának évét megelőző év kezdetéig a szóban forgó kibocsátó tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék teljes darabszámának 5,0%-a.

Gyűjtőknek szánt érmék

A gyűjtőknek szánt érmék csak a kibocsátásuk szerinti tagállamban minősülnek törvényes fizetőeszköznek. A kibocsátó tagállamnak egyértelműen és könnyen felismerhetőnek kell lennie az érmén.

Annak érdekében, hogy megkülönböztethetők legyenek a pénzforgalmi érméktől, a gyűjtőknek szánt érméknek teljesíteniük kell az alábbi feltételek mindegyikét:

  • címletértéküknek különböznie kell a pénzforgalmi érmék címletértékétől;
  • rajzolatuk nem hasonlíthat a pénzforgalmi érmék közös oldalához;
  • színük, átmérőjük és súlyuk közül legalább kettő tekintetében jelentősen el kell térniük a pénzforgalmi érméktől; és
  • peremük nem lehet finoman recézett vagy „spanyol virág” alakú.

A gyűjtőknek szánt érmék címletértéken vagy afelett is kibocsáthatók.

A tagállamok minden megfelelő intézkedést meghoznak annak visszaszorítására, hogy a gyűjtőknek szánt érméket fizetőeszközként használják.

A pénzforgalmi érmék megsemmisítését megelőző egyeztetés

A pénzforgalmi érmék megsemmisítését megelőzően a tagállamok egyeztetnek egymással, és tájékoztatják a hivatalos pénznemként eurót használó tagállamok pénzverdéinek igazgatóit.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

651/2012/EU rendelet

2012.8.16.

HL L 201., 2012.7.27.

Utolsó frissítés: 04.02.2013

Top