Help Print this page 
Title and reference
Tagállami tájékoztatás a tervezett hiányról

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Tagállami tájékoztatás a tervezett hiányról

A rendelet azokat a szabályokat határozza meg, amelyek alapján a tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot központi költségvetés hiányáról és az államadósságukról.

JOGI AKTUS

A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról (kodifikált változat) [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A tagállamoknak egy bizonyos szint alatt kell tartaniuk államadósságukat és a központi költségvetés hiányát. A Bizottság joga és feladata annak ellenőrzése, hogy a tagállamok betartják-e ezt a kötelezettségvállalásukat.

Ez a rendelet határozza meg azokat a módozatokat, ahogyan a tagállamok kötelesek eljuttatni az államadósságukra és a központi költségvetés hiányára vonatkozó információkat a Bizottságnak.

Fontos figyelembe venni, hogy amennyiben a tagállamok nem tartják be a költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat, kiteszik magukat a túlzott hiány esetén követendő eljárásban meghatározott szankcióknak.

A tagállami értesítésekre vonatkozó szabályok

A tagállamoknak többfajta információt kell szolgáltatniuk, nevezetesen:

  • az adott évre (n. év) tervezett központi költségvetési hiányukról;
  • becslést az n-1. év központi költségvetési hiányáról;
  • az n-2., n-3., n-4. év központi költségvetési hiányára vonatkozó tényadatokat;
  • az adott (n.) évre vonatkozó államadósság becsült mértékét;
  • az n-1., n-2., n-3. és n-4. év államadósságára vonatkozó tényadatokat.

A tagállamok ezeket az információkat évente kétszer kötelesek megküldeni a Bizottságnak:

  • először az adott év április 1-jét megelőzően;
  • másodszor pedig e dátumot követően, de ugyanazon év október 1-jét megelőzően; ez utóbbi értesítéssel valójában az április 1-jét megelőzően megküldött becsléseket vizsgálják felül és teszik naprakésszé.

A tagállamok által szolgáltatott információk minősége

Az Eurostat (DE) (EN) (FR) a Bizottságnak a tagállamok által szolgáltatott információk átvételével megbízott szervezeti egysége. Feladatai közé tartozik annak a biztosítása is, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk hiánytalanok, megbízhatóak és az elszámolási szabályoknak megfelelőek legyenek. Ezek a szabályok megtalálhatók az EU által elfogadott Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszerében.

Az Eurostat rendszeresen értékeli a tagállamok által szolgáltatott adatok minőségét. Ennek érdekében rendszeres párbeszédet folytat a tagállamok érintett hatóságaival, és részletes módszertani leírásokat kérhet a tagállamok által a statisztikai adatok elkészítéséhez alkalmazott elszámolási módszerekről, felhasznált eljárásokról és forrásokról.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

479/2009/EK tanácsi rendelet

2009.6.30.

HL L 145., 2009.6.10.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

679/2010/EK tanácsi rendelet

2010.8.19.

HL L 198., 2010.7.30.

Utolsó frissítés: 11.02.2011

Top