Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakasza

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakasza

A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) harmadik szakasza az euró bevezetését és a közös monetáris politika megvalósítását jelenti az Európai Unió tagállamaiban. A GMU harmadik szakaszába történő átmenet fokozatos. Bizonyos tagállamok még nem teljesítik a harmadik szakaszba lépéshez szükséges gazdasági és jogi feltételeket.

A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) egy olyan folyamat, amelynek célja a tagállamok gazdasági és monetáris politikájának harmonizációja. A folyamat három szakaszból áll:

  • 1. szakasz (1990. július 1-jétől 1993. december 31-ig): a tőke szabad mozgása a tagállamok között;
  • 2. szakasz (1994. január 1-jétől 1998. december 31-ig): a tagállamok monetáris politikájának összehangolása és a tagállamok központi bankjai közötti együttműködés erősítése;
  • 3. szakasz (1999. január 1-je óta): az euró fokozatos bevezetése és az egységes monetáris politika megvalósítása az Európai Központi Bank (EKB) felügyelete alatt.

A GMU első két szakasza lezárult. A harmadik és egyben utolsó szakasz jelenleg is folyamatban van. Ennek a szakasznak a célja az euró bevezetése a tagállamokban. Napjainkra 17 tagállam vezette be az eurót közös valutaként. Ezek a tagállamok alkotják az euróövezetet.

Az euróra történő áttérés

A GMU harmadik szakaszába történő belépést megelőzően előtt az érintett tagállamnak már számos gazdasági és jogi követelménynek kell megfelelnie.

A gazdasági követelményeket konvergenciakritériumoknak hívják. A kritériumok alkalmazásának célja annak garantálása, hogy a tagállam stabil gazdasággal és pénzügyi helyzettel rendelkezzen az euróövezet stabilitásának megőrzése érdekében.

A jogi követelmények közé tartozik, hogy a nemzeti jog összhangban legyen a szerződéssel, különösen a nemzeti központi bankot és a valutát érintő pontokat illetően.

Amennyiben egy tagállam valamennyi konvergenciakritériumot teljesít, részt vehet a GMU harmadik szakaszában és közös valutaként bevezetheti az eurót. Az euró így a korábbi nemzeti valuta helyébe lép és a tagállam hivatalos pénznemévé válik.

Az Európai Központi Bank

Az Európai Központi Bank (EKB) kulcsfontosságú szerepet játszik a GMU-ban. Ő dolgozza ki ugyanis az euróövezet tagállamainak monetáris politikáját, valamint egyedül ő jogosult az euróbankjegyek kibocsátását engedélyezni. A tagállamok bocsáthatnak ki érméket, de az EKB-nak előzetesen jóvá kell hagyni az éves kibocsátási mennyiséget.

Az euróövezet első tagállamai

1998. május 3-a a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszának indulását jelentő történelmi nap. Ezen a napon fogadta el a Tanács azt a határozatot, amelyben elismeri, hogy 11 tagállam (Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália és Finnország) teljesíti a közös valuta 1999. január 1-jei bevezetéséhez szükséges feltételeket.

Az euró bevezetése ezután két szakaszban folytatódott:

  • 1999. január 1.: számlapénzként bevezették az eurót és rögzítették a korábbi nemzeti valuták átváltási arányát. A korábbi nemzeti valuták tehát az euró nem decimális alegységeivé váltak;
  • 2002. január 1.: a tagállamok területén bevezették az euróérméket és -bankjegyeket; az európai polgárok és vállalkozások tehát készpénzben is euróval fizethettek.

Görögország, amely 1998-ban nem teljesítette a konvergenciakritériumokat, 2000-ben helyzetének felülvizsgálatát kérte. A Bizottság kedvező véleményt nyilvánított, így Görögország 2001. január 1-jén hivatalosan belépett a GMU harmadik szakaszába.

Az euróövezet bővítése

Elvileg az EU valamennyi tagállamának be kellene lépnie a GMU harmadik szakaszába és így be kellene vezetnie az eurót (az EU működéséről szóló szerződés 119. cikke alapján). Egyes tagállamok azonban még nem teljesítik a szükséges gazdasági és jogi feltételeket. Ezek a tagállamok ideiglenesen eltérhetnek e belépési kötelezettségtől mindaddig, amíg nem képesek belépni az euróövezetbe. Ezenkívül Dánia és az Egyesült Királyság mentességet élveznek az euróövezetben való részvétel alól (lásd lentebb).

A Bizottság és az EKB legalább kétévente értékelik azoknak az országoknak a fejlődését, amelyek eltérnek a konvergenciakritériumoktól és a jogi követelményektől. Amennyiben kedvező véleményt nyilvánítanak a tagállam GMU harmadik szakaszába való belépési képességéről, a Tanács határozatot hoz a tagállam euróövezethez történő csatlakozásáról.

A fenti eljárás alapján az euróövezet több tagállammal is bővült:

Jelenleg tehát a 27-ből 17 tagállam használja az eurót közös valutaként.

Mentességek

Az Egyesült Királyság és Dánia jelezte szándékát, hogy nem kíván részt venni a GMU harmadik szakaszában, tehát nem kívánja bevezetni az eurót. E két tagállam így mentességet élvez a GMU-ban való részvétel alól. A mentességi rendszer részletei az EU alapító szerződéseihez mellékelt, e két országot érintő jegyzőkönyvekben találhatók meg. Ugyanakkor az Egyesült Királyságnak és Dániának lehetősége van arra is, hogy lemondjon mentességéről és kérje csatlakozását a GMU harmadik szakaszához.

Utolsó frissítés: 11.02.2011

Top