Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az euróövezet monetáris joga - az euróra történő átállás a gyakorlatban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az euróövezet monetáris joga - az euróra történő átállás a gyakorlatban

Az euró bevezetésére vonatkozó szigorú követelményeknek megfelelő európai uniós (EU) országnak egyértelmű szabályokat kell követnie a nemzeti valutájáról történő áttérés során. Az euróra történő áttérést követően az euróövezet megfelelő irányításának biztosítását szolgáló, közelmúltban elfogadott szerződésben megkövetelt költségvetési fegyelmet kell alkalmaznia.

JOGI AKTUS

A Tanács 974/98/EK rendelete (1998. május 3.) az euro bevezetéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

Az euró bevezetésére vonatkozó szigorú követelményeknek megfelelő európai uniós (EU) országnak egyértelmű szabályokat kell követnie a nemzeti valutájáról történő áttérés során. Az euróra történő áttérést követően az euróövezet megfelelő irányításának biztosítását szolgáló, közelmúltban elfogadott szerződésben megkövetelt költségvetési fegyelmet kell alkalmaznia.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet meghatározza az eurót közös valutaként bevezető uniós országok monetáris jogszabályait és az euró bevezetésének különböző szakaszait.

FŐBB PONTOK

A legfeljebb három évig tartó átmeneti időszak az eurónak az adott ország általi bevezetése és az euróbankjegyek és -érmék forgalomba hozatalának ideje közötti időszakra vonatkozik. A gyakorlatban ezek az időpontok megegyeznek az eurót 2015. január 1-jén bevezető Litvániára vonatkozó időpontokkal.

A legfeljebb egy évig tartó kivonási időszak az átmeneti rendelkezéseket végre nem hajtó országokra vonatkozik. Ezen időszak során mind az euró, mind a nemzeti valuta használható az utóbbi kivonását megelőzően.

A közös valuta bankjegyeinek és érméinek forgalomba hozatalára kizárólag az eurót bevezető országok nemzeti központi bankjai és az Európai Központi Bank jogosultak.

Az eurót használó országok felelősek a bankjegyek és érmék hamisítására irányuló bármely kísérlet kezeléséért.

Az uniós országok az euróövezet gazdasági keretének megerősítése céljából elfogadták a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló Szerződést. E Szerződés 2013. január 1-jén lépett hatályba. A Szerződésben foglalt szabályok céljai a következők:

a költségvetési fegyelemnek a költségvetési paktum (például a nemzeti költségvetések egyensúlyban vagy többletben való tartása) révén történő ösztönzése;

a nemzeti gazdaságpolitikák összehangolásának erősítése;

az euróövezet irányításának javítása.

Az Európai Unió létrehozta továbbá a gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusát, amely európai szemeszterként ismert. A Bizottság az európai szemeszter keretében elvégzi a nemzeti költségvetési, makrogazdasági és strukturális reformtervek részletes elemzését. Az elemzést követően részletes ajánlásokat terjeszt elő valamennyi uniós ország számára az elkövetkező 12-18 hónapra vonatkozóan.

További információk az Európai Bizottság euróra vonatkozó honlapján találhatók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

974/98/EK rendelet

1999.1.1.

-

HL L 139., 1998.5.11., 1-5. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2596/2000/EK rendelet

2001.1.1.

-

HL L 300., 2000.11.29., 2-3. o.

2169/2005/EK rendelet

2006.1.18.

-

HL L 346., 2005.12.29., 1-5. o.

1647/2006/EK rendelet

2007.1.1.

-

HL L 309., 2006.11.9., 2-3. o.

835/2007/EK rendelet

2008.1.1.

-

HL L 186., 2007.7.18., 1-2. o.

836/2007/EK rendelet

2008.1.1.

-

HL L 186., 2007.7.18., 3-4. o.

693/2008/EK rendelet

2009.1.1.

-

HL L 195., 2008.7.24., 1-2. o.

670/2010/EU rendelet

2011.1.1.

-

HL L 196., 2010.8.27., 1-3. o.

827/2014/EU rendelet

2015.1.1.

-

HL L 228., 2014.7.31., 3-4. o.

utolsó frissítés 14.09.2015

Top