Help Print this page 
Title and reference
Az euró bevezetése: a konvergenciakritériumok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az euró bevezetése: a konvergenciakritériumok

Az euró közös valutaként való bevezetése előtt egy tagállamnak teljesítenie kell bizonyos számú gazdasági és pénzügyi követelményt, más néven a konvergenciakritériumokat. Ez az alábbi négy követelményt jelenti:

  • árstabilitás;
  • államháztartási egyenleg;
  • részvétel az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában;
  • kamatlábak konvergenciája.

Ha tehát egy tagállam az euró bevezetésére készül, akkor az Európai Unió (EU) Tanácsa ellenőrzi, hogy az adott tagállam teljesíti-e mind a négy kritériumot. Ha igen, akkor a Tanács határozatot fogad el, amelyben engedélyezi a tagállamnak az euró bevezetését, és részletezi a tagállamnak a négy konvergencia-kritérium teljesítésében elért eredményeit.

Árstabilitás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell az árak hosszú távú stabilitását. E kritérium ellenőrzése érdekében a Tanács egy éven keresztül figyelemmel kíséri a tagállam inflációs rátájának alakulását. Ezt a rátát azután összehasonlítja annak a három tagállamnak az inflációs rátájával, amelyek az árstabilitás terén a legjobb eredményt érték el. Ha az euró bevezetésére készülő tagállam inflációs rátája legfeljebb 1,5%-kal haladja meg a három legjobb tagállamét, akkor az árstabilitási kritérium teljesül.

Államháztartási egyenleg

Az euró bevezetésére készülő tagállamnak fenntartható államháztartással kell rendelkeznie. Másképpen fogalmazva, a tagállam költségvetési egyenlege nem mutathat túlzott hiányt.

Részvétel az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában

Az európai árfolyam-mechanizmus egy átváltási mechanizmus az euró, illetve az euróval még nem rendelkező tagállamok valutája között. E mechanizmus fő célja az európai valutaárfolyamok stabilizálása azáltal, hogy megakadályozza az euró és az egyéb nemzeti valuták értéke közötti túlzottan jelentős ingadozásokat.

Az euró bevezetésére készülő tagállamnak legalább két év óta részt kell vennie az európai árfolyam-mechanizmusban. Ez alatt a két év alatt valutájának árfolyamát nem érheti komoly feszültség.

Hosszú távú kamatlábak konvergenciája

A hosszú távú kamatlábak kiszámítása a tagállamok által felvett kölcsönök, vagyis az általuk kibocsátott államkötvények vagy azokkal egyenértékű értékpapírok alapján történik.

Az euró bevezetésére készülő tagállam hosszú távú kamatlábát egy referenciaértékkel vetik össze. Ez a referenciaérték az árstabilitás terén legjobb eredményeket elérő három uniós tagállam hosszú távú kamatlábai átlagának kiszámításából adódik. E kritérium teljesítéséhez az euró bevezetésére készülő tagállam kamatlába legfeljebb 2%-kal haladhatja meg a referenciaértéket.

Konvergenciajelentések

A konvergenciakritériumokat nem teljesítő tagállamokra az európai gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában eltérés vonatkozik. Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank legalább kétévente konvergenciajelentést készít ezekről a tagállamokról. A jelentések azt vizsgálják, hogy a tagállamok milyen előrelépést tettek a konvergenciakritériumok teljesítésében.

Emlékeztetőül, Dániára és az Egyesült Királyságra mentesség vonatkozik a gazdasági és monetáris unió harmadik szakasza során. Ennek a két tagállamnak jelenleg nem áll szándékában az euró bevezetése: a konvergenciakritériumokkal kapcsolatos kötelezettségek ezért rájuk nem vonatkoznak.

Háttér

A konvergenciakritériumok jogalapja az Európai Unió (EU) működéséről szóló szerződés 140. cikke, és azokat az EU alapító szerződéseihez csatolt 13. jegyzőkönyv ismerteti.

Utolsó frissítés: 15.10.2010

Top