Help Print this page 
Title and reference
Millenniumi fejlesztési célok: tizenkét pontos cselekvési terv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Millenniumi fejlesztési célok: tizenkét pontos cselekvési terv

További erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy valamennyi millenniumi fejlesztési célt elérjük 2015 végéig, jóllehet a világ egyes régióiban jelentős előrehaladás figyelhető meg bizonyos területeken. A Bizottság a fejlődés felgyorsítása érdekében ezért egy középtávú cselekvési tervet mutat be. Ez a cselekvési terv szolgált alapul a közös európai álláspont kidolgozásához az ENSZ által szervezett, a millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatos csúcstalálkozóra, amelyet szeptember 20–22. között tartottak New Yorkban.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2010. április 21.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A millenniumi fejlesztési célok megvalósítását támogató tizenkét pontos uniós cselekvési terv [COM(2010) 159 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió kötelezettséget vállal arra, hogy hozzájárul a millenniumi fejlesztési célok 2015-ig történő megvalósításának felgyorsításához.

A fejlődő országok által már megtett haladás valójában nem egyenlő országonként, bizonyos területek és régiók jelentős mértékben lemaradtak. Javulás történt például a rendkívüli szegénység csökkentése, az általános alapfokú oktatás és a vízhez való hozzáférés terén. 1,4 milliárd ember azonban még mindig rendkívüli szegénységben él (51%-uk a szubszaharai Afrikában), emellett a világ lakosságának egy hatoda alultáplált. Kevés előrelépés történt az anyai és gyermekhalandóság, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés területén.

A hivatalos fejlesztési segélyek terén vállalt kötelezettségvállalások teljesítése

Az EU kötelezettséget vállalt a hivatalos fejlesztési segélyeinek (ODA) emelésére, hogy az 2015-re elérje bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,7%-át. A kötelezettségvállalását a gazdasági és pénzügyi válsággal kapcsolatos nehézségek ellenére is be kell tartani. Ezért a Bizottság az alábbiakat javasolja:

 • éves cselekvési tervek kidolgozása az ODA végrehajtásának optimalizálásához;
 • az uniós elszámoltathatósági mechanizmus megerősítése az ODA felülvizsgálata alapján;
 • az ODA célkitűzéseinek meghatározására szolgáló nemzeti jogrendszerek kidolgozása.

A Bizottság ezenkívül felszólítja a többi nemzetközi donort is arra, hogy növeljék hozzájárulásukat oly módon, hogy felzárkózzanak az uniós ODA-hoz.

A segély hatékonyságának növelése

Az EU-nak növelnie kell a fejlesztési segély hatékonyságát és a különböző érintett szereplők koordinálását. Ennek érdekében a Bizottság többek között a következőket javasolja:

 • az EU-ra és annak tagállamaira vonatkozó közös keretrendszer és egységes programozási ciklus fokozatos bevezetése 2013-ig;
 • a segély hatékonyságára, a munkamegosztásra, a finanszírozás átláthatóságára, az EU és a fejlődő országok közötti kölcsönös elszámoltathatóságra szolgáló működési keret kialakítása;
 • a többi donor ösztönzése arra, hogy kövessék a segélyhatékonyság elveit.

Cselekvési terv a millenniumi fejlesztési célok gyorsított megvalósítására

A millenniumi fejlesztési célok megvalósításának felgyorsítása érdekében a Bizottság a következőket javasolja:

 • elsődlegesen a legelmaradottabb országokat és embercsoportokat kell megcélozni, beleértve a kiszolgáltatott helyzetben lévő és a legkevésbé fejlett országokat (LDC);
 • törekvés a legmegkésettebb millenniumi fejlesztési célok elérésére és az uniós ágazati szakpolitikák hatásának javítása, különösen az egészségügy, az oktatás, az élelmiszer-biztonság és a nemek közötti egyenlőség kulcsfontosságú ágazataiban;
 • a millenniumi fejlesztési célok megvalósítására vonatkozó felelősségvállalás megerősítése a partnerországban, többek között e célkitűzéseknek az egyes országok fejlesztési stratégiájába való integrálásával, valamint a statisztikai adatok minőségének javítása által;
 • a szakpolitikáknak a fejlesztés érdekében biztosítandó koherenciájára irányuló munkaprogram elfogadása, amely mindazokra az uniós politikákra vonatkozik, amelyek hatással lehetnek a partnerországokra, különösen a kereskedelem és pénzügy, az éghajlatváltozás, az élelmiszer-biztonság, a migráció és a biztonság kulcsfontosságú területén;
 • a belföldi energiaforrások mobilizálásának elősegítése, különösen egy jobb nemzeti és nemzetközi adóügyi kormányzás segítségével, valamint a partnerországok adókivetési rendszereinek megerősítése által;
 • a növekedést és a foglalkoztatottságot támogató regionális integráció és kereskedelem elősegítése;
 • innovatív finanszírozási források azonosítása és támogatása a fenntartható fejlődésért a stabil jövedelem biztosítása érdekében létrehozott, az állami és a magánszféra közötti partnerségek által, a legszegényebb és legkiszolgáltatottabb országokban is;
 • az éghajlatváltozáshoz való mérséklő és alkalmazkodási stratégiák támogatása a partnerországokban, többek között az együttműködés, a kutatás és a zöld technológiákhoz való hozzáférés elősegítésével;
 • a hosszú távú biztonság feltételeinek megteremtése, tekintettel arra, hogy a millenniumi fejlesztési célok megvalósításában késésben levő országokat fegyveres konfliktusok teszik kiszolgáltatottá;
 • újabb lendületet adása a nemzetközi kormányzati struktúra reformfolyamatának az eljárások hatékonyságának és legitimitásának növelése érdekében azoknak a legszegényebb országok hatékonyabb bevonásának köszönhetően, amelyeknek az érdekei gyakran háttérbe szorulnak.

Ezeket a célkitűzéseket a Tanácsnak és az EU országainak kell alkalmaznia. A Bizottság köteles nyomon követni a cselekvési tervet és annak finanszírozását.

Utolsó frissítés: 04.08.2010

Top