Help Print this page 
Title and reference
Gyermekjogi ütemterv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Gyermekjogi ütemterv

A Bizottság által előterjesztett ütemterv az Európai Unió (EU) Alapjogi Chartájában kifejtett elveknek és a vonatkozó nemzetközi normáknak a végrehajtásával meg kívánja erősíteni a gyermekek jogainak előmozdítását és védelmét. Egy sor olyan fellépésről van szó, amelyek feladata, hogy jobban ráirányítsák a figyelmet a gyermekek jólétére és védelmére az Unió politikájában.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. február 15.) – Az EU gyermekjogi ütemterve [COM(2011) 60 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Lisszaboni Szerződés az Európai Unió (EU) egyik célkitűzéseként határozza meg a gyermekek jogainak előmozdítását és védelmét. A gyermekjog emellett szerepel az EU Alapjogi Chartájában is, amely arra ösztönzi az állami hatóságokat és a magánintézményeket, hogy elismertessék, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke kulcsfontosságú eleme a gyermekekre vonatkozó intézkedések meghatározásának és végrehajtásának. Valamennyi tagállam aláírta továbbá a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (UNCRC).

A Bizottság gyermekjogi ütemtervének célja, hogy az EU minden szakpolitikája, amely gyermekeket is érint, tartsa tiszteletben a jogaikat. Az ütemterv meghatározza az EU elveit és célkitűzéseit ezen a területen, valamint bemutat tizenegy fellépést, amelyet a Bizottság végre fog hajtani az elkövetkező években.

Az általános elvek

Az EU Alapjogi Chartájának hatékony végrehajtásáért felelős stratégiájának megfelelően a Bizottság felügyeli az alapvető jogok, ezáltal a gyermekjogok tiszteletben tartását is, a jogalkotási eljárás és a jogszabályok végrehajtásának teljes folyamatán keresztül.

A Bizottság vállalja továbbá, hogy együttműködik az érintett szervezetekkel az egymással összehasonlítható, hivatalos és megbízható adatok szolgáltatása érdekében, amelyek tényszerű adatok alapján teszik majd lehetővé a gyermekjoggal kapcsolatos politikák fejlesztését és végrehajtását.

Végül, az európai végrehajtó vállalja, hogy folytatja és megerősíti együttműködését az érdekelt felekkel, valamint támogatni fogja a bevált gyakorlatok cseréjét a gyermekjog védelmével és előmozdításával megbízott nemzeti hatóságokkal és azok között.

Célkitűzések

 • Az igazságszolgáltatás gyermekbarát jellegének erősítése: a gyermekek sokféle ok miatt kerülhetnek kapcsolatba az igazságszolgáltatással, bűncselekmény áldozatai, tanúi, gyanúsítottjai lehetnek, kérhetnek menedéket vagy szüleik elválhatnak. Az EU-nak kötelessége különleges szükségleteiket és sebezhetőségüket figyelembe véve igazságot szolgáltatni számukra;
 • a legveszélyeztetettebb gyermekek védelme: az EU fellépésének elsősorban a különösen veszélyeztetett kategóriába tartozó gyermekekre kell irányulnia, ilyenek például azok, akiket szegénység és társadalmi kirekesztettség fenyeget, a fogyatékos gyermekek, a menedékkérők és a roma vagy az eltűntnek nyilvánított gyermekek. Egy másik szinten a fiatal internetezők szintén sebezhetők, hiszen ki vannak téve a káros hatású tartalom vagy az interneten keresztüli zaklatás veszélyének;
 • a gyermekek jogainak előmozdítása és védelme az EU külső fellépéseiben: az Unió elsődlegessé akarja tenni a gyermekjog előmozdítását és védelmét a harmadik országokkal való kapcsolataiban. Elsősorban a gyermekek ellen megnyilvánuló erőszak, a gyermekmunka, a gyermekeknek a fegyveres csoportokban, valamint a szexturizmusban való érintettsége ellen fog küzdeni kétoldalú és többoldalú együttműködések, kereskedelmi eszközök és humanitárius segélyek útján;
 • a gyermekek tudatosságának erősítése: az Eurobarométer felmérések azt mutatják, hogy a megkérdezett gyermekek 76%-a nem tudja, hogy vannak jogai, és 79%-uk nem tudja, kihez fordulhat szükség esetén. Az Unió szándéka, hogy jobb tájékoztatást nyújtson a gyermekeknek a jogaikról, hogy azok részt vehessenek az őket érintő döntésekben.

A fellépések

Az EU tizenegy fellépést javasol a gyermekjog előmozdításának és védelmének érdekében:

 • a veszélyeztetett sértettek, különösen a gyermekek, védelmének erősítését célzó irányelvjavaslat elfogadása;
 • a veszélyeztetett gyanúsítottakat megillető különleges biztosítékokról szóló irányelvjavaslat előterjesztése;
 • a szülői felelősségre vonatkozó határozatok elismerését és végrehajtását elősegítő jogszabályok felülvizsgálata;
 • az Európa Tanács gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló iránymutatása alkalmazásának előmozdítása, és annak a jogi aktusok megalkotásakor a polgári és büntetőjogi jogérvényesülés terén való figyelembe vétele;
 • a bírák és egyéb szakemberek uniós szintű képzésének támogatása a gyermekeknek az igazságszolgáltatásban való optimális részvétele tekintetében;
 • az EU területére érkező, felnőtt kísérő nélküli, harmadik országból származó kiskorúakkal szoros kapcsolatba kerülő hatóságok képzésének javítása;
 • a tagállamoknak a romák társadalmi beilleszkedése érdekében hozott intézkedései keretében a gyermekekre fordított különleges figyelem;
 • az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás európai hívószámú forróvonal gyors bevezetésének ösztönzése és a gyermekeltűnésekről értesítő rendszerek működőképessé tétele;
 • intézkedések elfogadása a Biztonságosabb internetért program keretében a zaklatás, a szexuális célú pszichológiai manipuláció, a káros hatású tartalommal való találkozás és egyéb veszélyek ellen, amelyeknek a fiatal internethasználók ki vannak téve;
 • az EU-nak a gyermekjog előmozdítására és védelmére szolgáló iránymutatásainak, valamint a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló iránymutatásainak végrehajtása a harmadik országokkal való kapcsolatokban;
 • gyermekeknek szóló egységes felület létrehozása az EUROPA internetes portálon, amely lehetővé teszi számukra, hogy tájékozódjanak az Unióról és a gyermekjogokról.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2006. július 4.) – Az EU gyermekjogi stratégiája felé [COM(2006) 367 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 14.06.2011

Top