Help Print this page 
Title and reference
Nemzetközi Büntetőbíróság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Nemzetközi Büntetőbíróság

A jogállamiság megszilárdítása, az emberi jogok tiszteletben tartása, a békefenntartás és a nemzetközi biztonság megerősítése az Európai Unió alapvető értékei. Éppen ezért határozottan elköteleződött amellett, hogy együttműködik a Nemzetközi Büntetőbírósággal (NBB) a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekményeket elkövető személyek büntetlenségének megszüntetése érdekében.

JOGI AKTUS

A Tanács 2011. március 21-i 2011/168/KKBP határozata a Nemzetközi Büntetőbíróságról és a 2003/444/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 76., 2011.3.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

E tanácsi határozat célja, hogy előmozdítsa a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) (EN) (FR) Statútumának egyetemes támogatottságát, továbbá biztosítsa annak integritását, függetlenségét és megfelelő működését. Az Európai Unió támogatni kívánja az NBB-vel folytatott együttműködést és hangsúlyossá kívánja tenni a kiegészítő jelleg elvének végrehajtását. Ezen elv szerint a Bíróság csak abban az esetben indít büntetőeljárást, ha az államok nem akarnak vagy nem tudnak büntetőeljárást indítani.

Az NBB független nemzetközi szervezet, melynek székhelye a hollandiai Hága. Feladata a népirtásért, az emberiesség elleni bűncselekményekért és a háborús bűncselekményekért felelős személyek elleni ítélethozatal. Az NBB-t egy szerződés, a 2002. július 1-jén hatályba lépett Római Statútum szabályozza, amelyet az Unió valamennyi tagállama megerősített.

Az egyetemes támogatottság előmozdítása

Az Unió és a tagállamai kötelezettséget vállalnak arra, hogy fokozottabban részt vesznek a Római Statútumban. Ezt a folyamatot harmadik országokkal, illetve regionális szervezetekkel folytatott tárgyalások és politikai párbeszédek keretében mozdíthatják elő. Ezenkívül a Statútum értékeinek, elveinek és rendelkezéseinek előmozdítását célzó kezdeményezéseket fogadhatnak el. E célkitűzés megvalósítása érdekében az Uniónak és a tagállamainak együtt kell működniük más államokkal, nemzetközi intézményekkel és bizonyos nem kormányzati szervezetekkel.

A tagállamok megosztják az érdekelt országokkal a Római Statútum végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben szerzett tapasztalataikat. A tagállamok az Unióval együtt technikai vagy pénzügyi támogatást nyújthatnak ezeknek az országoknak. A támogatásnak elő kell segítenie a Statútumban való részvételt és a Statútum végrehajtását.

A függetlenség garantálása

Az NBB függetlenségének biztosítása érdekében az Unió és a tagállamai:

 • arra ösztönzik a részes államokat, hogy fizessék be a hozzájárulásukat a Büntetőbíróság költségvetésébe;
 • elősegítik az NBB-hez kapcsolódó munkát végző bírák, ügyészek, tisztviselők és jogi tanácsadók támogatását és képzését;
 • ösztönzik a Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodáshoz való csatlakozást és annak megerősítését.

Hatékony működés biztosítása

Az Unió és tagállamai az NBB hatékony működésének lehetővé tétele céljából ad hoc megállapodásokat és egyezségeket köthetnek.

A Római Statútum több részes országa olyan kétoldalú megállapodásokat kötött az Egyesült Államokkal, amelyek garantálják, hogy amerikai állampolgárokat nem adnak ki a Büntetőbíróságnak. A Tanács emlékeztet a 2002. szeptember 30-i következtetéseire, amelyek megállapítják az ilyen megállapodások aláírását tervező tagállamok számára irányadó elveket:

 • a Büntetőbíróság valamely részes állama és az Egyesült Államok közötti hatályos nemzetközi megállapodásokat figyelembe kell venni;
 • jelenlegi formájukban az adott megállapodások megkötése ellentétes a Büntetőbíróság tagállamainak kötelezettségeivel;
 • az elfogadott megállapodásoknak garantálniuk kell, hogy a Büntetőbíróság hatáskörébe tartozó bűncselekményért felelős személyek ne maradjanak büntetlenek;
 • a ki nem adandó személyek állampolgárságával kapcsolatos megállapodások kizárólag a Büntetőbíróság nem részes országainak állampolgáraira vonatkozhatnak;
 • az állami vagy diplomáciai mentességeket tiszteletben kell tartani;
 • minden megállapodás csak egy adott államban tartózkodó személyekre irányulhat, mivel őket a származási országuk küldte oda;
 • a megállapodások időben korlátozottak lehetnek;
 • a megállapodásokat az egyes tagállamok alkotmányos eljárásai szerint kell megerősíteni.

A Tanács javaslatot tesz továbbá az Egyesült Államokkal folytatandó elmélyített politikai párbeszéd kialakítására is, amely különösen a következőkre irányulna:

 • az Egyesült Államok esetleges visszatérése a büntetőbírósági folyamatba;
 • az Egyesült Államok és a Büntetőbíróság közötti együttműködés kialakítása konkrét helyzetekben;
 • az Egyesült Államok szolgálatai tagjainak védelmére vonatkozó amerikai törvénytől (ASPA) való eltérések alkalmazása.

Háttér

2004 februárjában a Tanács a Nemzetközi Büntetőbíróság támogatását célzó uniós tevékenységek keretét meghatározó cselekvési tervet fogadott el. A jelenleg felülvizsgálat alatt álló cselekvési terv három vetülete a következő: az Unió tevékenységeinek összehangolása, a Római Statútum egyetemessége és integritása, a Büntetőbíróság függetlensége és megfelelő működése.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2011/168/KKBP tanácsi határozat

2011.3.21.

HL L 76., 2011.3.22.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Megállapodás a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió közötti együttműködésről és segítségnyújtásról [Hivatalos Lap L 115., 2006.4.28.].

Ez a megállapodás a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió között – többek között a közös érdeket jelentő kérdésekben folytatott konzultáció, a közös érdekű információk és dokumentumok rendszeres cseréje révén folytatott – együttműködés és segítségnyújtás feltételeit határozza meg.

Utolsó frissítés: 07.06.2011

Top