Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A nők és lányok elleni erőszakról szóló uniós iránymutatások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A nők és lányok elleni erőszakról szóló uniós iránymutatások

Ezek az iránymutatások az Európai Unió (EU) azon operatív célkitűzéseit és beavatkozási eszközeit ismertetik, amelyeket az EU a nők és lányok elleni erőszak − beleértve az ellenük irányuló hátrányos megkülönböztetés minden fajtája − elleni küzdelemre irányuló külpolitikai fellépéseiben alkalmaz.

JOGI AKTUS

A nők és lányok elleni erőszakról és a velük szembeni megkülönböztetés minden fajtájának leküzdéséről szóló EU-iránymutatások Általános Ügyek Tanácsa, 2008. december 8. [A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A nők és lányok elleni erőszak világméretű, intézményes jelenség, amely az adott társadalom szociális, gazdasági, kulturális és politikai helyzetétől függően különböző formákban jelentkezhet. Súlyos következményekkel jár az áldozatok fizikai és mentális egészségére, valamint általában a társadalmi fejlődésre nézve. Elsősorban a nemek közötti gazdasági és erőviszonybeli különbségek, szokások, hagyományok, vallási értékek, valamint a politikai instabilitás és a fegyveres konfliktusok következtében lép fel.

A „nők elleni erőszak” fogalma minden olyan nemi alapú erőszakot magában foglal − történjen az akár a köz- vagy a magánéletben −, amely a nőknek fizikai, szexuális vagy lelki sérülést vagy szenvedést okoz vagy okozhat, beleértve az ilyen cselekedetekkel való fenyegetést, kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást.

Ezen iránymutatások elfogadásával az Európai Unió (EU) politikai szinten és hosszú távon elkötelezi magát a nők jogai mellett. A nők elleni erőszak leküzdésére irányuló lépései a következő három, egymással összefüggésben álló célra összpontosítanak:

 • az erőszak megelőzése;
 • az áldozatok védelme és támogatása;
 • az elkövetők bíróság elé állítása.

E célból az iránymutatások a következő operatív célkitűzéseket jelölik ki:

 • a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés leküzdése, különösen a magánéletben, a jogalkotásban és az állami politikai intézkedésekben;
 • a nők elleni erőszakra vonatkozó adatok gyűjtése és mutatók kidolgozása, amely célból az EU azonosítja a megfelelő eszközöket, és támogatja az EU-tagállamok adatgyűjtési erőfeszítéseit;
 • olyan hatékony és összehangolt stratégiák kidolgozása, amelyeket minden szinten és a társadalom minden területén alkalmaznak az erőszak megelőzésére és az áldozatok védelmére;
 • küzdelem az elkövetők büntetlensége ellen azáltal, hogy biztosítják a nők elleni erőszakos cselekmények törvény általi büntethetőségét, valamint intézkedéseket tesznek azért, hogy az igazságszolgáltatást az áldozatok számára hozzáférhetővé tegyék.

Az EU beavatkozási eszközei

Feltétlenül szükséges, hogy az EU beavatkozási eszközei lehetővé tegyék minden érintett szereplő bevonását. A beavatkozási eszközök összhangban állnak az operatív célkitűzésekkel, és az emberi jogokkal kapcsolatos – mint például a gyermekek jogairól vagy az emberi jogokat védelmező személyekről szóló – egyéb iránymutatásokat kiegészítve kerülnek alkalmazásra.

Az általános megközelítések keretében a nők és a lányok ellen elkövetett erőszaknak, illetve az ilyen erőszakos tetteket eredményező hátrányos megkülönböztetésnek a problémája minden esetben figyelmet kap az EU-n kívüli országokkal és regionális szervezetekkel való kapcsolatok terén. A fő kérdések, hogy a nemzeti jogi keretek eleget tesznek-e a nemzetközi normáknak és kötelezettségvállalásoknak, valamint hogy az utóbbiakat megfelelően alkalmazzák és nyomon követik-e. Ebben az összefüggésben az EU tovább ösztönzi a vonatkozó egyezmények és jegyzőkönyvek ratifikálását, különösen a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló ENSZ-egyezményét.

A nők elleni erőszak leküzdését szolgáló további különleges intézkedések közé a következő lépések tartoznak:

 • az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó különleges jelentéstevője szerepének megerősítése az elterjedt és büntetetlen erőszak által jellemzett helyzetekben, valamint annak garantálása, hogy ajánlásait figyelembe vegyék;
 • a nők és lányok elleni erőszakos cselekményekkel kapcsolatos eljárások nyomon követése;
 • a nők jogainak és az emberi jogok női védelmezőinek támogatása;
 • figyelemfelkeltő kampányok és szakpolitikai intézkedések támogatása.

Kivételesen súlyos egyedi esetekben – például amikor egy ország nemzetközi kötelezettségvállalásai ellenére erőszakot követ el vagy engedélyez – az EU további különleges intézkedéseket tehet.

A nők elleni erőszakkal, illetve az ilyen erőszakot eredményező hátrányos megkülönböztetéssel az EU kifejezetten emberi jogokról szóló párbeszédei és − szükség esetén − a többi szakpolitikai területről folytatott párbeszédei során is foglalkoznak. Ez kiterjed arra a kérdésre is, hogy a nők jogaira vonatkozó nemzetközi és regionális mechanizmusok ajánlásait megvalósítják-e. Az EU ezenkívül folytatja a nők elleni erőszak megelőzésének nemzetközi szintű előmozdítását, elsősorban az ENSZ keretein belül.

Az európai uniós missziók vezetői kötelesek az emberi jogokról szóló jelentéseikben a nők alapvető jogainak tiszteletben tartásáról szóló információkat is tárgyalni. Az EU különleges képviselőinek és megbízottjainak − akiknek a feladatkörébe a nők jogainak védelme is beletartozik − szintén kötelességük, hogy jelentést tegyenek a témáról.

Az emberi jogok védelmét szolgáló két- vagy többoldalú együttműködése keretében az EU kiemelten fontos kérdésként fogja kezelni a nők és lányok elleni erőszakkal szembeni küzdelmet. Közvetlenül bevonják majd a civil társadalmat, beleértve a jogi és oktatási területeket is. Hangsúlyozott szerepet kap a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze keretein belül zajló együttműködés. Ennek az együttműködésnek a célja a civil társadalmi programok támogatása az alábbi szempontokra összpontosítva:

 • az igazságszolgáltatáshoz és a gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése;
 • az erőszak megelőzése;
 • a nemzeti közigazgatás, az érintett civil szervezetek és más olyan érdekeltek kapacitásainak növelése, amelyek a nők elleni erőszakkal, annak okaival és következményeivel foglalkoznak.

Utolsó frissítés: 24.09.2010

Top