Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kettős felhasználású termékek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kettős felhasználású termékek

Az EU ellenőrzi a kettős felhasználású termékek kivitelét. Ezek olyan termékek, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók, mint például az uránium, amely az energiatermelésben, de a nukleáris fegyverekben is használatos. Ezek az ellenőrzések azt igyekeznek garantálni, hogy az EU megfeleljen nemzetközi kötelezettségvállalásainak és kötelezettségeinek különösen a nonproliferáció (azaz a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása) terén.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009. május 5-i 428/2009/EK rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet egységes európai uniós rendszert hoz létre a kettős felhasználású termékek kivitelének, transzferjének, brókertevékenységének (azaz a más nevében értékesítő és vásárló közvetítők tevékenységének) és tranzitjának ellenőrzésére. Közös uniós ellenőrzési listát hoz létre, és megállapítja annak végrehajtási szabályait. A kettős felhasználású termékek uniós országból bármely harmadik országba történő kivitele exportengedélyhez kötött.

FŐBB PONTOK

A kettős felhasználású termékek mindazon termékek, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításának bármilyen módon történő elősegítésére. A kettős felhasználású termékek kereskedelme folyamatosan növekedett az évek során, és az uniós külkereskedelem jókora hányadát teszi ki. 2013-ban a kettős felhasználású termékek exportvolumene elérte a 85 milliárd EUR-t.

Exportengedély: az I. melléklet felsorolja azokat a kettős felhasználású termékeket, amelyek esetében engedélyre van szükség.

Az I. mellékletben nem szereplő bizonyos kettős felhasználású termékek kivitele szintén engedélyhez köthető, ha ésszerűen feltételezhető, hogy azokat biológiai, vegyi, nukleáris fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programmal összefüggésben vagy fegyverembargó megszegésére használhatják.

Kivételes esetekben az uniós országok további ellenőrzéseket is bevezethetnek a jegyzékben nem szereplő termékekre közbiztonsági vagy emberi jogi okokból.

Az uniós országok korlátozásokat alkalmaznak a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos brókertevékenységekre, valamint e termékek uniós tranzitjára.

A 388/2012/EU rendelet naprakésszé teszi az I. mellékletet. Összehangolja azt a nemzetközi szabályokkal és az Unió Ausztrália Csoportban, a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszerben (MTCR), a Nukleáris Szállítók Csoportjában, a hagyományos fegyverzetek és a kettős felhasználású áruk és technológiák kivitelének ellenőrzéséről szóló Wassenaari Megállapodásban (WA) és a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményben való részvételére tekintettel vállalt kötelezettségekkel.

A kettős felhasználású termékek szabad mozgása az EU-ban: a rendelet IV. mellékletében felsorolt egyes érzékeny termékek (pl. elektromosan vezérelt robbanóanyag-detonátorok) kivételével a kettős felhasználású termékekkel szabadon lehet kereskedni az EU-n belül.

Az exportengedélyek 4 típusba sorolhatók:

 • 1.

  Uniós általános exportengedélyek, amelyek lehetővé teszik a kettős felhasználású termékek bizonyos feltételek melletti kivitelét meghatározott országokba (lásd a rendelet II. mellékletét). Ezek a következőkre terjednek ki:

  • az olyan országokba irányuló kivitel, mint Ausztrália, Kanada, Japán, Új-Zéland, Norvégia, Svájc és az Egyesült Államok;
  • a javítást/cserét követő kivitel;
  • ideiglenes kivitel kiállításokra/vásárokra;
  • távközlés és vegyi anyagok.
 • 2.

  Nemzeti általános exportengedélyek, amelyeket az uniós országok adhatnak ki, amennyiben ezek az engedélyek összhangban állnak a meglévő uniós általános engedélyekkel, és nem a rendelet II. mellékletében felsorolt termékekre (pl. uránra, humán és állati patogénekre, azaz egyes vírusokra, köztük az Ebolára) vonatkoznak.

 • 3.

  Globális engedélyek, amelyeket a nemzeti hatóságok 1 exportőrnek adnak ki, és amelyek vonatkozhatnak többféle árura, több országra és végfelhasználóra.

 • 4.

  Egyedi engedélyek, amelyeket a nemzeti hatóságok 1 exportőrnek adhatnak ki 1 vagy több kettős felhasználású termék valamely harmadik országban lévő egyetlen végfelhasználónak vagy címzettnek történő kiviteléhez.

Az exportellenőrzési hatóságok hálózata: a rendelet információcsere céljából létrehozza a nemzeti exportellenőrzési hatóságok hálózatát.

A kettős felhasználású termékek jegyzékének naprakésszé tétele

A kettős felhasználású termékek uniós jegyzékének rendszeres naprakésszé tétele érdekében az 599/2014/EU rendelet felhatalmazza az Európai Bizottságot jogi aktusok elfogadására. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács az ellen kifogást emel, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus nem lép hatályba.

Az exportellenőrzési politika felülvizsgálata

A rendelet előírja a Bizottság számára, hogy vizsgálja felül az exportellenőrzési politikát. 2013 októberében a Bizottság végrehajtási és hatásvizsgálati jelentést terjesztett a Tanács és az Európai Parlament elé. A jelentésben megállapította, hogy a jelenlegi exportellenőrzési rendszert, noha az szilárd jogi és intézményi alapokat biztosít, fejleszteni kell, hogy kialakulhasson az a korszerű ellenőrzési kapacitás, amelyre az EU-nak a jövőben szüksége lesz. 2014 áprilisában a Bizottság elfogadta az uniós stratégiai exportellenőrzéssel kapcsolatos hosszú távú elképzelést vázoló közleményt, amely azonosította az exportellenőrzési rendszer korszerűsítésével kapcsolatos konkrét szakpolitikai lehetőségeket. A Bizottság jelenleg hatásvizsgálatot folytat, és 2016 elejére új jogi aktus előterjesztését tervezi.

További információkért lásd az Európai Bizottság kettős felhasználású termékek ellenőrzésével foglalkozó honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

428/2009/EK rendelet

2009.8.27.

-

HL L 134., 2009.5.29., 1-269. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1232/2011/EU rendelet

2012.1.7.

-

HL L 326., 2011.12.8., 26-44. o.

388/2012/EU rendelet

2012.6.15.

-

HL L 129., 2012.5.16., 12-280. o.

599/2014/EU rendelet

2014.7.2.

-

HL L 173., 2014.6.12., 79-83. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek - Az exportellenőrzési politikák felülvizsgálata: a biztonság és versenyképesség biztosítása változó világunkban (COM(2014) 244 final, 2014.4.24.).

utolsó frissítés 01.03.2015

Top