Help Print this page 
Title and reference
Preferenciális uniós importtarifák a fejlődő országok számára (2012-2023) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Preferenciális uniós importtarifák a fejlődő országok számára (2012-2023)

Az Európai Unió által alkalmazott általános tarifális preferenciák rendszere (általános preferenciarendszer, GSP) lehetővé teszi a fejlődő országoknak, hogy kevesebb vámot fizessenek az Unióba irányuló exportjaik után, ami segíti gazdaságuk fejlődését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A probléma lényege

Az Unió 2012-ben új szabályokat fogadott el ennek az 1971 óta fennálló rendszernek a kiigazítására. A rendszer így átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá válik a kedvezményezett országok számára, ami azért különösen fontos, mert a világkereskedelmi sémák az elmúlt évtizedben gyökeresen átalakultak. A megújult rendszer a leginkább rászoruló országokra összpontosít.

Hatóköréből kikerültek azok az államok, amelyek az Unióval fennálló szabadkereskedelmi megállapodások vagy (rendszerint ideiglenes, a hosszabb távú és átfogóbb uniós megállapodások megkötéséig alkalmazandó) autonóm intézkedések révén egyébként is preferenciális elbánást élveznek.

A rendszer három ága

  • Standard GSP - a fejlődő országokból behozott áruk vámját csökkentik vagy felfüggesztik. Kivétel - nem alkalmazandó azon országokra, amelyeket a Világbank a kedvezményezett országok jegyzékének Unió általi aktualizálását közvetlenül megelőző három évben magas vagy a felső sávba tartozó közepes jövedelmű országként sorolt be.
  • GSP+ (ösztönző előírás) - még alacsonyabb vámot engedélyeznek azoknak az országoknak, amelyek ratifikálnak és végrehajtanak 27 meghatározott, az emberi és munkajogokra, a környezetvédelemre és a jó kormányzásra vonatkozó nemzetközi egyezményt.
  • EBA (a fegyvereken kívül mindent), a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás - a fegyverek kivételével minden termék teljes mértékben ingyenes és kvótamentes behozatala az ENSZ meghatározása szerinti legkevésbé fejlett (LCD) országok számára.

Országok felfüggesztése

Az Európai Unió ideiglenesen felfüggesztheti a kedvezményes vámtarifákat például a következő esetekben:

  • az emberi és munkajogi egyezmények alapelveinek megsértése;
  • tisztességtelen kereskedelmigyakorlatok ;
  • a vámellenőrzés súlyos hiányosságai (például illegális kábítószerek kivitele vagy továbbítása);
  • amennyiben a GSP+ kedvezményezett ország nemzeti jogrendszeréből kikerülnek az érintett egyezmények (illetve ha a vonatkozó törvényeket nem hajtják végre eredményesen).

Az országok fejlődésével párhuzamos megszüntetés

Előfordulhat, hogy bizonyos országok, bár szegények, rendkívül versenyképes exportágazatokat fejlesztenek ki. Ebben az esetben többé nincs szükségük preferenciális elbánásra ahhoz, hogy sikerrel elérjék az uniós piacokat.

Az ilyen versenyképes termékágazatokkal rendelkező országoktól ezért a GSP-rendszer egy úgynevezett átsorolási rendszer alapján visszavonja a preferenciális tarifákra való jogosultságot.

Stabilabb és kiszámíthatóbb

Az új GSP a korábbi hároméves időtartam helyett tíz évre szól, ezért nagyobb stabilitást és jobb kiszámíthatóságot biztosít az importőröknek és az exportőröknek.

Az exportőrök tudják, hogy ha változik is a kedvezményezettek jegyzéke, legalább egyéves átmeneti időszakkal számolhatnak. Az országok immár biztosak lehetnek abban, hogy csak akkor kerülhetnek ki a kedvezményezettek közül, ha az ENSZ egymást követő három évben magas vagy a felső sávba tartozó közepes jövedelmű országként sorolja be őket.

Ideiglenes importkorlátozások

Az Unió védintézkedéseket (ideiglenes korlátozásokat) alkalmazhat, amennyiben a kedvezményezett országokból érkező behozatal súlyos nehézségeket okoz vagy okozhat valamely uniós termelőnek. Ezenkívül a mezőgazdasági termékek esetében felügyeleti intézkedések alkalmazására is jogosult. Mindamellett ilyen intézkedések foganatosítására még nem volt példa a rendszer történetében.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 978/2012/EUrendelet

2012.11.20.

-

HL L 303., 2012.10.31.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1213/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 17.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően egyes GSP-kedvezményezett országok tarifális preferenciáinak egyes GSP-áruosztályok tekintetében történő felfüggesztéséről (Hivatalos Lap L 348., 2012.12.18.). 2016. december 31-ig alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 15.01.2014

Top