Help Print this page 
Title and reference
Fókatermékek kereskedelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Fókatermékek kereskedelme

Ez a rendelet a vonatkozó nemzeti jogszabályok harmonizálása útján betiltja a fókatermékek kereskedelmét az uniós piacon.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a fókatermékek kereskedelméről

ÖSSZEFOGLALÓ

Miután a polgárok aggályaiknak adtak hangot a fókavadászat során alkalmazott módszerekkel kapcsolatban, ez a rendelet harmonizálja a fókatermékek * Európai Unión (EU-n) belüli forgalomba hozatalára vonatkozó meglévő nemzeti szabályokat.

A fókatermékek uniós piacon történő forgalomba hozatala kizárólag akkor megengedett, ha azok:

  • az inuitok * és egyéb őslakos közösségek által hagyományosan folytatott fókavadászatból származnak, és hozzájárulnak a létfenntartásukhoz;
  • a nemzeti jog által szabályozott, kizárólag a tengeri erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás céljából folytatott vadászat melléktermékeiből származnak. Az ilyen forgalomba hozatal csak nonprofit alapon megengedett.

A fókatermékek nem kereskedelmi célú behozatala akkor megengedett, ha az alkalmi jellegű, és kizárólag az utazók vagy családjuk személyes használatára szolgáló árukból áll.

Az uniós tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókról, és biztosítaniuk kell ezek tényleges végrehajtását.

Az uniós tagállamoknak négyévenként jelentésben kell beszámolniuk a Bizottságnak az e rendelet végrehajtása érdekében tett intézkedésekről.

Háttér

A rendelet kiegészíti a fókák védelméről szóló meglévő uniós jogszabályokat, így elsősorban az egyes fókakölykök bőrének és az abból származó termékeknek a tagállamokba történő behozatalát tiltó 83/129/EGK irányelvet.

A Bizottság célkitűzései között szerepel az állatok jólétének védelme is: az EK-Szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek egyike (a 33. jegyzőkönyv), amely az állatok védelmére és jólétére vonatkozó, 2006–2010 közötti időszakra szóló cselekvési terv egyik legfontosabb elemét képezi, részletesen foglalkozik ezzel a problémával.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Fóka: az úszólábúak valamennyi fajának példányai.
  • Fókatermék: minden olyan feldolgozott vagy feldolgozatlan termék, amely fókából származik, vagy amelyet fókából nyertek ki, beleértve a húst, olajat, zsírt, szerveket, a nyers szőrmés bőrt és a szőrmés bőrt, cserzett vagy kikészített állapotban, beleértve a tábla, kereszt és hasonló formára összeállított szőrmés bőrt, valamint a szőrmés bőrből készített cikkeket is.
  • Inuit: az inuit szülőföld őslakos tagjai, nevezetesen azokon a sarkvidéki vagy szubarktikus területeken élők, ahol jelenleg vagy hagyományosan az inuitok az őslakosokat megillető jogokkal és érdekekkel rendelkeznek, és akiket az inuitok saját népük tagjaként ismernek el.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1007/2009/EK rendelet

2009.11.20.

HL L 286, 2009.10.31.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 737/2010/EK rendelete (2010. augusztus 10.) a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 216., 2010.8.17.]

See also

  • Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának fókavadászattal (EN) foglalkozó honlapját.

Utolsó frissítés: 22.02.2011

Top