Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Örökség cím

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Európai Örökség cím

Az Európai Örökség cím ráirányítja a figyelmet a fontos európai történelmi helyszínek, az európai kultúra és integráció jelentőségére.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1194/2011/EU határozata (2011. november 16.) az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról [Hivatalos Lap L 303., 2011.11.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió létrehozza az Európai Örökség címet, amelyet az Unióban található és az európai történelemben, kultúrában és integrációban fontos szerepet betöltő helyszíneknek ítélnek oda.

Ennek célja, hogy előtérbe helyezze a közös európai örökséget, és ezáltal megerősítse a polgárokban az Unióhoz tartozás érzését, valamint a kultúrák közötti párbeszédet. Ezenfelül a kulturális örökség – elsősorban a kulturális turizmus révén – hozzájárul az európai régiók gazdasági fejlődéséhez, amelyek előnyt kovácsolhatnak az ilyen örökség értékének népszerűsítéséből.

Az Európai Örökség cím az egyes helyszínek szimbolikus európai értékére és pedagógiai szerepére helyezi a hangsúlyt, ami megkülönbözteti az UNESCO és az Európa Tanács által a kulturális örökség terén végrehajtott más kezdeményezésektől.

Az odaítélés kritériumai

A címre a következők pályázhatnak: adott helyhez kötődő műemlékek, természeti, víz alatti, régészeti, ipari vagy városi helyszínek, kultúrtájak, emlékhelyek, kulturális javak és tárgyak, valamint a szellemi örökség, beleértve a kortárs örökséget is.

Közös pályázatot nyújthatnak be a több tagállamot érintő és egy adott témára összpontosító transznacionális helyszínek, valamint az ugyanazon tagállamban található több helyszínt valamely közös téma köré összefogó nemzeti tematikus helyszínek.

A címre pályázó helyszíneknek igazolniuk kell, hogy az alábbi kritériumok közül legalább egynek eleget tesznek:

  • transznacionális vagy páneurópai jellegűek, igazolva, hogy befolyásuk és vonzerejük milyen szempontból tekinthető a nemzeti határokon átnyúlónak;
  • helyük és szerepük az európai történelemben és integrációban, valamint a meghatározó európai eseményekhez, személyiségekhez vagy mozgalmakhoz fűződő kapcsolatuk;
  • helyük és szerepük az Unió alapját képező közös érték megteremtése és népszerűsítése terén.

Ezenfelül a pályázó helyszíneknek benyújtott projektjükben vállalniuk kell, hogy megismertetik a polgárokkal a helyszín európai vonatkozásait, ismeretterjesztő tevékenységeket szerveznek, ösztönzik a többnyelvűséget, részt vesznek a címet elnyerő helyszínek hálózatának tevékenységeiben, valamint európai szinten népszerűsítik az adott helyszínt.

Emellett a pályázóknak munkatervet kell készíteniük, amelyben ismertetik, hogyan teljesítenek majd bizonyos kritériumokat, úgymint a helyszín ésszerű irányítása, megóvásának biztosítása és a lehető legnagyobb célközönség elérése.

Kiválasztási eljárás

A helyszínek előzetes kiválasztását a tagállamok végzik, amelyek kétévente legfeljebb két helyszínt választhatnak ki. Ezt követően a helyszínek listáját egy független európai szakértői testület vizsgálja meg, amely tagállamonként legfeljebb egy helyszínt választ ki. A testület ajánlása alapján az Európai Bizottság jelöli ki a címet elnyerő helyszíneket.

A kiválasztott helyszíneket rendszeresen ellenőrzik, hogy meggyőződjenek arról, ezek továbbra is megfelelnek a kritériumoknak, és betartják a projektben és munkatervben foglaltakat. Ha a kritériumok nem teljesülnek, a testület az érintett tagállammal egyeztetve kiigazításokat javasol. A szükséges intézkedések végrehajtásának elmulasztása esetén a Bizottság visszavonhatja a címet.

Az első címeket 2013-ban ítélik oda.

Háttér

A ma már hivatalos uniós kezdeményezés formáját öltő Európai Örökség címet egy tizennyolc tagállamot tömörítő kormányközi kezdeményezésként hozták létre 2006-ban.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat

2011.11.23.

HL L 303., 2011.11.22.

Utolsó frissítés: 31.01.2012

Top