Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kulturális javak kivitele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kulturális javak kivitele

Az európai kulturális javak védelme érdekében ez a rendelet kiviteli engedélyeken keresztül biztosítja, hogy a kulturális javak az Európai Unió (EU) vámterületén kívülre irányuló exportja egységes ellenőrzés alá essen.

JOGI AKTUS

A Tanács 116/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a kulturális javak kiviteléről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet a kulturális javak kivitelére vonatkozó szabályokat tartalmaz azok védelme céljából. Biztosítja, hogy a kulturális javak kivitele az Európai Unió (EU) külső határainál egységes ellenőrzés alá essen. A rendelet hatálya alá tartozó kulturális javak kategóriáit az I. melléklet sorolja fel.

Kiviteli engedély

A kulturális javaknak az EU vámterületén kívülre irányuló kiviteléhez kiviteli engedély bemutatása szükséges. Az exportőr ezt az engedélyt az adott EU-tagállam illetékes hatóságától köteles beszerezni. Az engedély az Unió egész területén érvényes. Egy EU-tagállam megtagadhatja a kiviteli engedély kibocsátását, ha a kérdéses kulturális javakra művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelméről szóló jogszabályok vonatkoznak. Bizonyos körülmények között egy EU-tagállam engedélyezheti bizonyos kulturális javak engedély nélküli kivitelét.

A kiviteli engedélyt a kiviteli nyilatkozattal együtt kell bemutatni az illetékes vámhivatalban a kiviteli vámalakiságok teljesítése során. A tagállamok korlátozhatják azoknak a vámhivataloknak a számát, amelyek jogosultak a kulturális javakkal kapcsolatos vámalakiságok elvégzésére.

A 1081/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet a 116/2009/EK rendeletben előírt kiviteli engedélyek megfogalmazására, kiállítására és használatára irányadó szabályokat állapítja meg.

Pontosan meghatározza a kiállítandó engedélyek típusait, használatát és érvényességi idejét. Az engedélyek három típusát különbözteti meg:

  • normál engedély - a 116/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó kivitel tekintetében főszabály szerint a normál engedélyt használják, amely engedély 1 évig érvényes;
  • egyedi nyílt engedély - hatálya alá tartozik a meghatározott kulturális javaknak valamely harmadik országba irányuló, használat és/vagy kiállítás céljából történő, tulajdonosa általi rendszeres, ideiglenes kivitele, az engedély 5 évig érvényes;
  • általános nyílt engedély - a múzeumok vagy más intézmények számára kiállított engedély, amely hatálya alá tartozik az olyan, állandó gyűjteményük részét képező javaknak az ideiglenes kivitele, amelyek alkalmasak az Unióból valamely harmadik országba kiállítás céljából történő rendszeres, ideiglenes kivitelre. Ezen engedélyek érvényességi ideje legfeljebb 5 év.

A három nyomtatvány mintája az I., II. illetve III. mellékletben található.

Végrehajtás

A rendelet végrehajtása érdekében a nemzeti közigazgatási hatóságok kötelesek kölcsönös segítséget nyújtani egymásak, valamint együtt kell működniük a Bizottsággal. Meg kell teremteni továbbá az EU-tagállamok vám- és egyéb illetékes hivatalai közötti együttműködést.

Az EU-tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük a rendelet megsértésével szemben.

Háttér

A kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK rendelet (1992. december 9.) elfogadása óta számos alkalommal került módosításra. Az érthetőség és áttekinthetőség érdekében ezt a rendeletet hatályon kívül helyezik, hogy jelen rendelet a helyébe léphessen.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 116/2009/EK rendelete

2009.3.2.

HL L 39., 2009.2.10.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1081/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet

2012.12.12.

-

HL L 324., 2012.11.22.

Helyesbítés

-

-

HL L 93., 2014.3.28.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A kulturális javak kiviteli engedélyeinek kiadására jogosult hatóságok jegyzéke a 116/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően [ Hivatalos Lap L 164., 2009.7.16. ].

Kulturális javak kivitele esetén a vámalakiságok elvégzésére jogosult vámhivatalok jegyzéke a 116/09/EK tanácsi rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően [ Hivatalos Lap L 134., 2009.6.13. ].

Utolsó frissítés: 13.01.2014

Top