Help Print this page 
Title and reference
Élelmiszerek címkézése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Élelmiszerek címkézése

Az Európai Unió (EU) tökéletesíti az élelmiszerek címkézésére vonatkozó szabályokat, hogy a fogyasztók lényeges, olvasható és érthető információkkal rendelkezzenek a termékek tudatos vásárlásához. Az új szabályok közegészségügyi okok miatt szigorítják az allergének elleni védelmet.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet az európai fogyasztók tájékoztatási és védelmi szintjének javítása érdekében egyesíti az élelmiszerek címkézésére vonatkozó 2000/13/EK irányelvet és a tápértékjelölésre vonatkozó 90/496/EGK irányelvet.

Hatály

Ez a rendelet valamennyi élelmiszer-ipari vállalkozóra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az élelmiszerlánc mely szakaszában működik. Ezt a rendeletet a végső fogyasztóknak szánt összes élelmiszerre alkalmazni kell, beleértve a vendéglátás, illetve a közétkeztetés által szállított élelmiszereket és a vendéglátás, illetve a közétkeztetés részére szánt élelmiszereket is.

E rendelet a meghatározott élelmiszerekre alkalmazandó külön uniós rendelkezésekben előírt jelölési követelmények sérelme nélkül alkalmazandó.

Általános követelmények

Az élelmiszerek címkézése, kiszerelése és reklámozása:

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásnak pontosnak, egyértelműnek és a fogyasztók számára könnyen érthetőnek kell lennie.

A vállalkozó felelőssége

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásért vagy az a vállalkozó felelős, akinek neve vagy cégneve alatt az élelmiszert forgalomba hozzák, vagy - ha az említett vállalkozó az Unió területén nem letelepedett vállalkozó - az importőr. E személynek biztosítania kell, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás feltüntetése és pontossága megfeleljen mind az élelmiszerekre alkalmazandó jogszabályoknak, mind a vonatkozó nemzeti előírásoknak.

Amennyiben az élelmiszerek előrecsomagoltak, a kötelező adatoknak a csomagoláson vagy az ahhoz rögzített címkén kell szerepelniük.

Amennyiben az élelmiszerek nem előrecsomagoltak, az élelmezési információkat továbbítani kell az adott élelmiszereket átvevő vállalkozóhoz, hogy szükség esetén eljuttathassa azokat a végső fogyasztóhoz.

Kötelező adatok

Ezeknek az adatoknak könnyen érthetőnek és jól láthatónak, olvashatónak, és adott esetben letörölhetetlennek kell lenniük. A karakterek magasságának legalább 1,2 mm-nek kell lennie (a kisméretű csomagolás vagy tárolóedények esetét kivéve).

A kötelező adatok a következők:

 • a név;
 • az összetevők felsorolása. A mesterséges nanoanyagok formájában jelen lévő valamennyi összetevőt világosan fel kell tüntetni az összetevők listájában, nevük mellett pedig zárójelben a nano szónak kell állnia;
 • az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok (földimogyoró, tej, mustár, hal, glutént tartalmazó gabonafélék stb.);
 • bizonyos összetevők vagy összetevőcsoportok mennyisége;
 • az élelmiszer nettó mennyisége;
 • a minőségmegőrzési idő vagy a fogyaszthatósági idő;
 • a különleges tárolási és/vagy felhasználási feltételek;
 • a vállalkozó vagy az importőr neve vagy cégneve és címe;
 • bizonyos húsfajták és a tej esetében – illetve abban az esetben is, ha ezek feltüntetésének elmulasztása megtévesztheti a fogyasztót – a származási ország vagy az eredet helye;
 • felhasználási útmutató, amennyiben ilyen útmutató hiányában nehéz megfelelően felhasználni az élelmiszert;
 • az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italok esetében a térfogatszázalékban megadott tényleges alkoholtartalom;
 • tápértékjelölés.

A névre, a nettó mennyiségre és a térfogatszázalékban megadott alkoholtartalomra vonatkozó kötelező adatokat ugyanabban a látómezőben kell feltüntetni.

A kötelező adatokat a fogyasztó számára könnyen érthető nyelven és szükség esetén több nyelven kell feltüntetni.

Bizonyos kötelező adatok elhagyása

Külön rendelkezések vonatkoznak:

 • az újrafelhasználható üvegekre;
 • a kisméretű csomagolásokra;
 • az V. mellékletben felsorolt élelmiszerek tápértékjelölésére;
 • a legalább 1,2 térfogatszázalék alkoholt tartalmazó italokra.

Önkéntesen megadott tájékoztatás

Az önkéntesen megadott tájékoztatásnak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • nem tévesztheti meg a fogyasztót;
 • nem lehet bizonytalan értelmű vagy zavart keltő;
 • adott esetben vonatkozó tudományos adatokon kell alapulnia.

Más tekintetben az önkéntesen megadott tájékoztatást nem szabad előnyösebben megjeleníteni, mint a kötelezően feltüntetendő adatokat.

A Bizottságnak intézkedéseket kell elfogadnia annak biztosítása érdekében, hogy a) az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok szándékolatlan jelenlétét, b) az élelmiszer vegetáriánus vagy vegán fogyasztók számára való elfogadhatóságát, c) a lakosság adott kategóriáinak szánt beviteli referenciaértéket feltüntető önkéntes tájékoztatás megfeleljen a fent említett követelményeknek.

Alkalmazás kezdete

Ezt a rendeletet 2014. december 13-tól alkalmazandó, a tápértékjelölésre vonatkozó rendelkezések kivételével, amelyek 2016. december 13-tól alkalmazandók.

Az élelmiszerek nevéről és a kísérő elemekről szóló VI. melléklet alkalmazásának kezdete 2014. január 1.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2011.12.12.

HL L 304., 2011.11.22.

1363/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet

2014.1.8.

-

HL L 343., 2013.12.19.

Utolsó frissítés: 21.04.2014

Top