Help Print this page 
Title and reference
Határokon átnyúló fizetések euróban - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Határokon átnyúló fizetések euróban

Az egy tagállamon belüli vagy két tagállam közötti (többek között banki) fizetési műveleteknek ugyanolyan költségei vannak. A rendelet valamennyi elektronikus fizetési módot, azaz az átutalásokat, a beszedési megbízásokat, a bankautomatákból történő készpénzfelvételeket, a bankkártyás és hitelkártyás fizetéseket, valamint a pénzeszközök átutalását is érinti.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 266., 2009.10.9.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet garantálja, hogy a Közösségen belüli belföldi és határokon átnyúló fizetések banki költségei ugyanazon szabályok hatálya alá tartozzanak.

Hatály

Az érintett fizetések euróban vagy a rendeletet alkalmazni kívánó tagállamok pénznemében történnek. Ennek megfelelően Svédország kérésére az azonos költségek elve a svéd koronában lebonyolított fizetésekre is alkalmazandó.

Ez a rendelet nem alkalmazandó a pénzforgalmi szolgáltatóknak saját számlára vagy más pénzforgalmi szolgáltatók nevében teljesített fizetéseire. Nem alkalmazandó a pénznemek közötti átváltási díjakra sem.

A fizetésekre alkalmazandó díjak egyenlőségének elve

A pénzforgalmi szolgáltatók azonos díjakat számítanak fel az alábbi szolgáltatásokra:

  • határokon átnyúló fizetések, elektronikusan lebonyolított fizetési műveletek, amennyiben a fizető fél és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója más tagállamban található;
  • a belföldi fizetések, elektronikus fizetési műveletek, amennyiben a két szolgáltató ugyanabban a tagállamban található.

A fizetések automatizálásának megkönnyítése

A pénzforgalmi szolgáltatók minden ügyfelüket ellátják egy nemzetközi bankszámlaszámmal (IBAN). Amennyiben szükséges, a banki azonosító számukat (BIC) is közlik. Ezeket az azonosítókat az ügyfelek a határokon átnyúló tranzakcióik során használják. A használatuk elmulasztása kiegészítő költségeket róhat az ügyfélre. A szolgáltató a tranzakció lebonyolítása előtt tájékoztatni köteles az ügyfelét a kiegészítő költségek összegéről.

2014. február 1 -től az átutalásokra a SEPA (egységes eurófizetési térség) szabványai alapján kerül sor, akár nemzeti, akár határon átnyúló fizetésekről van szó.

2016. február 1 -től a pénzforgalmi szolgáltatók nem írhatják elő az ügyfeleknek a BIC használatát határokon átnyúló fizetések esetén.

A rendeletben meghatározott kötelezettségek végrehajtásának biztosítása

A tagállamok kijelölik az e rendeletben szereplő kötelezettségeknek való megfelelés biztosításáért felelős, illetékes hatóságokat.

Amennyiben a szolgáltatók megszegik a rendeletben foglaltakat, a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői vagy más érdekelt fél panaszt nyújthatnak be az illetékes nemzeti hatóságokhoz.

A tagállamok meghatározzák a peren kívüli panasztételi és a jogorvoslati eljárásokat. Kinevezik vagy felállítják az illetékes szervezeteket.

A tagállamok meghatározzák az e rendelet megsértéséért kiszabható szankciókat.

Határokon átnyúló együttműködés

Az illetékes hatóságoknak és a peren kívüli panasztételi és jogorvoslati testületeknek eredményesen kell együttműködniük a határokon átnyúló viták megoldása érdekében.

Háttér

A belső piac működésének elősegítéséhez szükséges egy euróban -való fizetésre vonatkozó integrált piac létrehozására, ahol nincs különbség a nemzeti és a határokon átnyúló fizetések között. Ennek érdekében az egységes euró-fizetési térség (SEPA) projekt egy közös, az egész Európai Uniót lefedő fizetési szolgáltatást vezet be, amely a jelenlegi nemzeti szolgáltatások helyébe lép.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.11.1.

HL L 266., 2009.10.9.

260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2012.04.1.

HL L 94., 2012.03.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Bizottság Közleménye (2009. szeptember 10.): Az egységes eurófizetési térség (SEPA) megvalósítása: ütemterv a 2009–2012 közötti időszakra [ COM(2009) 471 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság által benyújtott ütemterv kijelöli az egységes eurófizetési térség (SEPA) prioritásait a 2009–2010 -es időszakra. Olyan prioritások, amelyek azokra a tagállamokra vonatkoznak, amelyek már bevezették vagy be kívánják vezetni az eurót, valamint Svédországra. Lehetővé kell tenniük az alábbiakat:

  • a pénzügyi termékek és a fizetési szabványok SEPA-ra való átállásának gyorsítása;
  • a SEPA és termékei ismertségének növelése;
  • a SEPA jogi környezete kialakításának befejezése és normáinak összehangolása az Európai Pénzforgalmi Tanácséival;
  • a fizetési folyamatok szabványosításának, átjárhatóságának és biztonságának biztosítása;
  • a SEPA irányításának javítása egy új, európai szintű kompetens rendszer megteremtésével.

A Bizottság 2002/C 165/08 közleménye (2002. július 11.) az Európai Parlament és Tanács 2560/2001/EK rendelete 9. cikkének értelmében [Hivatalos Lap C 165., 2002.7.11.].

A Bizottság 2002. június 28 -án értesítést kapott a svéd hatóságok döntéséről, amely szerint a rendelet hatályát kiterjesztik a svéd koronára.

06.12.2013

Top